ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

There are no translations available.

 

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα γίνουν διαδικτυακά και ατομικά. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία θα πρέπει να συνεννοηθούν σχετικά με τον επιβλέποντα Καθηγητή και στη συνέχεια να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος στο g-bio@bio.uth.gr για την ημερομηνία της παρουσίασης.

  • Η κατάθεση των πτυχιακών στη Γραμματεία ΤΒΒ θα γίνεται ως τις 25/2/2021.
  • Η παρουσίαση των πτυχιακών θα γίνεται ως τις 9/3/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Για την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας απαιτείται η παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Ο συνυπολογισμός στο 3μηνο του χρονικού διαστήματος αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΤΒΒ από 4/11/2020, λόγω του Covid 19, επαφίεται στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας και της παρουσίασης της.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αντίγραφα της πτυχιακής εργασίας παραδίδονται από τον φοιτητή στα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Στην Γραμματεία του Τμήματος κατατίθενταιτυπωμένες οι 2 πρώτες σελίδες της πτυχιακής εργασίας, στις οποίες αναγράφεται ο τίτλος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και υπάρχουν τα ονόματα και οι υπογραφές των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε τις 2 πρώτες σελίδες σκαναρισμένες στο g-bio@bio.uth.gr.

 Μετά την παρουσίασή της η πτυχιακή εργασία κατατίθεται στην Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (libthesis@uth.gr), ως ενιαίο κείμενο σε μορφή pdf. Στην εργασία πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του φοιτητή με μικρά γράμματα (όχι κεφαλαία).

            *Σημειώνουμε ότι η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Statistics

Members : 3
Content : 323
Web Links : 71
Content View Hits : 3460802
We have 191 guests online

Images

ad2.jpg
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash