Language:

  • Greek
  • English (United Kingdom)
image image image image image image image
Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Το Tμήμα ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας και στεγάζεται στη Βιόπολη Λάρισας
Το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας είναι το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα που εστιάζει στους δύο αυτούς τομείς των βιολογικών επιστημών.

Το Τμήμα δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2000. Πλέον, έχουν αποφοιτήσει 807 Βιοχημικοί-Βιοτεχνολόγοι και έχουν απονεμηθεί 536 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης και 53 Διδακτορικά Διπλώματα.          
Η βάση εισαγωγής στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ήταν 16.697 μόρια για τα ΓΕΛ και 14.725 για τα ΕΠΑΛ
Το Tμήμα περιλαμβάνει 8 θεσμοθετημένα (με ΦΕΚ) Ερευνητικά Εργαστήρια στα οποία υλοποιείται υψηλού επιπέδου έρευνα και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση τα ΦΕΚ 130/Α/5-8-2009, 193/Α/13-12-2017 και 2661/Β/1.7.2019

Τμημα Βιοχημειας & Βιοτεχνολογιας

Mathiopoulos photo Αγαπητοί  επισκέπτες,

βρίσκεστε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας   του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Τμήμα μας ιδρύθηκε το 2000 και τα τελευταία χρόνια δέχεται περισσότερους από 100 φοιτητές ετησίως. Είναι το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα που εστιάζει στους δύο αυτούς τομείς των βιολογικών επιστημών, προσφέροντας ποιοτική και εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την έρευνα και την παροχή υπηρεσιών. Το Τμήμα βρίσκεται σε καινούργιες, μοντέρνες εγκαταστάσεις στη Βιόπολη της Λάρισας, διαθέτει ένα ανανεωμένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και πέντε διαφορετικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Στελεχώνεται από 22 καθηγητές που έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου ερευνητικές δραστηριότητες, πολλαπλές συνεργασίες με άλλα εθνικά και διεθνή κέντρα και αδιάλειπτη ροή χρηματοδότησης, στοιχεία που επιτρέπουν τη συνεχή ανάπτυξη και προβολή του Τμήματος.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και σας ενθαρρύνουμε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διοικητική και ακαδημαϊκή οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος, καθώς και για τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του.

Σεπτέμβριος 2019

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κώστας Ματθιόπουλος                                     

Έρευνα -  Στόχος

Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας. Η εκπαίδευση αυτή συνοδεύεται από τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής σε θέματα Υγείας, Αγροδιατροφής και Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος περιλαμβάνουν τη μελέτη βιοχημικών και μοριακών μηχανισμών νοσημάτων, την ανάπτυξη νέων βιοδραστικών μορίων, τις αλληλεπιδράσεις εντόμων, φυτών και μικροοργανισμών στο περιβάλλον, τα βιοδραστικά προϊόντα και τα βιολειτουργικά τρόφιμα, τις βιοδιεργασίες και το περιβάλλον καθώς και τη μοριακή και γενετική βιοποικιλότητα. 

Εκπαίδευση
Το Τμήμα, ανταποκρινόμενο στην πρόκληση να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία προσφέρει Προπτυχιακές Σπουδές, πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοχημεία και τη Βιοτεχνολογία.
Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι βιοχημικοί-βιοτεχνολόγοι  μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε διαγνωστικά ή ερευνητικά εργαστήρια, σε φαρμακευτικές εταιρείες -παραγωγής ή εμπορίας φαρμάκων, σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, σε φορείς παραγωγής και συντήρησης τροφίμων, σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες παραγωγής νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων, σε φορείς που διεξάγουν βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων του περιβάλλοντος και στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Υπηρεσίες
Το Τμήμα αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές και προσφέρει υπηρεσίες, βασισμένες σε σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους μοριακής βιολογίας, γενετικής και βιοτεχνολογίας, σε αναπτυξιακούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιχειρήσεις.
Κοινωνικός Ρόλος
Η διασύνδεση του Τμήματος με την Κοινωνία θεωρείται εξαιρετικής σημασίας και επιχειρείται μέσα από ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς κοινωνικούς φορείς και διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και παρεμβάσεις στα ΜΜΕ για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.
 

Γενικες ανακοινωσεις

Top Headline

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ) Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τους φοιτητές των παλαιοτέρων ετών που υπέβαλαν αίτηση από 14-10-2019 έως 4-11-2019 καθώς και τους φοιτητές που τακτοποίησαν τις εκκρεμότητές...

Read More...

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ iGEMThessaly του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, iGEMThessalyπαρουσίασε, πριν λίγες μέρες, το ερευνητικό της έργο με τίτλο «ODYSSEE: amodularplatformforfielddiagnosisofTuberculosis», στον μεγαλύτερο διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας στον κόσμο. Το ερευνητικό έργο της ομάδας αφορούσε στη δημιουργία ενός τεστ...

Read More...

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Kαλούνται οι  φοιτητές/τριες πρωτοετείς και των παλαιοτέρων ετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες,  που δεν πρόλαβαν να  υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης  ακ. έτους 2019-2020, να υποβάλουν αίτηση στην...

Read More...

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ                             Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές της κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, ότι...

Read More...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 7/11/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ     ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή απονομής πτυχίων στους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας,...

Read More...

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ έως 4/11/2019

Οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2019-2020, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, για χορήγηση δωρεάν σίτισης, από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και ώρα 11.00 έως και 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00. Προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της εγγραφής-ταυτοποίησης στις Γραμματείες των Τμημάτωνκαι η απόκτηση...

Read More...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΒΒ

  Δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤ ακαδ. έτους 2019-20

Read More...

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των παλαιοτέρων ετών που υπέβαλαν αίτηση από 8-10-2019 έως 9-10-2019 καθώς και τους φοιτητές που τακτοποίησαν τις εκκρεμότητές τους,  ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης έως 22/12/2019. Οι  παραπάνω φοιτητές...

Read More...

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦμεΑ με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ

 

Read More...

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ https://eudoxus.gr/ για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 ενώ η διανομή των συγγραμμάτων στα...

Read More...

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 305
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2991739
Έχουμε 189 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad4.jpg
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash