Language:

  • Greek
  • English (United Kingdom)
image image image image image image
Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας είναι το πρώτο στην Ελλάδα με συναφές αντικείμενο.
Το τμήμα ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας και έχει την έδρα του στη Λάρισα
Το τμήμα δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2000.
Στο τμήμα έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τέσσερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Ο δικτυακός τόπος του Τμήματος σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του Τμήματος, την εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα, αλλά και για να αποτελέσει εργαλείο για όλα τα μέλη του Τμήματος, διδάσκοντες και φοιτητές.

Τμημα Βιοχημειας & Βιοτεχνολογιας


Στόχος
του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και η επιμόρφωση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν τη βιοχημεία και τη βιοτεχνολογία. Παράλληλα, αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του είναι η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στους τομείς της Βιοχημείας, Βιολογίας, και Γενετικής, η ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας που αφορά στο σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων ενώσεων με εφαρμογές στην υγεία,  και τη βιοτεχνολογία, η παροχή υπηρεσιών και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσια ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, πανεπιστημιακούς φορείς, βιομηχανίες της χώρας και του εξωτερικού.

Έρευνα
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος αναπτύσσονται σε τρεις βασικούς άξονες: α) Λειτουργική Γενομική, β)  Βιοποικιλότητα και γ) Βιολειτουργικά μόρια, οι οποίοι διασυνδέονται ως προς συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Εκπαίδευση
Το Τμήμα, ανταποκρινόμενο στην πρόκληση να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία προσφέρει Προπτυχιακές Σπουδές, τέσσερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοχημεία και τη Βιοτεχνολογία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι βιοχημικοί-βιοτεχνολόγοι  μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε διαγνωστικά ή ερευνητικά εργαστήρια, σε φαρμακευτικές εταιρείες -παραγωγής ή εμπορίας φαρμάκων, σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, σε φορείς παραγωγής και συντήρησης τροφίμων, σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες παραγωγής νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων, σε φορείς που διεξάγουν βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων του περιβάλλοντος και στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Υπηρεσίες
Το Τμήμα αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές και προσφέρει υπηρεσίες, βασισμένες σε σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους μοριακής βιολογίας, γενετικής και βιοτεχνολογίας, σε αναπτυξιακούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιχειρήσεις.

Κοινωνικός Ρόλος
Η διασύνδεση του Τμήματος με την Κοινωνία θεωρείται εξαιρετικής σημασίας και επιχειρείται μέσα από ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς κοινωνικούς φορείς και διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και παρεμβάσεις στα ΜΜΕ για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.
 

Γενικες ανακοινωσεις

Top Headline

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ

Σας γνωρίζουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων μέσω της πλατφόρμας του ΕΥΔΟΞΟΥ, παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου  2017, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.                                           ...

Read More...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Δείτε το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Read More...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ "LIFE INNOVATION"Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Καινοτομίας (16-21 Απριλίου), η APIVITA σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» προκηρύσσουν Διαγωνισμό Καινοτομίας με τίτλο «Life Innovation».   Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας «Life Innovation» αφορά την κατάθεση μίας...

Read More...

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17 ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ

Η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017.

Υπενθυμίζεται...

Read More...

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΣΕ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΒΒ

Μια ακόμη τεράστια επιτυχία στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου μας, που αποδεικνύει την ενεργή συμμετοχή του στην ερευνητική δραστηριότητα της χώρας μας. Σε τέσσερεις νέους μεταδιδάκτορες απονέμονται υποτροφίες ΙΚΥ για την εκπόνηση της έρευνά τους...

Read More...

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσω σύμβασης που έχει υπογράψει με την εταιρεία Longevity Diet που εδρεύει στην Κύπρο, αναπτύσσει με την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Δ. Κουρέτα στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, καινοτόμα λειτουργικά τρόφιμα με ισχυρισμούς υγείας κυρίως για τις...

Read More...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ενόψει της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, η Δομή υποστήριξης φοιτητών/τριών με Αναπηρίες  ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" θα ήθελε να σας ενημερώσει για τις υπηρεσίες της.
Για να διαβάσετε τη σχετική επιστολή Read More...

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

  ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017    Αίτηση για χορήγηση δωρεάν σίτισης μπορούν να υποβάλουν οι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, του οικ. έτους 2015, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ, προκειμένου για οικογένεια με ένα (1) μόνο...

Read More...

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μόλις σήμερα δημοσιοποιήθηκε ο Οδικός Χάρτης των μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών της Ελλάδας. Μεγάλα έργα που θα λειτουργήσουν ως πόλοι αριστείας εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας. Υποδομές που αναμένεται να έχουν τεράστιο αντίκτυπο όχι μόνο στην έρευνα αλλά και την οικονομική...

Read More...

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Σας γνωρίζουμε ότι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας, μέσω της ιστοσελίδας: http://academicid.minedu.gov.gr, προκειμένου να εισάγουν τα στοιχεία...

Read More...

Στατιστικα

Μέλη : 2
Περιεχόμενο : 257
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2188832
Έχουμε 59 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad1.jpg
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash