Το Τμήμα εφαρμόζει τον θεσμό του συμβούλου καθηγητή. Ο ρόλος του συμβούλου είναι η  έγκαιρη αντιμετώπιση και διαχείριση πιθανών δυσκολιών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Ενδεικτικά, ο σύμβουλος-καθηγητής:

  •     κατευθύνει τους φοιτητές/-τριες στη διάρκεια των σπουδών τους ώστε να συζητήσουν πιθανές δυσκολίες και να διερευνήσουν από κοινού βέλτιστες λύσεις και επιλογές,

  • ορίζει σε συνεργασία με τον φοιτητή/-τρια την βέλτιστη σειρά παρακολούθησης και εξέτασης μαθημάτων σε περίπτωση καθυστερήσεων,
  • συμβουλεύει σχετικά με τα μαθήματα επιλογής και την πτυχιακή εργασία βάσει των ενδιαφερόντων, των στόχων και των δεξιοτήτων κάθε φοιτητή/-τριας,
  •  προτείνει πιθανές λύσεις ή παρακινεί τον φοιτητή/-τρια να επικοινωνίσει με τις υπηρεσίες συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου σε περίπτωση προσωπικών δυσκολιών που επηρεάζουν την απόδοση και τις σπουδές.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, οι σύμβουλοι σπουδών είναι:

1ο έτος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γρηγόριος Αμούτζιας


2ο έτος: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Μπαλατσός


3ο έτος: 
Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Κοντού


4ο έτος: 
Καθηγητής Δημήτριος Κουρέτας

Οι συναντήσεις των φοιτητών με τους καθηγητές-συμβούλους πραγματοποιούνται ύστερα από πρότερη συνεννόηση σε ώρες και ημέρες που έχουν καθοριστεί από τους καθηγητές ως ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές. 

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Δ. Καρπούζας
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

escort ankara porno izle sikiş ukash