Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ,ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

bioz greek blue

 

         Επιλογές
1. Γενικές Πληροφορίες 6. Διατριβές
2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 7. Φωτογραφικό Υλικό
3. Προσωπικό 8. Συνδέσεις
4. Ερευνητικά προγράμματα 9. Επικοινωνία
5. Δημοσιεύσεις    

 

1. Γενικές Πληροφορίες:

 

Το Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας (BIOZ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 11971/10-9-2009. Το BIOZ εξελίχτηκε από μία διεπιστημονική ερευνητική ομάδα που αρχικά δημιουργήθηκε για να επικεντρωθεί στην έρευνα της γενετικής των ζώων, να διαλευκάνει τα λειτουργικά και οικολογικά οφέλη του γενετικού πολυμορφισμού σε επίπεδο οργανισμών και πληθυσμών και να χρησιμοποιήσει τους καρπούς της έρευνας για την ανάπτυξη των πιθανών εφαρμογών.

Στόχος των μελών του BIOZ είναι η ερευνητική αριστεία αλλά και η προσήλωση σε υψηλής ποιότητας διδασκαλία και καθοδήγηση. Τα μέλη του BIOZ διδάσκουν τα προπτυχιακά μαθήματα κορμού Εισαγωγή στη Βιολογία, Γενετική, Κυτταρική Βιολογία, Αναπτυξιακή Βιολογία, Εξέλιξη, Διακυτταρική Επικοινωνία-Μεταγωγή Σήματος, Γενετική Ανθρώπου, καθώς και τα μαθήματα επιλογής Μοριακή Οικολογία, Πληθυσμιακή Γενετική και Αρχές Νευροεπιστήμης και Συμπεριφοράς. Επιπλέον, συμμετέχουν ενεργά στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων σε τέσσερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:  

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του BIOZ καλύπτουν όλα τα επίπεδα της βιολογικής οργάνωσης, που κυμαίνονται από την απομόνωση, το χαρακτηρισμό και την εξέλιξη των γονιδίων, το γενετικό πολυμορφισμό και τη φυλογένεση των ειδών, έως τον προσδιορισμό των λειτουργικών επιπτώσεων της γενετικής ποικιλομορφίας, μέσα από συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών. Αξιοποιώντας τη γεωγραφική του θέση, τα μέλη του BIOZ χρησιμοποιούν κυρίως τα ζωικά είδη με εμπορικό ενδιαφέρον ως ερευνητικά μοντέλα. Αυτή η στρατηγική, η οποία υιοθετήθηκε στις αρχές της ανάπτυξης του BIOZ, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας σειράς διαγνωστικών εφαρμογών και στενών συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τη συμβουλευτική του ΒΙΟΖ. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τις επιστημονικές ερωτήσεις και τις τελικές εφαρμογές, οι ερευνητικές δραστηριότητες του BIOZ εμπίπτουν σε τέσσερις βασικούς άξονες: Βιοποικιλότητα, Γενετική στην Αειφορική Παραγωγή, Ανθρώπινα Νοσήματα και Ιχνηλασιμότητα.

Προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της έρευνάς του, το BIOZ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο εθνικών και διεθνών συνεργατών, συμμετέχει σε δράσεις COST, σε Προγράμματα Ερευνητικής Δικτύωσης του ESF, και Εθνικές πλατφόρμες Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η χρηματοδότηση της έρευνας εξασφαλίζεται μέσω των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί, με συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και μέσω των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Οι συνολικές ερευνητικές δημοσιεύσεις του BIOZ ανέρχονται σε 70 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πολυάριθμες συνεισφορές σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

 

Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας

Πακέτο Υπηρεσιών OptiFeed: ολοκληρωμένη αναλυτική προσέγγιση για τον προσδιορισμό της πεπτικότητας invitro και της βιοδιαθεσιμότητας των διατροφικών πρωτεϊνών πρώτων υλών και σιτηρεσίων που προορίζονται για την εκτροφή ιχθύων. Χρήστες: ιχθυογεννητικοί σταθμοί, παραγωγοί ιχθυοτροφών, εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας πρώτων υλών.

OptiFeed: An in vitro system for accurate prediction of biological larval performance (2013). HatcheryFeed, Vol 1, p14-19.

Πακέτο Υπηρεσιών TraceIT!: σουίτα μοριακών μεθοδολογιών για την ιχνηλάτιση πρώτων υλών, τροφίμων και ζωοτροφών ζωικής προέλευσης κατά μήκος όλης της αλυσίδας παραγωγής και μεταποίησης. Χρήστες: εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας πρώτων υλών, παραγωγοί, εταιρείες επεξεργασίας, παραγωγοί τροφίμων και ζωοτροφών, υπέυθυνοι προμηθειών, λιανικό εμπόριο τροφίμων, ελεγκτικά όργανα.

Υπηρεσίες πιστοποίησης θηραμάτων: γενετικός χαρακτηρισμός θηραμάτων πριν την απελευθέρωσή τους, όπως απαιτείται από τις υπηρεσίες παρακολούθησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Χρήστες: εκτροφείς και έμποροι θηραμάτων, κυνηγετικοί σύλλογοι, καταφύγια θηραμάτων, ελεγκτικά όργανα.

3. Προσωπικό

·         Ζήσης Μαμούρης, Καθηγητής Γενετικής Ζωικών Πληθυσμών

·         Κατερίνα Μούτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογίας Σπονδυλωτών

·         Αιμιλία Ζίφα, Επίκουρος Καθηγήτρια Βιολογίας – Νευροβιολογίας

·         Θεολογία Σαραφίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ζωικών Οργανισμών

·         Κωνσταντίνος Σταμάτης, Διδάκτορας, Τεχνική Υποστήριξη

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

·         Δρ Θεμιστοκλής Γιαννούλης

·         Δρ Ελένη Γαλλιοπούλου

·         Δρ Δημήτρης Μπουζιώτης

Υποψήφιοι Διδάκτορες

·         Ιωάννης Γκουτζέλας

·         Kωνσταντίνα Σαρρή

·         Ανδρέας Τσιπουρλιάνος

·         Μαρία Μαρκαντώνη

·         Δημήτρης Πλαγεράς

·         Ραφαήλ Αγγελακόπουλος

·         Αλεξία Χατζηπαρασίδου

 

4. Ερευνητικά Προγράμματα:

 

2017-2021: «OMIC-Engine- Synthetic Biology: From omic technologies to genomic engineering», ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, Υπουργείο Ανάπτυξης, Οικονομίας και Τουρισμού.

Βιοποικιλότητα

2009-2013: «WildTech -Νovel Technologies for Surveillance of Emerging and Re-emerging Infections of Wildlife». 7thFramework Programme for Research and Technological Development, EC, Grant agreement no. 222633.

2011-2015: ESF Research Networking Programmeon conservation genomics to develop and improve the knowledge transfer of the technical advances and challenges in conservation genomics, focusing specifically on the application of genomic techniques.

Σεπ-Νοε 2012: Διερεύνηση της δομής της τροφικής αλυσίδας στη Λίμνη Κάρλα, που χρηματοδοτήθηκε από το Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.

2014-2019: «LifeWatchGreece- Κέντρο Αριστείας Βιοποικιλότητας στην ΝΑ Ευρώπη» Ευρωπαϊκή και Εθνική Υποδομή.

Φεβ–Αυγ 2015: Διερεύνηση των απειλών που δέχονται οι υδρόβιοι οργανισμοί διαφορετικών τροφικών επιπέδων της λίμνης Κάρλας, που χρηματοδοτήθηκε από το Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.

Γενετική στην Αειφορική Παραγωγή

Σεπ 2010-Αυγ 2013: Η έκφραση της σκελετικής ελαφριάς αλυσίδας 2 της μυοσίνης (MLC2) στην τσιπούρα (SparusaurataL.): ρύθμιση και συσχέτιση με δείκτες αύξησης που χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

Μάιος 2017-Απρίλιος 2022: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣτου Research and Innovation Action “PerformFISH- Consumer Driven Production: Integrating Innovative Approaches for Competitive and Sustainable Performance across the Mediterranean Aquaculture Value Chainπουχρηματοδοτείταιστοπλαίσιοτου Horizon 2020, call SFS23-2016.

2018-2021: «Ανάπτυξη Καινοτόμου Μεθόδου Γενετικής Επιλογής Ιχθύων με στόχο την αποτελεσματικότερη μετατρεψιμότητα τροφής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010669, ΕΠΑλΘ.

2018-2021: «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση σε Βιομηχανική Κλίμακα Καινοτόμου Συστήματος Αλίευσης και Εκτίμησης της Ευζωίας σε Θαλασσινά Είδη Ιχθυοκαλλιέργειας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010690, ΕΠΑλΘ.

2018-2021: «Διερεύνηση της παραλλακτικότητας μεγεθών σε καλλιεργούμενα ιχθύδια μαγιάτικου με στόχο την βελτίωση των πρακτικών παραγωγής και διαχείρισης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010923, ΕΠΑλΘ.

2018-2021: «Μελέτη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα στάδια της αλίευσης και της επεξεργασίας για τη βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας των ιχθυηρών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010939, ΕΠΑλΘ.

2018-2021: «Βελτίωση της γονιμότητας των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής μέσω εντοπισμού και αξιοποίησης ατόμων με γενετικά καθοριζόμενη θερμοαντοχή» ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΕΠΑνΕΚ, ΓΓΕΤ.

Νοε 2018 – Οκτ 2021: Legumes Translated – Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems, Grant Agreement 817634, CSA; H2020-RUR-2018-1. Το ΒΙΟΖ συμμετέχει ως μέλος του ActorGroupLegumesForFish μαζί με τις Ιχθυοκαλλιέργειες ΝΗΡΕΑΣ και το Συνεταιρισμό παραγωγών ΘΕΣγη.

Εγκεκριμένο: «FishPhytoFeed-Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εργαλειοθήκης για in vitro high-throughput ελέγχους ποιότητας και φυτο-οιστρογόνων σε πρώτες ύλες για Μεσογειακά είδη ψαριών». Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τη Δράση Υδατοκαλλιέργειες με στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εργαλειοθήκης ελέγχου των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν στις ιχθυοτροφές βασιζόμενη σε μετρήσεις πεπτικότητας των διατροφικών πρωτεϊνών, των αναστολέων των πεπτικών πρωτεασών και της φυτο-οιστρογονικής δράσης. Η εργαλειοθήκη θα επιτρέπει τη γρήγορη και αποτελεσματική αξιολόγηση μεγάλου αριθμού των πρώτων υλών ως προς τη βιολογική τους δράση χωρίς να απαιτούνται πειραματισμοί με ψάρια.

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να δημοσιοποιηθούν δύο χρόνια μετά την έναρξη της χρηματοδότησης. Από αυτή την ημερομηνία τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, στα μέλη οποιουδήποτε οργανισμού και στο ευρύτερο κοινό.

Ιχνηλασιμότητα

20112014: «Ανάπτυξη δεικτών σήμανσης και μεθόδων μοριακού ελέγχου για την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και παραδοσιακών προϊόντων (Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε) ζωικής προέλευσης», Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ανθρώπινα Νοσήματα

Ιαν 2012-Δεκ 2013: «MALWEST-Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece” Operational Programme entitled “Human Resources Development” of National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007-2013 through the Greek Ministry of Health.

2013-2015: «FRA-SYS, "Ολοκληρωμένη λειτουργική ανάλυση του γονίδίου FRA10AC1, που ευθύνεται για το εύθραυστο χρωμοσωματικό σημείο FRA10A"ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΓΓΕΤ.

2014-2016: Ερευνητική υποδομή INFRAFRONTIER-GR, Δημιουργία μοντέλου ποντικού (knockout) με απενεργοποιημένο το γονίδιο Fra10Ac1.

2018-2021: «Spermogene- Ανδρική γονιμότητα: γονιδιωματική, πρωτεομική και διάγνωση. Από τον εργαστηριακό πάγκο στον ασθενή» ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΕΠΑνΕΚ, ΓΓΕΤ.

5. Δημοσιεύσεις:

Βιοποικιλότητα

1.      Giannoulis Th …..Mamuris Z Phylogenetic relationships between genera Dorcadion, Lamia, Morimus, Herophila and some other Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) based on chromosome and CO1 gene sequence comparison Bulletin of Entomological Research (in press)

2.      Valiakos G, Plavos K, Vontas A, Sofia M, Giannakopoulos A, Giannoulis Th, Spyrou V, Tsokana C N, Chatzopoulos D, Kantere M, Diamantopoulos V, Theodorou A, Mpellou S, Tsakris A, Mamuris Z, Billinis Ch Phylogenetic analysis of bird-virulent strain of West Nile virus, Greece. Emerging Infectious Diseases (in press)

3.      Giannoulis Th, Plageras D, Stamatis C, Chatzivagia E, Tsipourlianos A, Birtsas P, Billinis Ch, Suchentrunk F, Mamuris Z. (2019) Islands and hybrid zones: combining the knowledge from “Natural Laboratories” to explain phylogeographic patterns of the European brown hare. BMC Evolutionary Biology 19, 17.

4.      Giannoulis Th., Stamatis C., Tsipourlianos A., Mamuris Z. (2017) Mitogenomic analysis in European brown hare (Lepus europaeus) proposes genetic and functional differentiation between the distinct lineages. Mitochondrial DNA

5.   Amoutzias G.D., Giannoulis Th., Moutou K. A., Psarra A.-M. G., Stamatis C., Tsipourlianos A., Mamuris Z. (2016) SNP identification through transcriptome analysis 1 of the European brown hare (Lepus europaeus): cellular energetics and mother’s curse. PLoS ONE

6.      Tsokana C.N., Sokos C., Giannakopoulos A., Mamuris Z., Birtsas P., Papaspyropoulos K., Valiakos G., Spyrou V., Lefkaditis M., Chatzopoulos D.C., Kantere M., Manolakou K., Touloudi A., RodiBurrie A., Ferroglio E., Hadjichristodoulou C., Billinis C. (2015) First evidence of Leishmania infection in European Brown Hare (Lepus europeus) in Greece, GIS 2 analysis and phylogenetic position within the Leishmania spp. Parasitology Research,115: 313–321

7.    Koutsogiannouli E. A., Moutou K. A., Stamatis C., Walter L., Mamuris Z. (2014) Genetic variation in the Major Histocompatibility Complex of the European brown hare (Lepus europaeus) across distinct phylogeographic areas. Immunogenetics 66: 379-392.

8.      Giannoulis T., Dutrillaux A.-M., Touroult J., Sarri C., Mamuris Z., Dutrillaux B. (2014) Chromosomal and genetic characterization of four Caribbean Prioninae (Coleoptera: Cerambycidae) species with notes on biogeography Insecta Mundi 0335:1-10.

9.      Villaca S., Torres Zachos F., Biosa D., Iacolina L., Kirschning J., Alves P.C., Paule L., Gortazar C., Mamuris Z., Jedrzejewski W., Borowik T., Sidorovich V., Kusak J., Piatti P., Schley L., Apollonio M., Bertorelle G., Scandura M. (2014) Mitochondrial phylogeography of the European wild boar: the effect of climate on genetic diversity and spatial lineage sorting across Europe. Journal of Biogeography 41: 987-998.

10.    Spyrou V., Stamatis C., Birtsas P., Psychas V., Manolakou K., Billinis C., Mamuris Z. (2013) Evidence for European brown hare syndrome virus introduction with translocated brown hares (Lepus europaeus): implications for management of restocking operations. Wildlife Research 40: 545-551.

11.    Dutrillaux A.-M., Mamuris Z., Dutrillaux B. (2013) Chromosome analyses challenge the taxonomic position of AugosomacentaurusFabricius, 1775 (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae). [L’analysechromosomiqueremeten cause la position taxonomiqued’AugosomacentaurusFabricius, 1775 (Coleoptera:Scarabaeidae: Dynastinae)]. Zoosystema 35: 537-549.

12.    Iacovakis C., Mamuris Z., Moutou K. A., Touloudi A., Hammer A. S., Valiakos G., Giannoulis T., Spyrou V., Athanasiou L. V., Kantere M., Asferg T., Giannakopoulos A., M. Salomonsen C., Bogdanos D., Birtsas P., Petrovska L., Hannant D., Billinis C. (2013) Polarisation of Major Histocompatibility Complex II host genotype with Pathogenesis of European Brown Hare Syndrome Virus. PLoS One 8 (9), e74360.

13.    Billinis C., Athanasiou L.V., Valiakos G., Mamuris Z., Birtsas P., Spyrou V. (2013) Phylogenetic Analysis of Canine Distemper Viruses from Red Foxes, Greece. Veterinary Record 173:194.

14.    Frantz A. C., Zachos F. E., Kirschning J., Cellina S., Bertouille S., Mamuris Z., Koutsogiannouli E. A., Burke T. (2013) Genetic evidence for introgression between domestic pigs and wild boars (Sus scrofa) in Belgium and Luxembourg – a comparative approach with multiple marker systems. Biological Journal of the Linnean Society 110:104-115.

15.    Dutrillaux B., Chalumeau F., Dutrillaux A.-M., Giannoulis T., Mamuris Z. (2013) Séparationtaxonomiqueen trois espèces au sein des populations de CyclocephalatridentataFabricius (Coleoptera: Scarabaeidae :Dynastinae), sur la base de critèresgénétiques, chromosomiques et géographiques. Ann. soc. entomol. France (n.s.) 49: 61-67.

16.    Gkafas GA, Tsigenopoulos C, Magoulas A, Panagiotaki P, Vafidis D, Mamuris Z, Exadactylos A (2013) Population subdivision of saddled seabream Obladamelanura in the Aegean Sea revealed by genetic and morphometric analyses. Aquatic Biology 18:69-80.

17.    Koutsogiannouli E. A., Moutou K.A., Stamatis C., Mamuris Z. (2012) Analysis of MC1R genetic variation in Lepus species in Mediterranean refugia. Mammalian Biology 77: 428–433.

18.    Giannoulis T., Dutrillaux A.-M., Stamatis C., Dutrillaux B., Mamuris Z. (2011) Cyclocephala (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae) evolution in Lesser West Indies indicates a Northward colonization by C. tridentate. Bulletin of Entomological Research 102: 325-332.

19.    Giannoulis T., Dutrillaux A-M, Lemonnier-Darcemont M., Darcemont C., Myrthianou E., Stamatis C., Dutrillaux B., Mamuris Z. (2011) Molecular phylogeny of European Saga (Orthoptera: Tettigoniidae): comparison with chromosomal data. Bulletin of Insectology 64: 263-267.

20.    Moutou K. A., Mamuris Z., Firme T., Kontou M., Sarafidou Th., Stoumboudi M. Th.. (2011) Patterns of variability at the major histocompatability class I and class II loci in populations of the endangered cyprinid Ladigesocyprisghigii. Conservation Genetics 12: 1159-1171.

21.    Apostolidis A. P., Gelia D., Mamuris Z. (2010) Genetic diversity within and among trout populations from Balkans and implications for their conservation. Russian Journal of Genetics 47: 1097-1102.

22.    Giannoulis, T. Dutrillaux A-M., Mamuris Z, Montreuil O., Stamatis C., Dutrillaux B. (2011) Evolution of European Cockchafers (Melolonthinae: Scarabaeidae: Coleoptera): a morphological, molecular and chromosomal study of intra- and interspecific variations. Bulletin of Entomological Research 101: 345- 352.

23.    Koutsogiannouli E. A., Moutou K. A., Sarafidou T., Stamatis C., Spyrou V., Mamuris Z. (2009) Major histocompatibility complex variation at class II DQA locus in the brown hare (Lepus europaeus). Molecular Ecology 18: 4631-4649.

24.    Apostolidis A. P., Moutou K. A., Stamatis C., Mamuris Z. (2009) Genetic structure of three marine fishes from the Gulf of Pagasitikos (Greece) based on Allozymes, RAPD, and mtDNA methods. Biologia 64: 1005-1010.

25.    Mamuris Z., Moutou K.A., Stamatis C., Sarafidou T., Suchentrunk F. (2010) Y DNA and Mitochondrial lineages in European and Asian populations of the brown hare (Lepus europaeus). Mammalian Biology 75: 233-242.

 

Γενετική στην Αειφορική Παραγωγή

1.      Stamatis, C., Giannoulis, T., Galliopoulou, E., Billinis, C., Mamuris, Z. (2017) Genetic analysis of melanocortin 1 receptor gene in endangered Greek sheep breeds. Small Ruminant Research 157: 54- 56.

2.      Villasante, A., Powell, M. S., Moutou, K., Murdoch, G.K., Overturf, K., Wacyk, J. and Hardy, R.W. (2016). Effects of anthocyanidins on myogenic differentiation and antioxidant defense in primary myogenic cells isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture, 454, 81-89.

3.      Koutsogiannouli E. A., Moutou K. A., Stamatis C., Mamuris Z. (2016) MHC class II DRB1 and DQA2 gene polymorphisms in four indigenous breeds of sheep (Ovisaries). Mammalian Biology, 81:628- 636.

4.      Georgiou S., Alami-Durante H., Power D., Sarropoulou E., Mamuris Z., Moutou K. (2015) Rapid upand down-regulations of myosin light chain 2 and myostatin mRNA expressions mark the changes from stratified hyperplasia to muscle fibre hypertrophy in gilthead sea bream (Sparus aurata L.) larvae. Cell and Tissue Research 363: 541-54.

5.      Georgiou S., Makridis P., Dimopoulos D., Power D. M., Mamuris Z., Moutou K. A. (2014) Myosin light chain 2 isoforms in gilthead sea bream (Sparus aurata L.): molecular growth markers at early stages. Aquaculture 432: 434-442.

6.      Sarafidou T., Stamatis C., Kalozoumi G., Spyrou V., Fthenakis GC., Billinis C., Mamuris Z. (2013) Toll like receptor 9 (TLR9) and Myeloid Differentiation primary response gene 88 (MyD88) polymorphisms in Ovisaries. PLoS One 8 (5), e63901.

7.      Frantz A. C., Zachos F. E., Kirschning J., Cellina S., Bertouille S., Mamuris Z., Koutsogiannouli E. A., Burke T. (2013) Genetic evidence for introgression between domestic pigs and wild boars (Sus scrofa) in Belgium and Luxembourg – a comparative approach with multiple marker systems. Biological Journal of the Linnean Society 110:104-115.

8.      Valente, L.M.P., Moutou, K.A., Conceição, L.E.C., Engrola, S., Fernandes, J.M.O., Johnston, I.A. (2013) What determines growth potential and juvenile quality of farmed fish species? Reviews in Aquaculture, 5, S168-S193. 

9.      Moutou K. A., Koutsogiannouli E., Stamatis C., Billinis Ch., Kalbe C., Scandura M., Mamuris Z. (2013) Domestication does not narrow MHC diversity in Sus scrofa. Immunogenetics 65: 195-209.

10.    Moutou, K.A., Tsikogias, S., Papadimitriou, T., Kagalou, I. (2012) Oxidative stress in Cyprinus carpio to analyze microcystin impact in eutrophic shallow lakes: A preliminary study. Journal of Environmental Monitoring, 14, 2195-2203. 

11.    Voudouris C. Ch., Franck P., Sauphanor B., Mamuris Z., Tsitsipis J. A. and Margaritopoulos J. T. (2012) Comparing the genetic structure of codling moth Cydiapomonella (L.) from Greece and France. Long distance gene-flow in a sedentary pest species. Bulletin of Entomological Research 102: 185-198.

12.    Voudouris C., Sauphanor B., Franck P., Reyes M., Mamuris Z., Tsitsipis J. A, Vontas J., Margaritopoulos J. (2011) Insecticide resistance status of the codling moth Cydiapomonella (Lepidoptera: Tortricidae) from Greece. Pesticide Biochemistry and Physiology 100: 229-238.

13.Nikolopoulou, D., Moutou, K.A., Fountoulaki, E., Venou, B., Adamidou, S., Alexis, M.N.(2011) Patterns of gastric evacuation, digesta characteristics and pH changes along the gastrointestinal tract of gilthead sea bream (Sparus aurata L.) and European sea bass (Dicentrarchus labrax L.): a comparative approach. Comparative Biochemistry & Physiology, 158Α,406-414.

 

Ιχνηλασιμότητα

1.      Stamatis C., Sarri A. C., Moutou K. A., Argyrakoulis N., Galara I., Godosopoulos V., Kolovos M., Liakou C., Stasinou V., Mamuris Z. (2015) What do we think we eat? Single tracing method across food-stuffs of animal origin found in Greek market. Food Research International 69: 151–155.

2.    Sarri C., Stamatis C., Sarafidou Th., Galara I, Godosopoulos V., Kolovos M., Liakou C., Tastsoglou S., Mamuris Z. (2014) A new set of 16S rRNA universal primers for identification of animal species. Food Control 43: 35-41

3.      Stamoulis P., Stamatis C., Sarafidou Th., Mamuris Z. (2010) Development and Application of Molecular Markers for Avian Meat Identification in Food Chain. Food Control 21: 1061-1065.

 

Ανθρώπινα Νοσήματα

1.      Daniil Z, Kotsiou, O S, Grammatikopoulos A, Peletidou S, Gkika H, Malli F, Antoniou K, Vasarmidi E, Mamuris Z, Gourgoulianis K, Zifa E. (2018) Detection of mitochondrial transfer RNA (mt-tRNA) gene mutations in patients with idiopathic pulmonary fibrosis and sarcoidosis. Mitochondrion 43: 43-52.

2.      Sarri C A, Papadopoulos G E, Papa A, Tsakris A, Pervanidou D, Baka A, Politis C, Billinis C, Hadjichristodoulou C, Mamuris Z. (2018) Amino acid signatures in the HLA class II peptide-binding region associated with protection/susceptibility to the severe West Nile Virus disease. PLoS ONE 13, 10, , Article number e0205557

3.      Anifandis G, Amiridis G, Dafopoulos K, Daponte A, Dovolou E, Gavriil E, Gorgogietas V, Kachpani E, Mamuris Z, Messini C I, Vassiou K, Psarra A-M G (2018) The In Vitro Impact of the Herbicide Roundup on Human Sperm Motility and Sperm Mitochondria. Toxics, 6, 2; doi:10.3390/toxics6010002

4.      Mendrinou E, Patsatsi A, Zafiriou E, Papadopoulou D, Aggelou L, Sarri C, Mamuris Z, Kyriakou A Sotiriadis, D, Roussaki-Schulze A, Sarafidou T, Vasilopoulos Y (2017) FCGR3A-V158F polymorphism is a disease-specific pharmacogenetic marker for the treatment of psoriasis with Fc-containing TNFα inhibitors. Pharmacogenomics Journal, 17:237-241 | doi:10.1038/tpj.2016.16

5.      Goutzelas Y., Kotsa K., Vasilopoulos Y., Tsekmekidou X., Stamatis C., Yovos J. G., Sarafidou Th, Mamuris Z. (2017) Association analysis of Fto Gene Polymorphisms with Obesity in the Greek Adults. Gene, 613:10-13

6.      Sarri C. A., Roussaki-Schulze A., Vasilopoulos Y., Zafiriou E., Patsatsi A., Stamatis C., Gidarokosta P., Sotiriadis D., Sarafidou Th., Mamuris Z. (2017) Netherton syndrome: A Genotype-Phenotype Review. Molecular Diagnosis & Therapy, 21:137-152 doi:10.1007/s40291-016-0243-y.

7.      Sarri C. A., Markantoni M., Stamatis C., Papa A., Tsakris A., Pervanidou D., Baka A., Politis C., Billinis C., Hadjichristidoulou C., Mamuris Z.; MALWEST project (2016) Genetic contribution of MHC class II genes in susceptibility to West Nile Virus infection. PLoS ONE, 11(11) e0165952.

8.      Sarri C.A., Markantoni M., Hadjichristodoulou C., Mamuris Z., the MALWEST Project (2016) Identification of the novel HLA-DRB1*11:192 allele by sequence-based typing in Greece. HLA, 88: 60.

9.      Sarri C.A., Markantoni M., Hadjichristidoulou C., Mamuris Z., the MALWEST Project (2016) Complete exon 2 sequence of the HLA-DPA1*03:01 allele by sequence-based typing. HLA, 88:56-+

10.    Mendrinou E., Patsatsi A., Zafiriou E., Papadopoulou D., Aggelou L., Sarri C., Mamuris Z, Kuriakou A., Sotiriadis D., Roussaki-Schulze A., Sarafidou T., Vasilopoulos Y. (2016) FCGR3A-V158F polymorphism is a disease-specific pharmacogenetic marker for the treatment of psoriasis with Fc-containing TNFα inhibitors. The Pharmacogenomics Journal doi: 10.1038/tpj.2016.16. [Epub ahead of print]

11.    Hadjichristodoulou Ch., Pournaras S., Mavrouli M., Marka A., Tserkezou P., Baka A., Billinis Ch., Katsioulis A., Psaroulaki A., Papa A., Papadopoulos N., Mamuris Z., Tsakris A., Kremastinou J., MALWEST Project (2015) West Nile Virus Seroprevalence in the Greek Population in 2013: A Nationwide Cross Sectional Survey. PLoS ONE 10(11): e0143803.

12.    Tseroni M., Baka A., Kapizioni C., Snounou G., Tsiodras S., Charvalakou M., Georgitsou M., Panoutsakou M., Psinaki I., Tsoromokou M., Karakitsos G., Pervanidou D., Vakali A., Mouchtouri V., Georgakopoulou Th., Mamuris Z., Papadopoulos N., Koliopoulos G., Badieritakis E., Diamantopoulo V., Tsakris A., Kremastinou J., Hadjichristodoulou Ch., MALWEST Project (2015) Prevention of Malaria Resurgence in Greece through the Association of Mass Drug Administration (MDA) to Immigrants from Malaria-Endemic Regions and Standard Control Measures. PLoS Neglected Tropical Diseases 9 (11): e0004215.

13.    Chatziioannidis I., Babatseva E., Patsatsi A., Sarri C., Galli-Tsinopoulou A., Lithoxopoulou M., Mitsiakos G., Karagianni P., Tsakalidis C., Mamuris Z., Nikolaidis N. (2015) "Netherton Syndrome in a neonate with possible Growth Hormone Deficiency and Transient Hyperaldosteronism. Case Reports in Pediatrics

14.    Ferreiro-Iglesias A, Montes A, ...,Sarafidou T, ..., Martin J, Gómez-Reino JJ, Gonzalez A (2015) Replication of PTPRC as genetic biomarker of response to TNF inhibitors in patients with rheumatoid arthritis. Pharmacogenomics J. 2016 Apr;16(2):137-40.

15.    Montes A, Perez-Pampin E, ....,Sarafidou T, ....., Morgan AW, Barton A, Wilson AG; Biologics in Rheumatoid Arthritis Genetics and Genomics Study Syndicate (BRAGGSS), Gómez-Reino JJ, Gonzalez A (2015) Rheumatoid arthritis response to treatment across IgG1 allotype - anti-TNF incompatibility: a case-only study. Arthritis Res Ther. 17:63.

16.    Montes A, Perez-Pampin E, .....,Sarafidou T, Caliz R, Ferrer MA, Cañete JD, de la Serna AR, Magallares B, Narváez J, Gómez-Reino JJ, Gonzalez A. (2015) FCGR polymorphisms in the treatment of rheumatoid arthritis with Fc-containing TNF inhibitors. Pharmacogenomics. 16(4):333-45.

17.    Vasilopoulos Y., Sarri C., Zafiriou E., Patsatsi A., Stamatis C., Ntoumou E., Fassos I., Tsalta A., Karra A., Roussaki-Schulze A., Sotiriadis D., Mamuris Z., Sarafidou Th. (2014) A pharmacogenetic study of ABCB1 polymorphisms and cyclosporine treatment response in patients with psoriasis in the Greek population. The Pharmacogenomics Journal 14: 523–525

18.    Montes A, Perez-Pampin E, Narváez J, Cañete JD, Navarro-Sarabia F, Moreira V, Fernández-Nebro A, Del Carmen Ordóñez M, de la Serna AR, Magallares B, Vasilopoulos Y,Sarafidou T, Caliz R, Ferrer MA, Joven B, Carreira P, Gómez-Reino JJ, Gonzalez A (2014) Association of FCGR2A with the response to infliximab treatment of patients with rheumatoid arthritis. Pharmacogenet Genomics. 24(5):238-45.

19.    Márquez A, Ferreiro-Iglesias A, Dávila-Fajardo CL, ....,Sarafidou T, .... de la Serna AR, Magallares B, Gomez-Reino JJ, González A, Martín J (2014) Lack of validation of genetic variants associated with anti-tumor necrosis factor therapy response in rheumatoid arthritis: a genome-wide association study replication and meta-analysis. Arthritis Res Ther. 16(2):R66.

20.    Vasilopoulos Y., Sourli F., Zafiriou E., Klimi E. Ioannou M. Koukoulis G., Simos G., Mamuris Z., Roussaki-Schulze A. (2013) High Serum levels of HIF-1 alpha in psoriatic patients correlate with an over-expression of IL-6. Cytokine 62:38-39.

21.    Vasilopoulos Y., Sarafidou Th., Kotsa K., Papadimitriou M., Goutzelas Y., Stamatis C., Bagiatis V., Tsekmekidou X., Yovos J. G., Mamuris Z. (2012) VDR TaqI is associated with obesity in the Greek population. Gene 512:237-239.

22.    Vasilopoulos Y., Manolika M., Zafiriou E., Sarafidou T., Bagiatis V., Krüger-Krasagaki S., Tosca A., Patsatsi A. Sotiriadis D., Mamuris Z., Roussaki-Schulze A. (2011) Pharmacogenetic analysis of TNFαand TNFRII polymorphisms and prediction of response to anti-TNF therapy in psoriasis patients in the Greek population. Molecular Diagnosis & Therapy 16: 29-34.

23.    Catherine Sarri, Sofia Douzgou, Yolanda Gyftodimou, Zeynep Tümer, KirstineRavn, AngelaPasparaki, TheologiaSarafidou, Harry Kontos, HarisKokotas, Georgia Karadima, Maria Grigoriadou, Effie Pandelia, Virginia Theodorou, Nicholas K. Moschonas, Michael B. Petersen (2011). Complex Distal 10q Rearrangement in a Girl with Mild Intellectual Disability: Follow up of the Patient and Review of the Literature of Non-acrocentric Satellited Chromosomes. American Journal of Medical Genetics Part A.155A (11): 2841-54.

24.    Zifa E., Daniil Z., Skoumi E., Stavrou M., Papadimitriou K., Terzenidou M., Kostikas K., Gourgoulianis K. I. and Mamuris Z. (2012). Mitochondrial genetic background plays a role in increasing risk to asthma. Molecular Biology Reports 39: 4697-4708.

25.    Vasilopoulos Y., Bagiatis V., Stamatopoulou D., Zisopoulos D., Alexiou I., Sarafidou T., Settas L., Sakkas L., Mamuris Z. (2011) Association of anti-CCP positivity and carriage of TNFRII susceptibility variant with anti-TNF response in rheumatoid arthritis. Clinical and Experimental Rheumatology 29: 701-704.

26.    Vasilopoulos Y., Sarafidou Th., Bagiatis V., Skriapa L., Goutzelas Y., Pervanidou P., Lazopoulou N., Chrousos G. P., Mamuris Z. (2011) Association between polymorphisms in MTHFR and APOA5 and metabolic syndrome in the Greek population. Genetic Testing and Molecular Biomarkers 15(9): 613- 617.

 

6. Διατριβές:

        Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές

1. Ψόχιου Ελένη «Μοριακή κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός των κυρίων πρωτεασών της σερίνης του ευρύαλου τελεόστεου Sparus aurata: αλατότητα και ορμονική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και ενζυμικής δραστικότητας»

2. Σταμάτης Κωνσταντίνος «Φυλογένεση και γενετική δομή του Ευρωπαϊκού λαγού LepusEuropeausμε τη χρήση μοριακών τεχνικών»

3. Νικολοπούλου Δήμητρα «Μελέτη της σύστασης κτηνοτροφικών οσπρίων σε αναστολείς αύξησης και της επίδρασης τους στην πεπτικότητα των ιχθυοτροφών και το ρυθμό αύξησης των ψαριών»

4.  FaragAbusdeg «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μέτρηση invitro πεπτικότητας σιτηρεσίων μεσογειακών ειδών ψαριών – Εκτίμηση της διατροφικής αξίας και του ρυθμού αύξησης»

5.  Γεωργίου Στυλιανή «Η έκφραση της σκελετικής ελαφριάς αλυσίδας 2 της μυοσίνης (MLC2) στην τσιπούρα (SparusaurataL.): ρύθμιση και συσχέτιση με δείκτες αύξησης»

 1. Ευαγγελία Κουτσογιαννούλη «Μοριακή ανάλυση του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας σε φυσικούς και εκτρεφόμενους πληθυσμούς ζωικών ειδών»

 2. Γαλλιοπούλου Ελένη «Λειτουργική ανάλυση του γονιδίου FRA10AC1 του ανθρώπου στο πλαίσιο του δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του σωματίου συναρμογής»

 3. Γιαννούλης Θεμιστοκλής «Η συμβολή του μιτοχονδριακού mtDNA στην εξέλιξη: Παραδείγματα από άγρια και οικόσιτα ζώα»

 

7. Φωτογραφικό Υλικό:

 BIOZ Photo 2

8. Συνδέσεις:

OMIC-Engine- Synthetic Biology: From omic technologies to genomic engineering

LifeWatchGreece

PerformFISH- Consumer Driven Production: Integrating Innovative Approaches for Competitive and Sustainable Performance across the Mediterranean Aquaculture Value Chain

Legumes Translated – Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems

Spermogene- Ανδρική γονιμότητα: γονιδιωματική, πρωτεομική και διάγνωση. Από τον εργαστηριακό πάγκο στον ασθενή

 

9. Επικοινωνία:

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Bιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565282
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Μούτου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565279
Fax. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Επίκουρη Καθηγήτρια Αιμιλία Ζίφα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565288
Fax. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Επίκουρη Καθηγήτρια Θεολογία Σαραφίδου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565204
Fax. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Ε.ΔΙ.Π Κώστας Σταμάτης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565219
Fax. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 296
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 3011305
Έχουμε 126 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad4.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash