Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

bio_ximeia_top

         Επιλογές
1. Γενικές Πληροφορίες 6. Διατριβές
2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 7. Φωτογραφικό Υλικό
3. Προσωπικό 8. Συνδέσεις
4. Ερευνητικά προγράμματα 9. Επικοινωνία
5. Δημοσιεύσεις    

1. Γενικές Πληροφορίες:

 

Το Εργαστήριο Βιοοργανικής Χημείας λειτουργεί από το 2003 και ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 511/3.4.2015. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στη σύνθεση νέων τροποποιημένων νουκλεοζιτικών, γλυκοζιτικών και πυρρολιδινο παραγώγων με αντικαρκινικές, αντιικές, αντιοξειδωτικές και αντιδιαβητικές ιδιότητες.

2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Το ερευνητικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Βιοoργανικής Χημείας, επικεντρώνεται στη σύνθεση νέων τροποποιημένων νουκλεοζιτικών και πύρρολο αναλόγων με ιδιαίτερες ιδιότητες και χαρακτηριστική βιολογική δράση.

Οι τροποποιημένοι νουκλεοζίτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιική και αντικαρκινική χημειοθεραπεία. Σήμερα, το 15% των αντικαρκινικών φαρμάκων και το 55% των αντιικών φαρμάκων σχετίζονται με νουκλεοζιτικά ανάλογα. Τις τελευταίες δεκαετίες, νουκλεοζίτες με πενταμελή και εξαμελή υδρογονανθρακικό δακτύλιο έχουν αξιολογηθεί για τις πιθανές αντιικές και αντικαρκινικές ιδιότητές τους, καθώς και ως δομικές μονάδες στη σύνθεση νουκλεϊνικού οξέος. Επίσης έχει δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη εξωμεθυλενικών φθορο-, καθώς και φθοροθειονουκλεοζιτών, προκειμένου να βρεθούν νέα αντικαρκινικά, αντιικά, ή αντι-HIV φάρμακα με μεγαλύτερη εκλεκτικότητα και λιγότερα ανοσοκατασταλτικά αποτελέσματα έναντι των έως τώρα κλινικά χρησιμοποιούμενων. Μεταξύ άλλων, οι ακόρεστοι κετονουκλεοζίτες έχουν καθιερωθεί για την αντινεοπλασματική δραστικότητα και τα ανοσοκατασταλτικά αποτελέσματά τους.

Πολλές ενώσεις με σημαντική βιολογική δράση που απαντώνται στη φύση φέρουν τον βασικό δακτύλιο της πυρρολιδίνης. Παραδείγματα τέτοιων ενώσεων αποτελούν οι vindesine, piracetam, clausenamide και atorvastatin, για τις οποίες έχει αποδειχθεί ότι εμφανίζουν αντιμιτωτικές, αντιβακτηριακές και άλλες ιδιότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου επικεντρώνεται στη σύνθεση νέων νουκλεοζιτικών αναλόγων που φέρουν ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά, όπως την ακορεστότητα, εξωμεθυλένιο, φθόριο, θείο και αιθύνυλο ομάδα, τόσο στο σάκχαρο όσο και στην ετεροκυκλική βάση ενώ τελευταία ο προσανατολισμός του εργαστηρίου στράφηκε τόσο στη σύνθεση άκυκλων νουκλεοζιτικών παραγώγων όσο και στη σύνθεση αλογονομένων πύρρολο παραγώγων και τροποποιημένων πουρινών και κιναζολινών, με στόχο πάντα την εύρεση νέων αντικαρκινικών, αντιιικών και αντιοξειδωτικών παραγόντων και στη βιολογική αποτίμηση αυτών.

 

3. Προσωπικό:

 • Καθηγητής Βιοoργανικής Χημείας Δρ. Δημήτριος Κομιώτης
 • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) Δρ. Χρήστος Μήτσος
 • Κύρια Ερευνήτρια Βιοoργανικής Χημείας Δρ. Νίκη Τζιουμάκη

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Νικόλαος Κολλάτος

4. Ερευνητικά Προγράμματα: 

1. Έρευνα Χημικών Ενώσεων κατά του AIDS Τίτλος: 'Μodified Ιsoniazids Αgainst AIDS'. Φορέας Χρηματοδότησης: Αμερικάνικο Ινστιτούτο Υγείας. Διάρκεια: 1990 – 1993.

2. Ερευνητικό διακρατικό πρόγραμμα Ε+Τ συνεργασίας Ελλάδας – Σλοβενίας, Τίτλος: 'Σύνθεση και βιολογική μελέτη μιας νέας τάξης αμινο-φθορονουκλεοσιδίων με πιθανή αντι-ιική και αντι-καρκινική δράση'. Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000 – 2006) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ). Διάρκεια: 2004 – 2006.

3. Ερευνητικό πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια, Τίτλος: 'Μοριακή Ανίχνευση Εντεροϊών σε κλινικά δείγματα και περιβάλλον'. Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία'. Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Διάρκεια: 2005 – 2008.

4. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε+Τ συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας Τίτλος: 'H ανθρώπινη Αγγειογενίνη ως μοριακός στόχος ανάπτυξης αντικαρκινικών φαρμάκων΄. Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Διάρκεια: 2010 – 2012.

5. Ερευνητικό πρόγραμμα Aristeia I". Τίτλος: 'Structure-assisted Design, Synthesis, and Evaluation of Bioactive compounds for type 2 Diabetes mellitus'. Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Διάρκεια: 2012 –2015.

6. Δράση Στοχευμένης έρευνας. Τίτλος: 'Πυρανόζυλο-αμίδια ως νέα θεραπευτικά μέσα για την αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη'. Φορέας Χρηματοδότησης: Επιτροπή ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διάρκεια: 2012 –2013.

7. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση-Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων. Τίτλος: «Ιατρική, φαρμακευτική, βιοτεχνολογία»: «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Διάρκεια: 2014 –2016.


5. Δημοσιεύσεις:

 

1. Fluoro-ketopyranosyl nucleosides: Synthesis and biological evaluation of 3-fluoro-2-keto-β-D-glucopyranosyl derivatives of N4-benzoyl cytosine. Stella Manta, George Agelis, Tanja Botić, Avrelija Cencič and Dimitri Komiotis. Bioorganic Medicinal Chemistry, 15 (2007), 980 – 987.

2. An efficient synthesis of 3-fluoro-5-thio-β-D-xylofuranosyl nucleosides of thymine, uracil and 5-fluorouracil as Potential Antitumor or Antiviral Agents. Evangelia Tsoukala, George Agelis, Jan Dolinšek, Tanja Botić, Avrelija Cencič and Dimitri Komiotis. Bioorganic Medicinal Chemistry, 15 (2007), 3241 – 3247.

3. Synthesis and structural characterization of neutral "3+2" οxorhenium and οxotechnetium complexes of the 2-mercaptoethyl-N-glycine (SNO) / 2,2΄-bipyridine (NN) mixed ligand system. Dionysia Papagiannopoulou, Ioannis Pirmettis, Maria Pelecanou, Dimitri Komiotis, Catherine P. Raptopoulou, Aris Terzis, Minas S. Papadopoulos. Inorg. Chim. Acta. 360 (2007), 3597-3602.

4. Exomethylene pyranonucleosides: Efficient synthesis and biological evaluation of 1-(2,3,4-trideoxy-2-methylene-β-D-glycero-hex-3-enopyranosyl)thymine. George Agelis, Niki Tzioumaki, Jan Dolinšek, Tanja Botić, Avrelija Cencič and Dimitri Komiotis. Bioorganic Medicinal Chemistry 15 (2007), 5448-5456.

5. Antioxidant activity of a series of fluorinated pyrano-nucleoside analogues of N4-benzoyl cytosine and N6-benzoyl adenine. Chrysoula Spanou, Stella Manta, Dimitri Komiotis and Demetrios Kouretas. Int. J. Mol. Sci. 8 (2007), 695-704.

6. Unsaturated fluoro-ketopyranosyl nucleosides: Synthesis and biological evaluation of 3-fluoro-4-keto-β-D-glucopyranosyl derivatives of N4-benjoyl cytosine and N6-benzoyl adenine. Stella Manta, George Agelis, Tanja Botić, Avrelija Cencič and Dimitri Komiotis. J. Eur. Med. Chem. 43 (2008), 420 – 428.

7. A concice synthesis of 3-fluoro-5-thio-xylo- and glucopyranoses, useful precursors towards their corresponding pyranonucleoside derivatives. Evangelia Tsoukala, Stella Manta, Niki Tzioumaki, George Agelis and Dimitri Komiotis. Carbohydr. Res., 343 (2008), 1099 – 1103.

8. Synthesis and molecular modelling of unsaturated exomethylene pyranonucleoside analogues with antitumor and antiviral activities. George Agelis, Niki Tzioumaki, Theodore Tselios, Jan Dolinšek, Tanja Botić, Avrelija Cencič and Dimitri Komiotis. J. Eur. Med. Chem. 43 (2008), 1366 – 1375.

9. Antioxidant and chemopreventive properties of Polyphenolic compound derived from Greek legume plant extracts. Chrisoula Spanou, Georgia Bourou, Albiona Dervishi, Nektarios Aligiannis, Apostolos Angelis, Dimitri Komiotis, Alexios-Leandros Skaltsounis and Demetrios Kouretas. J. Agric. Food Chem., 56, (2008), 6967 – 6976.

10. Antiviral Unsaturated Nucleosides. Dimitri Komiotis, Stella Manta, Evangelia Tsoukala, and Niki Tzioumaki. Curr. Med. Chem., 7, (2008), 219 - 244.

11. Fluoro-Pyranosyl Nucleosides. Nikolaos Balatsos, Dimitrios. Vlachakis, Panagiotis Maragozidis, Stella Manta, Dimitrios Anastasakis, Athanasios Kyritsis, Metaxia Vlassi, Dimitri Komiotis, Constantinos. Stathopoulos, Biochemistry, 48, (2009), 6044 - 6051.

12. Synthesis, Antiviral and Cytostatic Evaluation of Unsaturated Exomethylene & Keto D-Lyxopyranonucleoside Analogues. N. Tzioumaki, E. Tsoukala, S.Manta, G. Agelis, J. Balzarini, D. Komiotis, Archiv der Pharmazie, 342, (2009), 353 – 360.

13. Dideoxy fluoro-ketopyranosyl nucleosides as potent antiviral agents: Synthesis and biological evaluation of 2,3-and 3,4-dideoxy-3-fluoro-4-and-2-keto-beta-D-glucopyranosyl derivatives of N-4-benzoyl cytosine. S. Manta, E. Tsoukala, A. Cencič, D. Komiotis. Eur. J. Med. Chem., 44, (2009), 2696 – 2704.

14. Unsaturated dideoxy fluoro-ketopyranosyl nucleosides as potent antitumor agents: A convenient synthesis of 2,6-dideoxy-3-fluoro-4-keto-β-D-glucopyranosyl analogues of uracil, 5-fluorouracil, thymine, N4-benzoyl cytosine and N6-benzoyl adenine. S. Manta, N. Tzioumaki, E. Tsoukala, A. Panagiotopoulou, M. Pelecanou, J. Balzarini, Dimitri Komiotis. Eur. J. Med. Chem., 44, (2009), 4764 – 4771.

15. Synthesis of 4,6-dideoxy-3-fluoro-2-keto-β-D-glucopyranosyl analogues of 5-fluorouracil, N6-benzoyl adenine, uracil, thymine and N6-benzoyl cytosine and evaluation of their antitumor activities. Stella Manta, Evangelia Tsoukala, Niki Tzioumaki, Christos Kiritsis, Jan Balzarini and Dimitri Komiotis. Bioorg. Chem. 38, (2010), 48-55.

16. Fluoro-glucopyranosyl derivatives of Ketonucleosides, potent inhibitors of DNA virus replication in infected cells. Tanja Botic, Stella Manta, Dimitri Komiotis, Avrelija Cencič and Francois Lefevre. Acta Medico-Biotechnica 2, (2009), 41-47.

17. 1-(3-Deoxy-3-fluoro-β-D-glucopyranosyl) pyrimidine derivatives as inhibitors of glycogen phosphorylase b: kinetic, crystallographic and modelling studies. Vicky G. Tsirkone, Evangelia Tsoukala, Christos Lamprakis, Stella Manta, Joseph M. Hayes, Vicky T. Skamnaki, Christina Drakou, Spyros E. Zographos, Dimitri Komiotis and Demetres D. Leonidas. Bioorg. Med. Chem. 18, (2010) 3413-3425.

18. Synthesis of 3-fluoro-6-S-(2-S-pyridyl) nucleosides as potential lead cytostatic agents. Evangelia Tsoukala, Niki Tzioumaki, Stella Manta, Alexandra Riga, Jan Balzarini and Dimitri Komiotis. Bioorganic Chemistry 38, (2010), 285-293.

19. Efficient Synthesis of Exomethylene- & Keto-Exomethylene-D-Glucopyranosyl Nucleoside Analogs as Potential Cytotoxic Agents. Niki Tzioumaki, Evangelia Tsoukala, Stella Manta, Christos Kiritsis, Jan Balzarini, and Dimitri Komiotis. Carbohydrate Research 346, (2011), 328-333.

20. Synthesis and biological evaluation of unsaturated keto and exomethylene D-arabinopyranonucleoside analogues: Novel 5-fluorouracil analogues that target thymidylate synthase. Niki Tzioumaki, Stella Manta, Evangelia Tsoukala, Johan Vande Voorde, Sandra Liekens, Dimitri Komiotis and Jan Balzarini. Eur. J. Med. Chem., 46, (2011), 993-1005.

21. Keto-fluorothiopyranosyl nucleosides: A convenient synthesis of 2- and 4-keto- 3-fluoro-5-thioxylopyranosyl thymine analogs. Evangelia Tsoukala, Stella Manta, Niki Tzioumaki, Christos Kiritsis and Dimitri Komiotis. Carbohydrate Research 346, (2011), 2011-2015.

22. Unsaturated Keto and Exomethylene Pyranonucleoside Analogues of Thymine and Uracil Exhibit Potent Antioxidant Properties. Chrysoula Spanou, Niki Tzioumaki, Stella Manta, Panagiotis Margaris, Dimitrios Kouretas, Dimitri Komiotis, Kalliopi Liadaki. Pharmacology & Pharmacy 2, (2011), 122-126.

23. Branched-chain C-cyano pyranonucleosides: Synthesis of 3΄-C-cyano & 3΄-C-cyano-3΄-deoxy pyrimidine pyranonucleosides as novel cytotoxic agents. Christos Kiritsis, Stella Manta, Vanessa Parmenopoulou, Jan Balzarini and Dimitri Komiotis. Eur. J. Med. Chem., 46, (2011), 5668-5674.

24. Kinetic and in silico analysis of the effective slow-binding inhibition of human Poly(A)-Specific Ribonuclease (PARN) by drastic nucleoside analogues. Nikolaos Balatsos, Dimitrios Vlachakis, Vassiliki Chatzigeorgiou, Stella Manta, Dimitri Komiotis, Metaxia Vlassi and Constantinos Stathopoulos. Biochimie 94, (2012), 214-221.

25. Keto and Exomethylene Pyranonucleosides as Antitumor Agents. Evangelia Tsoukala, Stella Manta, Christos Kiritsis and Dimitri Komiotis. Mini Rev. Med. Chem. 12, (2012), 255-275.

26. 3′-Axial CH2OH Substitution on Glucopyranose does not Increase Glycogen Phosphorylase Inhibitory Potency. QM/MM-PBSA Calculations Suggest Why. S. Manta, A. Xipnitou, C. Kiritsis, A.L. Kantsadi, J.M. Hayes, V.T. Skamnaki, C. Lamprakis, M. Kontou, P. Zoumpoulakis, S.E. Zographos, D.D. Leonidas, and D. Komiotis. Chem Biol Drug Design, 79, (2012), 663-673.

27. The σ-hole phenomenon of halogen atoms forms the structural basis of the strong inhibitory potency of C-5 halogen substituted glucopyranosyl nucleosides for glycogen phosphorylase b. Anastasia L. Kantsadi, Joseph M. Hayes, Stella Manta, Vicky T. Skamnaki, Christos Kiritsis, Anna-Maria G. Psarra, Zissis Koutsogiannis, Athina Dimopoulou, Stavroula Theofanous, Nikolaos Nikoleousakos, Panagiotis Zoumpoulakis, Maria Kontou, George Papadopoulos, Spyros E. Zographos, Dimitri Komiotis, and Demetres D. Leonidas. ChemMedChem. 4, (2012), 722-732.

28. Synthesis and Biological Evaluation of 3΄-C-Ethynyl and 3΄-C-(1,4-disubstituted-1,2,3-triazolo) Double-Headed Pyranonucleosides. Christos Kiritsis, Stella Manta, Evdoxia Coutouli-Argyropoulou, Sakellarios Trakossas, Jan Balzarini and Dimitri Komiotis. Med. Chem. 8, (2012), 320-329.

29. Stereocontrolled Facile Synthesis And Biological Evaluation of (3΄S) and (3΄R)-3΄-Amino (and azido)-3΄-Deoxy Pyranonucleosides. Stella Manta, Vanessa Parmenopoulou, Christos Kiritsis, Athina Dimopoulou, Nikolaos Kollatos, Jan Balzarini and Dimitri Komiotis. Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. 31, (2012), 522-535.

30. The binding of C5-alkynyl and alkylfurano[2,3-d]pyrimidine glucopyranonucleosides to glycogen phosphorylase b. Synthesis, biochemical and biological assessment. Kantsadi, A.L., Manta, S., G. Psarra, A.-M., Dimopoulou, A., Kiritsis, C., Parmenopoulou, V., Skamnaki, V.T., Zoumpoulakis, P., Zographos, S.E., Leonidas, D.D. , Komiotis, D. Eur. J. Med. Chem., 54, (2012), 740-749.

31. Conformational Analysis of two novel cytotoxic C2-substituted pyrrolo[2,3- f]quinolines in aqueous media, organic solvents, membrane bilayers and at the putative active site. N. Varvarigou, G. Megariotis, G. Leonis, E. Vrontaki, A. Maniati, M. Vlachou, A. Eikosipentaki, R. Kompogennitaki, M. G. Papadopoulos, S. Golic Grdadolnik, D. Komiotis, T. Mavromoustakos, A. Tsotinis. Bioorg. Med. Chem. 20, (2012), 6276-6284.

32. Triazole pyrimidine nucleosides as inhibitors of Ribonuclease A. Synthesis, biochemical, and structural evaluation. Vanessa Parmenopoulou, Demetra S Chatzileontiadou, Stella Manta, Stamatina Bougiatioti, Panagiotis Maragozidis, Dimitra-Niki Gkaragkouni, Eleni Kaffesaki, Anastasia L Kantsadi, Vassiliki T Skamnaki, Spyros E Zographos, Nikolaos A. Balatsos, Dimitris Komiotis, Demetres D. Leonidas. Bioorg. Med. Chem. 20, (2012), 7184-7193.

33. An intergraded in silico approach to design specific inhibitors targeting human poly(A)-specific ribonuclease. D. Vlachakis, A. Pavlopoulou, G. Tsiliki, D. Komiotis, C. Stathopoulos, N.A.A. Balatsos and S. Kossida. Plos One 7, (2012), e51113.

34. Stereocontrolled Synthesis of 4΄-C-cyano and 4΄-C-cyano-4΄-deoxy Pyrimidine Pyranonucleosides as Potential Chemotherapeutic Agents. C. Kiritsis, S. Manta, V. Parmenopoulou, A. Dimopoulou, N. Kollatos, I. Papasotiriou, J. Balzarini and D. Komiotis. Carbohydr. Res. 364 (2012), 8-14.

35. Rapid Microwave-Enhanced Synthesis of C5-Alkynyl Pyranonucleosides as Novel Cytotoxic Antitumor Agents. A. Dimopoulou, S. Manta, C. Kiritsis, D.-N. Gkaragkouni, Jan Balzarini and D. Komiotis. Bioorg. Med. Chem. Lett. 23 (2013), 1330-1333.

36. Anvirzel™ in combination with cisplatin in breast, colon, lung, prostate, melanoma and pancreatic cancer cell lines. P. Apostolou, M. Toloudi, M. Chatziioannou, E. Ioannou, D.R. Knocke, J. Nester, D. Komiotis, I. Papasotiriou. BMC Pharmacology & Toxicology (2013), 14:18.

37. Study of the interaction among notch pathway receptors, correlation with stemness, as well as their interaction with cd44, dipeptidyl peptidase-iv, hepatocyte growth factor receptor and the setmar transferase, in colon cancer stem cells. P. Apostolou, M. Toloudi, E. Ioannou, E. Kourtidou, M. Chatziioannou, A. Kopic, D. Komiotis, C. Kiritsis, S. Manta, and I.papasotiriou. J Recept Sig Transd. 33 (2013), 353-358.

38. Stereoselective facile synthesis of 2′-spiro pyrimidine pyranonucleosides via their key intermediate 2′-c-cyano analogues. Evaluation of their bioactivity. C. Kiritsis, s. Manta, a. Dimopoulou, v. Parmenopoulou, p. Gkizis, j. Balzarini, and D. Komiotis. Carbohydr. Res. 383, (2014), 50-57.

39. Unsaturation: An Important Feature to Nucleosides' Antiviral Activity. S. Manta, C. Kiritsis, A. Dimopoulou, V. Parmenopoulou, N.Kollatos, A.Tsotinis and D. Komiotis. Anti- Infective Agents, 12 (2014), 2-57.

40. Comparison of the Growth Curves of Cancer Cells and Cancer Stem Cells. M. Toloudi, E. Ioannou, M. Chatziioannou, P. Apostolou, C.Kiritsis, S. Manta, D. Komiotis, I. Papasotiriou. Curr Stem Cell Res Ther. 9(2014), 112-16.

41. A novel and easy two-step microwave-assisted method for the synthesis of halogenophenyl pyrrolo[2,3-b]quinoxalines via their pyrrolo precursors. Evaluation of their bioactivity.' S. Manta, D.N. Gkaragkouni, E. Kaffesaki, P. Gkizis, D. Hadjipavlou- Litina, E. Pontiki, J. Balzarini, W. Dehaen and D. Komiotis, Tet. Lett. 56 (2014), 1873- 76.

42. Structure based inhibitor design targeting glycogen phosphorylase b. Virtual screening, synthesis, biochemical and biological assessment of novel N–(β-D-glucopyranosyl) amides. V.Parmenopoulou, A. L. Kantsadia, V. G. Tsirkonea, D. S.M. Chatzileontiadou, S. Manta, S. E. Zographos, N. Kollatos, G.Archontis, L. Agiuse, J. M. Hayes, D.D. Leonidas and D. Komiotis, Biorg. Med. Chem. 22 (2014), 4810-25.

43. Duplex Real-time PCR assay and SYBR green I melting curve analysis for molecular identification of HPV genotypes 16, 18, 31, 35, 51 and 66. D. Tsakogiannis, M. Papacharalampous, E. Toska, Z. Kyriakopoulou, T.G. Dimitriou, I.G.A. Ruether, D. Komiotis, P. Markoulatos. Molecular and Cellular Probes 29 (2015), 13-18.

44. Synthesis of novel thiopurine pyranonucleosides: Evaluation of their bioactivity. Athina Dimopoulou, Stella Manta, Vanessa Parmenopoulou, Petros Gkizis, Evdoxia Coutouli-Argyropoulou,b Dominique Schols,c and Dimitri Komiotis. Nucleosides Nucleotides and Nucleic Acids (2015), 289-297.

45. Branched-chain sugar nucleosides: Stereocontrolled synthesis and bioevaluation of novel 3΄-C-trifluoromethyl and 3΄-C-methyl pyranonucleosides. Nikolaos Kollatos, Stella Manta, Athina Dimopoulou, Vanessa Parmenopoulou, Virginia V. Triantakonstanti,Tahsin Kellici, Thomas Mavromoustakosc, Dominique Schols, Dimitri Komiotis. Carbohydr. Res. 407 (2015), 170-178.

46. An easy microwave-assisted synthesis of C8-alkynyl adenine pyranonucleosides as novel cytotoxic antitumor agents. Athina Dimopoulou, Stella Manta, Vanessa Parmenopoulou, Nikolaos Kollatos, Ourania Christidou, VirginiaTriantakonstanti, Dominique Schols and Dimitri Komiotis. Frontiers in Chemistry, Medicinal and Pharmaceutical Chemistry section, 3 (2015), 1-7.

47. Dissipation, metabolism and sorption of pesticides used in fruit-packaging plants: Towards an optimized depuration of their pesticide-contaminated agro-industrial effluents. Panagiotis Karas, Aria Metsoviti, Vasileios Zisis, Constantinos Ehaliotis, Michalis Omirou, Evangelia S. Papadopoulou, Urania Menkissoglou-Spiroudi, Stella Manta, Dimitri Komiotis, Dimitrios G. Karpouzas. Science of The Total Environment, 530-31 (2015), 129-139.

48. Glycogen Phosphorylase as a Target for Type 2 Diabetes: Synthetic, Biochemical, Structural and Computational Evaluation of Novel N-acyl-N´-(β-D-glucopyranosyl) Urea Inhibitors. Anastassia L. Kantsadi, Vanessa Parmenopoulou, Dimitar N. Bakalov, Laura Snelgrove, George A. Stravodimos, Demetra S.M. Chatzileontiadou, Stella Manta, Angeliki Panagiotopoulou, Joseph M. Hayes, Dimitri Komiotis, Demetres D. Leonidas. Curr. Topics Med. Chem. 15 (2015), 2373-2389.

49. Triazole double-headed ribonucleosides as inhibitors of eosinophil derived neurotoxin. Demetra S.M Chatzileontiadou, Vanessa Parmenopoulou, Stella Manta, Anastassia L. Kantsadi, Paroula Kylindri, Marianna Griniezaki, Filitsa Kontopoulou, Aikaterini Telopoulou, Helena Prokova, Dimitrios Panagopoulos, Ester Boix, Nikolaos A.A Balatsos, Dimitri Komiotis, Demetres D. Leonidas. Bioorg. Chem. 63 (2015), 152-165.

50. Synthesis of novel N-acyl-β-D-glucopyranosylamines and ureas as potential lead cytostatic agents. Vanessa Parmenopoulou, Stella Manta, Athina Dimopoulou, Nikolaos Kollatos, Dominique Schols, Dimitri Komiotis. Med, Chem. Res. 25 (2016), 932-940.

51. Novel feed including bioactive compounds from winery wastes improved broilers' redox status in blood and tissues of vital organs. Sotiria Makri, Ioannis Kafantaris, Dimitrios Stagos, Theodora Chamokeridou, Konstantinos Petrotos , Konstantinos Gerasopoulos, Anastasios Mpesios, Nikolaos Goutzourelas, Stylianos Kokkas, Panagiotis Goulas, Dimitrios Komiotis, Dimitrios Kouretas. Food Chem. Toxicol. 102 (2017), 24-31.

52. Rapid Microwave-Assisted Synthesis of Modified Pyrimidine and Purine Pyranonucleosides as Novel Cytotoxic, Antiviral Agents and Glycogen Phosphorylase B Inhibitors. Manta Stella, Dimopoulou Athina, Kollatos Nikolaos, Kyrkou Georgia, Spanos Stylianos and Komiotis Dimitri. Med. Chem. 7(5) (2017), 865-868.

53. Facile microwave-assisted synthesis of various C5-modified pyrimidine pyranonucleosides as potential cytotoxic antitumor agents. Athina Dimopoulou, Nikolaos Kollatos, Stella Manta, Aggeliki Panagiotopoulou, Athanasios Karastergiou, Filitsa Kontopoulou, Dominique Schols and Dimitri Komiotis. Curr. Microwave Chem. 4(4) (2017), 324-338.

54. Evidence for Novel Action at the CellBinding Site of Human Angiogenin Revealed by Heteronuclear NMR Spectroscopy, in silico and in vivo Studies. Demetra Chatzileontiadou, Aikaterini Tsika, Zoi Diamantopoulou, Jean Delbé, Josette Badet, Jose Courty, Vassiliki Skamnaki, Vanessa Parmenopoulou, Dimitri Komiotis, Joseph Hayes, Georgios Spyroulias, Demetres Leonidas. Chem. Med. Chem. 13(3) (2018), 259-269.

55. Polyfunctionalized Pyrrole Derivatives: Easy Three-component Microwave-assisted Synthesis, Cytostatic and Antiviral Evaluation. Stella Manta, Niki Tzioumaki, Nikolaos Kollatos Pelagia Andrea, Marili Margaritouli, Aggeliki Panagiotopoulou, Ioannis Papanastasiou, Christos Mitsos,  Andrew Tsotinis, Dominique Schols and Dimitri Komiotis. Curr. Microwave Chem. 5(1) (2018), 23-31.

56. Novel Feed Including Olive Oil Mill Wastewater Bioactive Compounds Enhanced the Redox Status of Lambs. Sotiria Makri, Ioannis Kafantaris, Salomi Savva, Polyxeni Ntanou, Dimitrios Stagos, Ioannis Argyroulis, Basiliki Kotsampasi, Vladimiros Christodoulou, Konstantinos Gerasopoulos, Konstantinos Petrotos, Dimitrios Komiotis and Demetrios Kouretas. in vivo, 32 (2018), 291-302.

57. Synthesis of diphenoxyadamantane alkylamines with pharmacological interest. Markos-Orestis Georgiadis, Violeta Kourbeli, Vaya Ioannidou, Evangelos Karakitsios, Ioannis Papanastasiou, Andrew Tsotinis, Dimitri Komiotis, Anthony Vocat, Stewart T.Cole, Martin C.Taylor, John M.Kelly. Bioorg. Med. Chem, Lett. 29(11) (2019), 1278-1281.

58. Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Novel C5-Modified Pyrimidine Ribofuranonucleosides as Potential Antitumor or/and Antiviral Agents. Nikolaos Kollatos, Christos Mitsos, Stella Manta, Niki Tzioumaki, Christos Giannakas, Tania Alexouli, Aggeliki Panagiotopoulou, Dominique Schols, Graciela Andrei, Dimitri Komiotis. Med Chem. 2019 Feb 24. doi: 10.2174/1573406415666190225112950.

59. Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Novel C5-Modified Pyrimidine Acyclic Nucleosides. Nikolaos Kollatos, Christos Mitsos, Roula Karetsou, Styliani Danai Antonaki, Aggeliki Panagiotopoulou, Niki Tzioumaki, Stella Manta, Dominique Schols and Dimitri Komiotis. Journal of Pharmaceutics and Drug Research, (Accepted)

 

6. Διατριβές: 

Πτυχιακές διατριβές

1. Χρωματογραφικός προσδιορισμός αρτεμισινίνης κα ιπαραγώγων με υγρή χρωματογραφία (HPLC) και ανιχνευτή υπεριώδους (UV) (Σωτήρης Ζαγορογιάννης 2002)

2.
Μελέτη της κρυστάλλωσης της ινουλίνης κατά το σχηματισμό πηκτής-Εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων. (Καραντάνα Στέλλα 2004)

3. Σύνθεση μιας νέας τάξης φθορονουκλεοσιδίων με πιθανή αντι-ική και αντικαρκινική δράση. (Μανώλη Χριστίνα 2005)

4. Παραγοντοποίηση στη θέση ένα της γλυκόζης για την εν δυνάμει συμπλοκοποίηση με μέταλλα μετάπτωσης.    (Ξενιτίδης Παναγιώτης 2006)

5. Σύνθεση του 1-(3-δεοξυ-3-φθορο-5-S-ακετυλο-5-θειο-β-D-ξυλοφουρανόζυλο) νουκλεοσιδίου θυμίνης με πιθανή αντι-ική και αντικαρκινική δράση. (Τσουκαλά Ευαγγελία 2006)

6. Σύνθεση και βιολογική αποτίμηση των 2΄-κετο και 2΄-εξωμεθυλενικών πυρανονουκλεοσιδίων της θυμίνης. (Τσιγγιαβουρίδου Δέσποινα 2007)

7. Σύνθεση και βιολογική αποτίμηση των 3΄-φθορο-6΄-θειο-νουκλεοσιδίων της θυμίνης, ουρακίλης και 5-φθοροουρακίλης. (Συμεωνίδη Δέσποινα 2007)

8. Ακόρεστα φθορο-κετοπυρανο νουκλεοσίδια. Σύνθεση και βιολογική αποτίμηση των 3-φθορο-4-κετο-β-D-γλυκοπυρανοζυλο παραγώγων της Ν4–βενζόϋλο κυτοσίνης και της Ν6– βενζόϋλο αδενίνης. (Σβυρινάκη Πελαγία 2008)

9. 4΄,6΄-Διδεοξυ-2΄-κετοακόρεστα-3΄-φθορο-β-D-γλυκοπυρανονουκλεοσίδια της Ν6-βενζοϋλοαδενίνης και της Ν4-βενζοϋλοκυτοσίνης: Σύνθεση και βιολογική αποτίμηση. (Ζήνγκου Λενίτσα 2009)

10. Φθορο-θειο-ξυλο και γλυκοπυρανόζες: Πρόδρομες ενώσεις για τη σύνθεση νέων αντιιικών και αντικαρκινικών νουκλεοσιδίων. (Πατίστα Ελεονώρα-Ίρις 2009)

11. Σύνθεση των ακόρεστων διδεοξυ φθορο-κετοπυρανονουκλεοζιτών της κυτοσίνης και της αδενίνης ως νέοι αντικαρκινικοί παράγοντες. (Πετράκης Τσαμπίκος 2010) 

12. Σύνθεση του 4-κετοακόρεστου-3-φθορο-5-θειο-ξυλοπυρανονουκλεοζιτικού παραγώγου της θυμίνης. (Ελευθεριάδου Ιωάννα 2010)

13. Σύνθεση νέων 4'-δεοξυ -4'-C-κυανο νουκλεοζιτών ως πιθανοί αντιϊκοί και αντικαρκινικοί παράγοντες (Κοντοπούλου Στεργιανή-Παρασκευή 2012)

14. Σύνθεση νέων τριαζολο ριβοφουρανονουκλεοζιτών ως αναστολείς της ριβονουκλεάσης Α (Σβετζούρη Κυριακή 2012)

15. Σύνθεση νέων 2 -κετο -3-εξωμεθυλενικών πυρανονουκλεοζιτών ως νέοι αντιϊκοί και αντικαρκινικοί παράγοντες. (Λαζαρίδου Ιωάννα 2012)

16. Ταυτοποίηση υπογλυκαιμικών παραγόντων με φασματοσκοπικές τεχνικές (Γαρούφας Αθανάσιος 2012)

17. Σύνθεση νέων τριαζολοριβοφουρανονουκλεοζιτών της ουρακίλης και της θυμίνης ως πιθανοί αντικαρκινικοί παράγοντες (Στάθη Γεωργία 2012)

18. Σύνθεση του 3΄-αζιδο-3΄-δεοξυ αλλοπυρανονουκλεοζίτη της 5-φθοροουρακίλης ως πιθανός αντιικός και αντικαρκινικός παράγοντας. (Ζιώγα Μαρία 2012)

19. Σύνθεση του 2'-δεοξυ-2'-κυανο πυρανονουκλεοζίτη της ουρακίλης ως εν δυνάμει αντικαρκινικός παράγοντα. (Νανά Μαρμελούδη, 2013)

20. Σύγκριση συμβατικής και με μικροκύματα σύνθεσης πυρρολοκινοξαλινών. (Γελαδάρη Ευαγγελία, 2015)

21. Σύνθεση νέων πυρανονουκλεοζιτών επισημασμάνων με 18F για χρήση στη μοριακή απεικόνιση και in vivo παρακολούθηση του καρκίνου. (Βαϊτσοπούλου Αφροδίτη, 2016)

22. Σύνθεση και βιολογική αποτίμιση φθόροφαίνυλοπυρρολών. (Χριστίδου Ουρανία, 2016)

23. Νέοι C5αρυλαλκινυλ-3΄-δέοξυ-ριβοφουρανονουκλεοζίτες της ουρακίλης ως εν δυνάμει αντιικοί και αντικαρκινικοί παράγοντες. (Παλιού Κωνσταντίνα, 2017)

24. C5 Αλογονο φαίνυλο ριβοφουρανονουκλεοζίτες της ουρακίλης ως εν δυνάμει κυτταροτοξικοί και αντιικοί παράγοντες. (Γεωργίου Μαρία, 2017)

25. Νέοι τροποποιημένοι στη βάση φούρανονουκλεοζίτες. Σύνθεση και βιολογική αποτίμιση.(Σεργκενλή Ρόζα, 2017

26. C5-αρυλαλκινυλ-2΄-δέοξυ-φουρανονουκλεοζίτες της ουρακίλης ως πιθανοί αντιικοί, αντικαρκινικοί παράγοντες. (Παπαμαργαρίτη Μαρία, 2018)

27. Σύνθεση και κυτταροτοξική δράση των νέων τροποποιημένων στην ετεροκυκλική βάση 3΄-τριφθορομέθυλο πυρανονουκλεοζιτών. (Μηλιούλη Μελανθία, 2019)

28. Σύνθεση και ταυτοποίηση μέσω φασματοσκοπικών τεχνικών, νέων αλκύνυλοϋποκατεστημένων παραγώγων κιναζολίνης ως εν δυνάμει αντικαρκινικών παραγώγων (Αναγνωστόπουλος Ανδρέας, 2019)

29. Σύνθεση και Βιολογική αποτίμηση τροποποιημένων στη βάση άκυκλων νουκλεοζιτών με πιθανή αντι-ιική και αντικαρκινική δράση (Καρέτσου Βαρβάρα, 2019)

30. Συγκριτική μελέτη της σύνθεσης νέων τροποποιημένων πουρινικών αναλόγων με θέρμανση με συμβατικά μέσα και με μικροκύματα (Τσιλοφύτη Μαρία, 2019)

31. Σύνθεση και βιολογική αποτίμιση τροποποιημένων στην βάση της ουρακίλης, νέων 3΄-τριφθορομέθυλοπυρανονουκλεοζιτών. (Λιόλιος Βασίλης, 2019 )

 

Μεταπτυχιακές διατριβές

1. Επίδραση εκχυλισμάτων στέμφυλων και βοστρύχων σταφυλιών στην οξειδωτική βλάβη του DVA, in vitro. (Αβραμούλη Αγορίτσα 2009)

2. Σύνθεση νουκλεοσιδικών αναλόγων της γαλακτόζης και της μαννόζης και μελέτη της αντιοξειδωτικής τους δράσης. (Πορτέσης Νικόλαος 2009)

3. Σύνθεση νουκλεοζιτικών αναλόγων της λυξόζης και της αραβινόζης και μελέτη της αντιοξειδωτικής τους δράσης. (Μάργαρης Παναγιώτης 2009)

4. Μελέτη της επίδρασης εκχυλισμάτων στη δραστικότητα της οξειδάσης της ξανθίνης με την ξανθίνη ως υπόστρωμα. (Τσούκα Μαρία 2009)

5. Επίδραση εκχυλισμάτων ψυχανθών στο σύστημα της γλουταθειόνης ανθρώπινων μονοκύτταρων περιφερικού αίματος. (Ιωάννου Αικατερίνη 2010)

6. Εφαρμογή συστήματος HACCP σε μονάδα υγείας-νοσοκομείο. (Καπετανίδου Τριανταφυλλιά 2010)

7. Σύνθεση νέων αιθυνυλο και κυανο νουκλεοζιτών ως πιθανοί αντιικοί και αντικαρκινικοί παράγοντες. (Κυρίτσης Χρήστος 2010)

8. Μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης εκχυλισμάτων από μέντα, φασκόμηλο και τσάι με συνδυασμό in vitro μεθόδων. (Ρέρη Ελένη 2010)

9. Δημιουργία «PCR arrays» για την ανίχνευση και τον μοριακό χαρακτηρισμό των Νοροιών σε μη επεξεργασμένα λύματα. (Ρούτερ Ειρήνη 2010)

10. Η σύνδεση της 5΄ διφωσφορικής γουανοσίνης στη νευροτοξίνη των ηωσινόφιλων κυττάρων: Κινητικές και κρυσταλλογραφικές μελέτες. (Σπανού Χριστίνα 2010)

11. Σύνθεση και πιθανή αντιοξειδωτική δράση νέων κετο-εξωμεθυλενικών νουκλεοζιτών με βάση τη θυμίνη. (Φουνταρλής Δημήτριος 2010)

12. Ανίχνευση Νοροϊών σε πόσιμο νερό. Είναι απαραίτητη η αναζήτηση ιών στον μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού; (Ωρολογά Χρυσαυγή 2010)

13. Σύνθεση φθοριωμένων θειοπυριδινυλικών αναλόγων νουκλεοζιτών ως πιθανοί κυτταροστατικοί παράγοντες. (Ρήγα Αλεξάνδρα 2010)

14. Σύνθεση και βιολογική αποτίμηση του κετοακόρεστου νουκλεοζίτη της τριφθορομεθυλοουρακίλης. (Βαβίλης Θεοφάνης 2010)

15. Μελέτη της έκφρασης της πολυ(Α)-εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης (PARN) σε ασθενείς με λευχαιμία. (Καραγγέλη Μαρία 2010)

16. Ανίχνευση ανασυνδυασμών και μεταλλάξεων σε ολόκληρο το γένωμα ενός πολιοϊού. (Φιλιπόνη Μαρία 2010)

17. Στελέχη HPV υψηλού κινδύνου. Τα mRNAs των ογκογονιδίων Ε6 και Ε7 μπορούν να αποτελέσουν ένα μοριακό δείκτη για την εξέλιξη από CIN I και II προς CIN III και CIN III προς το διηθητικό καρκίνο του τραχήλου; (Σκορδάς Βασίλειος 2010)

18. Μελέτη της έκφρασης των αποαδενυλασών σε ασθενείς με λευχαιμία. (Παπασπύρου Κωνσταντία 2010)

19. Σύνθεση του δεοξυ κυανο πυρανονουκλεοζίτη της ουρακίλης ως πιθανός αντιικός και αντικαρκινικός παράγοντας. (Μάγγας Δημήτριος 2011)

20. Σύνθεση νέων διφθορο κετοακόρεστων νουκλεοζιτών ως πιθανοί κυτταροστατικοί παράγοντες. (Παναγή Παύλος 2011)

21. Αναστολείς της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου ως εν δυνάμει αντιδιαβητικά φάρμακα. (Καντσάδη Αναστασία 2011)

22. Σύνθεση 5-Αλογονο πυριμιδινο πυρανονουκλεοζίτων ως νέοι αναστολείς της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου. (Παπακυρίτση Μυρτίλα 2011)

23. Σύνθεση του 3΄-αζιδο-3΄-δεοξυ γλυκοπυρανονουκλεοζίτη της 5-φθοροουρακίλης ως πιθανός αντιικός και αντικαρκινικός παράγοντας. (Γοργογιέτας Βύρωνας 2012)

24. Σύνθεση νέων 4΄-κυανο νουκλεοζιτών ως πιθανοί αντιικοί και αντικαρκινικοί παράγοντες (Παρμενοπούλου Βανέσα 2012)

25. Κυανο-δεοξυ πυρανονουκλεοζίτες ως νέοι αντικαρκινικοί και αντιικοί παράγοντες. (Δημοπούλου Αθηνά 2012)

26. Σύνθεση νέων 3΄-C-υδροξυμεθυλο-πυρανονουκλεοζιτών ως νέοι υπογλυκαιμικοί παράγοντες. (Ξυπνητού Ανδρομάχη 2012)

27. Φυλογενετική ανάλυση HPV-16 κλινικών στελεχών στη γενωμική περιοχή Ε4. Μεταλλάξεις στην ανωτέρω περιοχή συνδέονται με τη σοβαρότητα των αλλοιώσεων; Τα μη Ευρωπαϊκά στελέχη συνδέονται περισσότερο με τις νεοπλασίες; (Μαρίνης Ανδρέας 2012)

28. Αναστολείς της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου ως εν δυνάμει αντιδιαβητικά φάρμακα. (Αργύρη Σταματούλα 2012)

29. Αποτίμηση της επίδρασης τριάζολο-νουκλεοζιτών της ριβόζης στην ενεργότητα και τη δομή της ριβονουκλεάσης Α. (Καρούλιας Στυλιανός – Ζαφείριος 2012)

30. Μελέτη της επίδρασης τροποποιημένων πουρινο- και πυριμιδινο- νουκλεοζιτών στην ενεργότητα της ριβονουκλεάσης Α. (Κόντου Αλεξάνδρα 2012)

31. 4'-Kυανό και 4'-δεοξυ-κυανό πυρανονουκλεοζίτες ως νέοι κυτταροτοξικοί παράγοντες: σύνθεση και βιολογική αποτίμηση. (Καζάλη Θωμαή 2012)

32. Στελέχη HPV υψηλού κινδύνου (ΗPV-16, -18, -31, -33). Τα mRNAs των ογκογονιδίων Ε6 και Ε7 μπορούν να αποτελέσουν ένα μοριακό δείκτη για την εξέλιξη από CIN I προς CIN III; (Καραγιάννη Άννα 2012)

33. Ταυτοποίηση υπογλυκαιμικών παραγόντων με φασματοσκοπικές τεχνικές. (Γαρούφας Αθανάσιος 2012)

34. Σύνθεση και βιολογική αποτίμηση νέων 3΄-τριφθορομεθυλο- γλυκοπυρανονουκλεοζιτών. (Κολλάτος Νικόλαος 2012)

35. Σύνθεση και βιολογική αποτίμηση C-5 υποκατεστημένων γλυκοπυρανονουκλεοζιτών. (Γκαραγκούνη Δήμητρα – Νίκη 2013)

36. 2'-Κυανο πυρανονουκλεοζίτες ως νέοι εν δυνάμει αντιικοί και αντικαρκινικοί παράγοντες. (Καφφεσάκη Ελένη 2013)

37. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανίχνευση και μοριακό χαρακτηρισμό Legionella Pneumophila σε πόσιμο νερό (εμφιαλωμένα, ψύκτες ). (Τζαβάρα Σταυρούλα 2013)

38. Ταυτοποίηση νέων αντικαρκινικών νουκλεοζιτών με φασματοσκοπικές τεχνικές. (Παπαδόπουλος Γιώργος 2013)

39. Σύνθεση νέου πυρρολοκινολινικού αναλόγου και των συμπλόκων του με ρήνιο και τεχνήτιο-99m με πιθανή φαρμακολογική δράση (Πατσιαούρα Ιουλία 2013).

40. Αλογοφαίνυλο πυρρόλες: Σύνθεση, αντιοξειδωτική, αντικαρκινική και αντιική αποτίμηση (Ζέρβα Δήμητρα 2013)

41. 2'Κυανό και 2'σπειρο πυρανονουκλεοζίτες της ουρακίλης ως νέοι πιθανοί αντικαρκινικοί και αντιικοί παράγοντες (Πετράκης Τσαμπίκος, 2013)

42. Ανάπτυξη μιας multiplex RT-PCR μεθόδου για την ταυτοποίηση σπάνιων τύπων ανασυνδυασμού στις γενωμικές περιοχές εμβολιοσυνδεόμενων πολιοϊών (Δημητρίου Τηλέμαχος, 2013)

43. Ανάπτυξη multiplex PCR για την ανίχνευση και το μοριακό χαρακτηρισμό των υψηλού κίνδυνου ιών HPV 16,18,45,58,51,66,35,33,31 (Διαμαντίδου Βαλεντίνα, 2013).

44. Θειοπυρανονουκλεοζίτες: Σύνθεση, Αντικαρκινική και αντιική αποτίμηση (Θελούρας Γεώργιος, 2013)

45. Μοριακή ανίχνευση μέσω αλληλούχισης Νοροιών της ομάδας GI από περιβαλλοντικά δείγματα (Τσιρίγκας Στέφανος, 2013)

46. 3'–Μέθυλο νουκλεοζίτες. Σύνθεση και βιολογική αποτίμηση (Ιωάννου Ελένη, 2014)

47. Υποκατεστημένοι στη βάση γλυκοπυρανονουκλεοζίτες ως πιθανοί αντιικοί και αντικαρκινικοί παράγοντες (Παλιός Βασίλειος-Χρυσοβαλάντης, 2014)

48. Αλογονομέθυλο φαινυλο νουκλεοζίτες ως νέοι κυτταροτοξικοί παράγοντες (Ζησοπούλου Σταυρούλα, 2014)

49. Σύνθεση και χρωματογραφική ανάλυση των προϊόντων μεταβολισμού της αντιοξειδωτικής ουσίας ETHOXYQUIN – Εφαρμογή στην παρακολούθηση της διάσπασής τους σε οργανικά υποστρώματα (Ζήσης Βασίλειος 2015).

50. Παρασκευή φαρμακευτικών καλλυντικών από φυσικά προϊόντα (Μολφέτα Χριστίνα 2015).

51. Ν-Αίθυλο-4-αλογονοφαινυλοπυρρόλες: σύνθεση και βιολογική αποτίμηση. (Γάκα Ιωάννα 2016).

52. Σχεδιασμός, σύνθεση και φασματοσκοπική μελέτη νέων N-β-D-γλυκοπυρανόζυλο-αμινών ως αναστολείς της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου. (Μωραϊτης Γιώργος 2016)

53. Σχεδιασμός, σύνθεση και προσδιορισμός δομής μεσω φασματοσκοπικής ανάλυσης νέων αλογοφαίνυλο - πύρρολο αναλογων. Βιολογική αποτίμηση. (Καρατσώτη Ευαγγελία, 2016)

54. Σύνθεση και βιολογική αποτίμηση C5-αλογονοφαίνυλο-υποκατεστημένων πυρανονουκλεοζιτών (Καραστεργίου Αθανάσιος, 2016)

55. Σύνθεση, ανάλυση και αποτίμηση νέων τροποποιημένων στη βάση πυρανονουκλεοζιτών ως πιθανοί αντιικοί και κυτταροτοξικοί παράγοντες (Κοντοπούλου Φιλίτσα, 2016).

56. Νέοι τροποποιημένοι στο σάκχαρο και στη βάση φουρανονουκλεοζίτες ως εν δυνάμει αντιϊκοί παράγοντες. Σύνθεση και ταυτοποίηση με τεχνικές ενόργανης ανάλυσης-φασματοσκοπία (Αγάπη Λαζαρίδη, 2017).

57. Σχεδιασμός, σύνθεση και προσδιορισμός δομής μέσω φασματοσκοπικής ανάλυσης νέων αλογοφαινυλοπυρρολο παραγώγων. Βιοογική αποτίμηση (Σπανδωνίδης Μιλτιάδης, 2017).

58. Γενωμική των εντεροϊών. Αναζήτηση ανασυνδιασμών μεταξύ κυκλοφορούντων στελεχών ECHO ιών. (Πουλιανίτης Νικόλαος 2017)

59. Παρασκευή φαρμακευτικών καλλυντικών από φυσικά προϊόντα: νέα ενδοκολπική κρεμά με φυτοοιστρογόνα (ισοφλαβονες σόγιας) για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης (Κολοβού Χρυσούλα, 2017).

60. Παραρασκευή φαρμακευτικών καλλυντικών απο φυσικά προϊόντα. Νέα καταπραυντική και αντιβακτηριακή κρέμα για χρήση αντί κορτιζόνης (Ακριβούλη Σταυρούλα, 2017)

61. Παραρασκευή φαρμακευτικών καλλυντικών απο φυσικά προϊόντα: Νεα κρέμα οστεοαρθρίτιδας με χονδροιτινη και γλυκοσαμίνη που συμβάλει στη διατήρηση της υγείας των αρθρώσεων και των οστών (Ηλίας Σαρμάς, 2017)

62. Νέοι τροποποιημένοι στη βάση 3΄-δέοξυ-φουρανονουκλεοζίτες ως εν δυνάμει αντιϊκοί και κυτταροτοξικοί παράγοντες. Σύνθεση, φασματοσκοπική και βιολογική αποτίμηση (Αρβανιτίδου Ραφαέλα, 2017)

63. Νέοι αντιϊκοί παράγοντες: Σύνθεση, ταυτοποίηση μέσω φασματοσκοπικής ανάλυσης και βιολογική αποτίμηση νέων αλογοφαίνυλο πύρρολο παραγώγων. (Σπανός Σωτήριος, 2018)

64. Νέοι C5-άρυλ υποκατεστημένοι 2-δέοξυ-φουρανονουκλεοζίτες ως εν δυνάμει κυτταροτοξικοί και αντιϊκοί παράγοντες (Ανδρεά Πελαγία, 2018)

65. 3'C – Τριφθορομέθυλο πυρανονουκλεοζίτες ως αντινεοπλασματικοί παράγοντες: Σύνθεση, φασματοσκοπική και βιολογική αποτίμηση (Κύρκου Γεωργία, 2018)

66. Νέοι αντιικοί παράγοντες: Σύνθεση, φασματοσκοπική και βιολογική αποτίμηση νέων  αλογονοφαινυλοπύρρολο παραγώγων (Μαργαριτούλη Μαρία-Ευαγγελία, 2018)

67. 2'-δεοξυ-φουρανονουκλεοζίτες ως νέοι κυτταροτοξικοί παράγοντες: Σχεδιασμός, σύνθεση και προσδιορισμός δομής μέσω φασματοσκοπικής ανάλυσης (Τσελάνη Νταϊένα, 2018)

68. Τροποποιημένοι νουκλεοζίτες ως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Σύνθεση, φασματικός προσδιορισμός και βιολογική αποτίμηση (Αλεξούλη Τάνια, 2019)

69. Σχεδιασμός , σύνθεση, φασματοσκοπικός προσδιορισμός και διερεύνηση βιολογικής δράσης κινολινονών και παραγώγων τους (Αντωνάκη Στυλιανή – Δανάη, 2019)

70. Σχεδιασμός, σύνθεση, φασματοσκοπικός προσδιορισμός και βιολογική αποτίμηση νέων αλογονοφαίνυλο πύρρολλο παραγώγων (Χατζηευφραιμίδη Γεωργία – Άννα, 2019)

Διδακτορικές διατριβές

1. Βιοδραστικοί ακόρεστοι κετονουκλεοζίτες. Σύνθεση και βιολογική αποτίμηση φθορο-κετονουκλεοζιτών της αδενίνης και της κυτοσίνης. (Μαντά Στυλιανή 2004-2008)

2. Σύνθεση νέων κετο και εξωμεθυλενικών πυρανονουκλεοζιτών με αντιική και κυτταροτοξική δράση. (Τζιουμάκη Νίκη 2006-2010)

3. Σύνθεση μιας νέας τάξης φθορο-θειο-νουκλεοζιτών με πιθανή αντιική και αντικαρκινική δράση. (Τσουκαλά Ευαγγελία 2006-2010)

4. Αιθυνυλο και αιθυνυλο κετονουκλεοσίδια: Σύνθεση και μελέτη αντιικής και αντικαρκινικής δράσης. (Κυρίτσης Χρήστος 2009-2013)

5. Σύνθεση νέων πυρανοζυλοαμιδικών και φουρανονουκλεοζιτικών αναστολέων της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου και των ριβονουκλεασών ως εν δυνάμει αντιδιαβητικοί και αντικαρκινικοί παράγοντες (Παρμενοπούλου Βανέσα 2011-2016)

6. Σύνθεση τροποποιημένων στη βάση πυρανονουκλεοζιτών ως πιθανοί αντιικοί, αντικαρκινικοί και αντιδιαβητικοί παράγοντες. (Δημοπούλου Αθηνά 2012-2017)

7. Σύνθεση νέων τριφθορομεθυλο και διφθορομεθυλο πυρανονουκλεοζιτών με αντιική και κυτταροτοξική δράση. (Κολλάτος Νικόλαος, σε εξέλιξη)

 

7. Φωτογραφικό Υλικό: 

bioximeia_1 bio_ximeia_5 bioximeia_3

 

8. Συνδέσεις: 

 

9. Επικοινωνία:

 Καθηγητής Δ. Κομιώτης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Bιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565299
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Χρήστος Μήτσος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Bιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565218
Φαξ. 2410-565290
Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
 
Nίκη Τζιουμάκη
Κύρια Ερευνήτρια Βιοοργανικής Χημείας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Bιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565299
Φαξ. 2410-565290

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 296
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 3011414
Έχουμε 148 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad2.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash