Τα πρώτα διδακτορικά διπλώματα σε διδάκτορες που εκπόνησαν τη διατριβή τους στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας απονεμήθηκαν το 2006, έξι χρόνια αφότου οι πρώτοι φοιτητές εισήχθηκαν στο Τμήμα μέσω των πανελληνίων εξετάσεων (Σεπτέμβριος 2000). Έκτοτε, έχουν απονεμηθεί περισσότερα από 50 διδακτορικά διπλώματα, τα οποία φαίνονται αναλυτικά (όνομα διδάκτορα και επιβλέποντα καθηγητή, θέμα και ημερομηνία υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής) και με χρονολογική σειρά στο σύνδεσμο Διδακτορικές διατριβές του Τμήματος ανά χρονολογία υποστήριξης. Επίσης, μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους Υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα, το θέμα της διατριβής τους και το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή.

Ο εσωτερικός κανονισμός διδακτορικών σπουδών του Τμήματος εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης το 2010 (Α΄εσωτερικός κανονισμός) και τροποποιήθηκε το 2018 βάσει του Ν. 4485/2017, όπως φαίνεται στο Β' ΦΕΚ (Τεύχος Β΄5376/30.11.2018). Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, η διαδικασία εισαγωγής και επίβλεψης εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και τα κριτήρια ολοκλήρωσης και κατάθεσης της Διδακτορικής Διατριβής περιγράφονται αναλυτικά στο ΦΕΚ.

Απαραίτητα έγγραφα μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:  Aίτηση εκπόνησης διατριβής, υπόδειγμα CV, ειδικό έντυπο έγκρισης επιβλέπονταuπόδειγμα έκθεσης προόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, το κείμενο κατατίθεται από τον διδάκτορα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης μέσω του Συστήματος Διαχείρισης & Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Διατριβών, σύμφωνα με τις οδηγίες (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Διατριβών - οδηγός για διδάκτορες). Με αυτό τον τρόπο, οι διδάκτορες και τα Τμήματα συμβάλλουν ενεργά στη συγκέντρωση, τεκμηρίωση και διάθεση του επιστημονικού περιεχομένου των διδακτορικών διατριβών στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Δ. Καρπούζας
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

escort ankara porno izle sikiş ukash