Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ


         Επιλογές
1. Γενικές Πληροφορίες 6. Διατριβές
2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 7. Φωτογραφικό Υλικό
3. Προσωπικό 8. Συνδέσεις
4. Ερευνητικά προγράμματα 9. Επικοινωνία
5. Δημοσιεύσεις    

 

1. Γενικές Πληροφορίες:

Η επανάσταση της Μοριακής Βιολογίας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα οδήγησε σε τεχνικές μεγάλης κλίμακας και αναλύσεις ολόκληρων γονιδιωμάτων, τη σύγχρονη, δηλαδή, Γονιδιωματική. Οι προσεγγίσεις αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο εργαστήριό μας τόσο σε θέματα που αφορούν την αγροβιοτεχνολογία όσο και σε θέματα ανθρώπινων νοσημάτων. Το εργαστήριο ιδρύθηκε επίσημα με το ΦΕΚ 511/3.4.2015.

2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

1. Έλεγχος εντόμων γεωργικής και υγειονομικής σημασίας

Η πρώτη ερευνητική κατεύθυνση του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής (ΜΒΓ) αφορά θέματα που άπτονται της μοριακής, γενετικής και γονιδιωματικής ανάλυσης εντόμων αγροτικής και υγειονομικής σημασίας. Στόχος των ερευνών είναι ο έλεγχος των επιβλαβών αυτών εντόμων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και χωρίς τη χρήση χημικών εντομοκτόνων. Ιδιαίτερα, μελετάμε πτυχές της βιολογίας του δάκου της ελιάς, του σημαντικότερου εχθρού των ελαιοκαλλιεργειών, και του συγγενούς είδους, της μύγας της Μεσογείου που προσβάλλει περισσότερα από 200 διαφορετικά είδη φρούτων και λαχανικών παγκοσμίως. Πρόσφατα, έχουμε επίσης ξεκινήσει έρευνες για το κουνούπι τίγρης που έχει εισβάλει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

 

1-1. Βασική έρευνα και ανάπτυξη νέων εργαλείων

   Αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος του δάκου, με ιδιαίτερη έμφαση στο Υ χρωμόσωμα. Το Υ χρωμόσωμα είναι ιδιαίτερα δύσκολο στη συναρμολόγηση λόγω του μικρού αριθμού γονιδίων και μεγάλου αριθμού επαναλήψεων που περιέχει.

   Μελέτη του γονιδιακού περιεχομένου και της οργάνωσης του Υ χρωμοσώματος του δάκου. Στόχος είναι αφενός η κατανόηση της εξέλιξης του χρωμοσώματος αυτού και αφετέρου η διαλεύκανση του μηχανισμού αρρενοποίησης στο έντομο.

   Ανάλυση του αναπαραγωγικού και του οσφρητικού συστήματος του δάκου, με έμφαση σε γονίδια που συμμετέχουν είτε στην προσυζευκτική επικοινωνία είτε στη γονιμότητα του εντόμου. Τέτοια γονίδια είναι στόχοι εναλλακτικών μεθόδων ελέγχου των εντόμων.

 

1-2. Βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις ελέγχου

Aνάπτυξη καινοτόμων ειδο-ειδικών τεχνολογιών γενετικού ελέγχου στο δάκο που βασίζονται:

    στη χρήση ενός υπό καταστολή θνησιγόνου διαγονιδίου που θανατώνει επιλεκτικά τα θηλυκά (female-specific Release of Insects carrying Dominant Lethal, fsRIDL), που είναι υπεύθυνα για την απόθεση αυγών στα φρούτα.

    στην παραμόρφωση της αναλογίας των φύλων υπέρ των αρσενικών με την επιλεκτική καταστροφή του χρωμοσώματος Χ κατά τη διάρκεια της σπερματογένεσης (Χ-shredding system) με αποτέλεσμα την κατάρρευση των φυσικών πληθυσμών.

 

1-3. Ανάπτυξη ειδοειδικών εντομοκτόνων νέας γενιάς

    Εντοπισμός νέων ειδο-ειδικών μοριακών στόχων έναντι του κουνουπιού τίγρης και γονιδιακή σίγηση τους μέσω RNAi παρεμβολής. Ανάπτυξη συστημάτων ενεργοποίησης του RNAi, μέσω μικροοργανισμών, προς χρήση ως εντομοκτόνα νέας γενιάς στο πεδίο.

1-4. Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παγίδευσης

    Ανάπτυξη συστημάτων προσέλκυσης και παγίδευσης εντόμων, που βασίζονται σε νέα συνθετικά μόρια με βέλτιστη ενεργοποίηση οσφρητικών υποδοχέων του δάκου της ελιάς και της μύγας της Μεσογείου.

 

2. Μελέτη των μοριακών μηχανισμών του καρκίνου που ελέγχονται από μη κωδικοποιητικά RNA

Η δεύτερη ερευνητική κατεύθυνση του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής (ΜΒΓ) μελετά τις διαδικασίες επαγωγής της ογκογένεσης από μη κωδικοποιητικά RNA μέσω γονιδιωματικών, μοριακών, βιοπληροφορικών και γενετικών προσεγγίσεων. Στόχος των ερευνών είναι η ανίχνευση λειτουργικών μη κωδικοποιητικών μεταγράφων που εμπλέκονται στην παθολογία του καρκίνου και η μελέτη του μηχανισμού δράσης τους στην ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε στα πυρηνικά μακρά μη κωδικοποιητικά RNA, μελετούμε τους μηχανισμούς καρκινο-ειδικής ρύθμισης τους από μεταγραφικούς παράγοντες, αναλύουμε την λειτουργία τους σε μοριακό επίπεδο μέσω αλληλεπιδράσεων με ρυθμιστικές πρωτεΐνες και αλλαγών στην τρισδιάστατη αρχιτεκτονική της χρωματίνης και αξιολογούμε το διαγνωστικό και προγνωστικό τους δυναμικό μέσω κλινομικών αναλύσεων. Πρόσφατα, έχουμε επίσης ξεκινήσει έρευνες και για μικρά μη κωδικοποιητικά RNA που εμπλέκονται στην καρκινογένεση.

2-1. Ανίχνευση λειτουργικών μη κωδικοποιητικών μεταγράφων και μελέτη ρύθμισης τους στον καρκίνο

      Ανάλυση και μετανάλυση του μεταγραφόματος και επιγονιδιώματος από δείγματα ασθενών και καρκινικών σειρών.

      Ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης και αλληλούχηση μεταγραφικών παραγόντων

2-2. Μελέτη του μηχανισμού δράσης μη κωδικοποιητικών RNA

      Καταστολή/ γονιδίων-στόχων με μεθόδους RNAi (shRNA, siRNA, ASOs etc)

      Διαγονιδιακή υπερέκφραση

      CRISPR απενεργοποίηση/ cis-υπερέκφραση (CRISP-nCas/ SNP, CRISPR-dCas activation/ inhibition)

      smFISH

2-3. Αλληλεπιδράσεις RNA με ρυθμιστικές πρωτεΐνες/χρωματίνη

      RNA pull-down-MS, Ανοσοκατακρήμνιση RNA-μεταγραφικών παραγόντων

      Chromatin Isolation by RNA purification-sequencing (ChIRP-seq)

2-4. 3D-αλληλεπιδράσεις χρωματίνης

      Chromosome Conformation Capture

      4C-seq

3. Προσωπικό:

Καθηγητής Ματθιόπουλος Κώστας

Επίκουρος Καθηγητής Γιακουντής Αντώνης

 Μέλη

 Δρ Τσουμάνη Κωνσταντίνα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Συμβασιούχος Διδάσκουσα

 Δρ Γρηγορίου Μαρία Ελένη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

 Κοσκινιώτη Παναγιώτα, Υποψήφια Διδάκτορας

 Μπελαβίλας-Τροβάς Αλέξανδρος, Υποψήφιος Διδάκτορας

 Μπεγκόλι Ροντιόλα-Ελένη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

 Λάνγκε Μάριος, Μεταπτυχιακός φοιτητής

 Σπανομήτρου Αντωνία, Τεχνικός εργαστηρίου

4. Ερευνητικά Προγράμματα

●  2003-2005: Πρόγραμμα Ε+Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου της ΓΓΕΤ με θέμα: «Διερεύνηση της ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς σε οργανοφωσφορικά και πυρεθροειδή εντομοκτόνα».

●  2005-2006: Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Πυθαγόρας ΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια» του ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Μοριακή ανάλυση των χρωμοσωμάτων του δάκου της ελιάς, με έμφαση στο Υ χρωμόσωμα, καθώς και χρήση μοριακών δεικτών για την αποτίμηση της εισβολής του εντόμου στην Καλιφόρνια».

●  2005-2007: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 2003) στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα: "Καταγραφή της ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα τεσσάρων εντόμων μεγίστης οικονομικής σημασίας (του δάκου της ελιάς, της πράσινης αφίδας της ροδακινιάς, της μύγας της Μεσογείου και της καρπόκαψας του μήλου), διερεύνηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας και μελέτη στοιχείων της βιο-οικολογίας τους".

●  2006-2008: Πρόγραμμα Ε+Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου της ΓΓΕΤ με θέμα: «Καταγραφή της ανθεκτικότητας φυσικών πληθυσμών του δάκου της ελιάς στο νατουραλύτη εντομοκτόνο spinosad καθώς και διερεύνηση του μοριακού μηχανισμού της ανθεκτικότητας αυτής».

●  2009-2013: Coordinated Research Project μετην International Atomic Energy Agency μετίτλο: “Assessment of Genetic Diversity of the Olive Fly Israeli SIT Laboratory Strain”.

●  2010-2012: Specialty Crops Block Grant Program απότο California Department of Food and Agriculture μεθέμα: "Spinosad Resistance in California Olive Fruit Fly (Bactrocera oleae) Populations"

●  2010-2012: Πρόγραμμα "Δράσεων Στοχευμένης Έρευνας» της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Συχνότητα του ιού HPV στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα υγιούς πληθυσμού της Θεσσαλίας".

●  2010-2013: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Ηράκλειτος ΙΙ με θέμα: "Τρανσκριπτομική και πρωτεομική ανάλυση του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με έμφαση στα συστήματα φυλοδιαχωρισμού και ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα".

●  2012-2014: Διαθεματικό και Διϊδρυματικό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Θαλής» του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, με τίτλο: "Συμβιωτικά βακτήρια και 'ομικές' τεχνολογίες στην προοπτική νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων ελέγχου επιβλαβών εντόμων: το παράδειγμα της Μεσογειακής μύγας".

●  2012-2015: Ερευνητικό Πρόγραμμα "Αριστεία" του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, με τίτλο: "Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα".

●  2013-2015: IKYDA 2013, Πρόγραμμα Προώθησης Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας.

●  2013-2019: Coordinated Research Project μετην International Atomic Energy Agency μετίτλο: Comparing Rearing Efficiency and Competitiveness of Sterile Male Strains Produced by Genetic, Transgenic or Symbiont-Based Technologies

●  2017-2019: Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ, Υποτροφία εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο: «Συνθετικό CRISPR/Cas9 σύστημα τεμαχισμού του χρωμοσώματος Χ για τον γενετικό έλεγχο του δάκου της ελιάς»

●  2018-2021: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ «Καταπολέμηση του κουνουπιού τίγρη μέσω χορήγησης ειδο-ειδικών μορίων dsRNA»

●  2018-2020: «Οι Δρόμοι της Ελιάς», Εθνικό ερευνητικό δίκτυο στην αλυσίδα αξίας της «Ελιάς»

●  2018-2020: BioRoboost: Fostering Synthetic Biology standardisation through international collaboration. Πρόγραμμα Η2020-NMBP-TR-IND-2018-2020 / BIOTEC-01-2018 (CSA), Project ID 210491758

●  2018-2021: Πράξη «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» (MIS 5002636), Πρόγραμμα Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής στη Συνθετική Βιολογία

●  2019-2020: Ίδρυμα Fondation Santé: «Ενίσχυση της Βιοϊατρικής Έρευνας στην Ελλάδα»

●  2019-2024: Coordinated Research Project μετην International Atomic Energy Agency μετίτλο: «Ιsolation of Genetic Markers towards the Development Generic Methods for the Construction of Genetic Sexing Strains for Sterile Insect Technique (SIT) Applications»

 

 

 5. Δημοσιεύσεις:

 1. Stratikopoulos EE, Augustinos AA, Gariou-Papalexiou A, Zacharopoulou A and Mathiopoulos KD (2002). Identification and partial characterization of a new Ceratitis capitata specific 44-bp centromeric repeat. Chromosome Res 9: 287-295. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12199142
 2. Augustinos AA, Stratikopoulos EE, Zacharopoulou A and Mathiopoulos KD (2002). Polymorphic microsatellite markers in the olive fly, Bactrocera oleae. Mol Ecol Notes 2: 278-280. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1471-8286.2002.00222.x/abstract
 3. Augustinos AA, Mamuris Z, Stratikopoulos EE, D’Amelio S, Zacharopoulou A and Mathiopoulos KD (2005). Microsatellite analysis of olive fly populations in the Mediterranean indicates a westward expansion of the species. Genetica 125: 231-241. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16247695
 4. Skouras JP, Margaritopoulos JT, Seraphides NA, Ioannides IM, Kakani EG, Mathiopoulos KD and Tsitsipis JA (2007). Organophosphate resistance in olive fly, Bactrocera oleae, populations in Greece and Cyprus. Pest Manag Sci 63: 42-48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17103369
 5. Stratikopoulos EE, Augustinos AA, Petalas YG, Vrahatis MN, Mintzas A, Mathiopoulos KD and Zacharopoulou A (2008). An integrated genetic and cytogenetic map for the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata, based on microsatellite and morphological markers. Genetica 133: 147-157. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17786564
 6. Kakani EG, Ioannides IM, Margaritopoulos JT, Seraphides NA, Skouras PJ, Tsitsipis JA, Mathiopoulos KD (2008). A small deletion in the olive fly acetylcholinesterase gene associated with high levels of organophosphate resistance. Insect Biochem Mol Biol 38: 781-787. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18625401
 7. Zygouridis NE, Augustinos AA, Zalom FG and Mathiopoulos KD (2009). Analysis of Olive Fly Invasion in California Based on Microsatellite Markers. Heredity 102: 402-412. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19107137
 8. Kakani EG and Mathiopoulos KD (2008). Organophosphate resistance-related mutations in the acetylcholinesterase gene of Tephritidae. J Appl Entomol 132: 762-771. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0418.2008.01373.x/abstract
 9. Augustinos AA, Stratikopoulos EE, Drosopoulou E, Kakani EG, Mavragani-Tsipidou P, Zacharopoulou A, Mathiopoulos KD (2008). Isolation and characterization of microsatellite markers from the olive fly, Bactrocera oleae, and their cross-species amplification in the Tephritidae family. BMC Genomics 9(1): 618. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19099577
 10. Liakopoulos A, Neocleous C, Klapsa D, Kanellopoulou M, Spiliopoulou I, Mathiopoulos KD, Papafrangas E and Petinaki E. A T2504A mutation in the 23S rRNA gene responsible for high-level resistance to linezolid of Staphylococcus epidermidis. J Antimicrob Chemother. 2009 May 09. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19429927
 11. Stratikopoulos EE, Augustinos AA, Pavlopoulos I, Economou K, Mintzas A, Mathiopoulos KD and Zacharopoulou A (2009). Isolation and characterization of microsatellite markers from the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata: cross-species amplification in other Tephritidae species reveals a varying degree of transferability. Mol Genet Genomics 282(3): 283-306. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19544072
 12. Papagiannoulis A, Mathiopoulos KD, Mossialos D (2009). Molecular detection of the entomopathogenic bacterium Pseudomonas entomophila using PCR. Lett Appl Microbiol 50(3): 241-245. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025650
 13. Kakani EG, Zigouridis NE, Tsoumani K, Seraphides N, Zalom FG and Mathiopoulos KD (2010). Spinosad resistance development in wild olive fruit fly Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) populations in California. Pest Manag Sci 66(4):447-453. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20146256
 14. Tsoumani KT, Augustinos AA, Kakani EG, Drosopoulou E, Mavragani-Tsipidou P and Mathiopoulos KD (2011) Isolation, annotation and applications of expressed sequence tags from the olive fly, Bactrocera oleae. Mol Genet Genomics 285: 33-45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20978910
 15. Kakani EG, Bon S, Massoulié J and Mathiopoulos KD (2011) Altered GPI modification of insect AChE improves tolerance to organophosphate insecticides. Insect Biochem MolBiol 41: 150-158 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21112395
 16. Vontas J, Hernández-Crespo P, Margaritopoulos JT, Ortego F, Feng H-T, Mathiopoulos KD, Hsu J-H (2011) Insecticide resistance in Tephritid flies. Pestic Biochem Physiol 100: 199-205 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004835751100068X
 17. Tsoumani KT and Mathiopoulos KD (2012) Genome size estimation with quantitative real-time PCR in two Tephritidae species: Ceratitis capitata and Bactrocera oleae. J Appl Entomol136: 626-631 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0418.2011.01684.x/abstract
 18.  Kakani EG, Trakala M, Drosopoulou E, Mavragani-Tsipidou P and Mathiopoulos KD (2012) Genomic structure, organization and localization of the acetylcholinesterase locus of the olive fruit fly, Bactrocera oleae. Bull Entomol Res 12: 1-12 http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8812699
 19. Zygouridis NE, Argov Y, Nemny-Lavy EE, Augustinos AA, Nestel D and Mathiopoulos KD (2014) Genetic changes during laboratory domestication of an olive fly SIT strain. J Appl Entomol
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jen.12042/abstract;jsessionid=1B3CFE349045718796472A556F197C0B.f03t01
 20. Kakani EG, Sagri E, Omirou M, Ioannides IM and Mathiopoulos KD (2013) Detection and geographical distribution of the organophosphate resistance-associated Δ3Q ace mutation in the olive fly, Bactrocera oleae (Rossi). Pest Manag Sci. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23908134
 21. Tsoumani KT, Drosopoulou E, Mavragani-Tsipidou P and Mathiopoulos KD (2013). Molecular characterization and chromosomal distribution of a species-specific centromeric repetitive DNA sequence from the olive fruit fly, Bactrocera oleae (Rossi). PLoS One 8 (11). http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0079393
 22. Sagri E, Reczko M, Gregoriou M-E, Tsoumani KT, Zygouridis NE, Salpea KD, Zalom FG, Ragoussis J, Mathiopoulos KD (2014) Olive fly transcriptomics analysis implicates energy metabolism genes in spinosad resistance. BMC Genomics15:731  http://www.biomedcentral.com/1471-2164/15/714
 23. Sagri E, Reczko M, Tsoumani KT, Gregoriou M-E, Mavridou A-M,       Tastsoglou S, AthanasiadisK, Ragoussis J, Mathiopoulos KD (2014) The molecular biology of the olive fly comes of age. BMC Genetics 15 (Suppl 2):S8. http://www.biomedcentral.com/1471-2156/15/S2/S8
 24. Tsoumani KT, Drosopoulou E, Bourtzis K, Gariou-Papalexiou A, Mavragani-Tsipidou P, Zacharopoulou A, Mathiopoulos KD (2015) Achilles, a new family of transcriptionally active retrotransposons from the olive fruit fly, with Y chromosome preferential distribution. PlosOne 10(9):e0137050. doi:10.1371/journal.pone.0137050. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0137050
 25. Sarrou S, Liakopoulos A, Tsoumani K, Sagri E, Mathiopoulos KD, Tzouvelekis LS, Miriagou V & Petinaki E (2016) Characterization of a Novel lsa (E)-and lnu (B)-Carrying Structure Located in the Chromosome of a Staphylococcus aureus Sequence Type 398 Strain. Antimicrobial agents and chemotherapy 60(2), 1164-1166. http://aac.asm.org/content/60/2/1164.full
 26. Giakountis A., Moulos P, Zarkou V., Oikonomou C., Harokopos V., Hatzigeorgiou A., Reczko M. and Hatzis P., (2016) “A positive regulatory loop between a Wnt-regulated non-coding RNA and ASCL2 controls intestinal stem cell fate” https://doi.org/10.1016/j.celrep.2016.05.038
 27. Giakountis A., Moulos P., Sarris M., Hatzis P., and Talianidis, I. (2016). Smyd3-associated regulatory pathways in cancer. Seminars in Cancer Biology pii: S1044-579X(16)30041-4. https://10.1016/j.semcancer.2016.08.008
 28. Sarris M.E., Moulos P., Haroniti A., Giakountis A., and Talianidis, I. (2016). Smyd3 Is a Transcriptional Potentiator of Multiple Cancer-Promoting Genes and Required for Liver and Colon Cancer Development. Cancer cell 29, 354-366. https://doi.org/10.1016/j.ccell.2016.01.013
 29. Sagri E, Koskinioti P, Gregoriou M-E, Tsoumani KT, Bassiakos YC & Mathiopoulos KD (2017) Housekeeping in Tephritid insects: the best gene choice for expression analyses in the medfly and the olive fly. Scientific Reports 7, 45634; doi: 10.1038/srep45634 https://www.nature.com/articles/srep45634
 30. Zacharopoulou A, Augustinos AA, Drosopoulou E, Tsoumani KT, Gariou-Papalexiou A, Franz G, Mathiopoulos KD, Bourtzis K, Mavragani-Tsipidou. (2017) More than 30 years of cytogenetic studies of Tephritidae in support of Sterile Insect Technique and global trade. Entomologia Experimentalis et Applicata. DOI: 10.1111/eea.12616 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eea.12616/abstract
 31. Meccariello A, Salvemini M, Primo P, Hall B, Koskinioti P, Dalikova M, Gravina A, Gucciardino MA, Forlenza F, Gregoriou ME, Ippolito D, Monti SM, Petrella V, Perrotta MM, Schmeing S, Ruggiero A, Scolari F, Giordano E, Tsoumani KT, Marec F, Windbichler N, Nagaraju J, Arunkumar KP, Bourtzis K, Mathiopoulos KD, Ragoussis J, Vitagliano L, Tu Z, Papathanos PA, Robinson MD, Saccone G (2019). Maleness-on-the-Y (MoY) orchestrates male sex determination in major agricultural fruit fly pests. Science AAAS, 365 (6460): 1457-1460 DOI: 10.1126/science.aax1318 https://science.sciencemag.org/content/365/6460/1457.abstract
 32. Gregoriou M-E, Reczko M, Tsoumani KT Mathiopoulos (2018) Decoding the reproductive system of the olive fruit fly, Bactrocera oleae. (Submitted) Preprint bioRxiv 481523; doi: https://doi.org/10.1101/481523
 33. Bayega A, Oikonomopoulos S, Zorbas E, Wang Y-C, Gregoriou M-E, Tsoumani KT, Mathiopoulos KD, Ragoussis J (2018) Transcriptome landscape of the developing olive fruit fly embryo delineated by Oxford Nanopore long-read RNA-Seq. (Submitted) Preprint bioRxiv 478172; doi: https://doi.org/10.1101/478172
 34. Giakountis A., (2018) “CRISPRing or RISKing? Dangers arising from gene editing with CRISPR-Cas9” Medicinal and Analytical Chemistry International journal 2,1-4.https://doi.org/10.23880/macij-16000114
 35. Djambazian Η, Bayega Α, Tsoumani ΚΤ, Sagri Ε, Gregoriou ΜΕ, Giorda Κ, Tsiamis G, Bourtzis K, Oikonomopoulos S, Dewar K, Church D, Mathiopoulos KD, Ragoussis J. De novo genome assembly of the olive fruit fly (Bactrocera oleae) developed through a combination of linked-reads and long-read technologies. (Submitted) Preprint bioRxiv doi: https://doi.org/10.1101/505040
 36. Tsoumani ΚΤ, Meccariello Α, Mathiopoulos KD and Papathanos PA. Developing CRISPR-based sex-ratio distorters for the genetic control of fruit fly pests: a how to manual. Archives of insect biochemistry and physiology (Accepted for publication)
 37. Meccariello A, Tsoumani KT, GravinaA, PrimoP, Buonanno M, Mathiopoulos KD and Saccone G. Targeted mutagenesis through CRISPR/Cas9 ribonucleoprotein complexes in the olive fruit fly, Bactrocera oleae. Archives of insect biochemistry and physiology (Accepted for publication)
 38. Begolli E., Sideris N., and Giakountis A. “LncRNAs as chromatin regulators in cancer: From molecular function to clinical potential” (2019) Cancers, 11(10), 1524. https://doi.org/10.3390/cancers11101524

 

 

6. Διατριβές: 

 Προπτυχιακές

 1. Κακάνη Ευδοξία (2004) Ανάλυση EST δεικτών στο σημαντικότερο παράσιτο της ελιάς, Bactrocera oleae.
 2. Γιαννιός Παναγιώτης (2005) Μοριακή ταυτοποίηση ειδών του γένους Anisakis σε θαλάσσια θηλαστικά του κόλπου του Μεξικού.
 3. Μάιου Σοφία (2005) Ανάλυση φυσικών πληθυσμών δάκου του κυριότερου παράσιτου της ελιάς.
 4. Τρακάλα Μαριάννα (2005) Η προστατευτική δράση της μελατονίνης στα μιτοχόνδρια κατά τη σήψη.
 5. Καλιώρα Αγορίτσα (2006) Μοριακή ταυτοποίηση στελεχών του είδους Echinococcus granulosus σε μολυσμένα δείγματα, προερχόμενα από περιοχές της Ιταλίας, της Σλοβακίας, της Αργεντινής και της Πορτογαλίας.
 6. Κοσμίδου Ευσταθία (2006) Κλωνοποίηση του γονιδιακού τόπου GST που σχετίζεται με την ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα του Bactocerae οleae.
 7. Τσουμάνη Κωνσταντίνα (2006) Δημιουργία φυσικών χαρτών στο έντομο Bactrocera oleae.
 8. Ευσταθίου Γεώργιος (2007) Κλωνοποίηση του γονιδιακού τόπου των Α-εστερασών στη μεσογειακή μύγα, Ceratitis Capitata (Wiedemann).
 9. Μασιά Χριστίνα (2007) Μελέτη των πολυμορφισμών του γονιδίου της ακετυλοχολινεστεράσης σε κυπριακούς φυσικούς πληθυσμούς του δάκου (Bactrocera oleae) της ελιάς.
 10. Παναγή Παύλος (2007) Ανάλυση μεταλλάξεων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του δάκου της ελιάς σε οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα σε Κυπριακούς φυσικούς πληθυσμούς του εντόμου.
 11. Παπαδάκη Ειρήνη (2007) Έκφραση του εξωκυτταρικού τμήματος της Α1 υπομονάδας του νικοτινικού υποδοχέα της ακετυλοχολίνης σε βακτηριακά στελέχη E. coli.
 12. Ποδιά Βαρβάρα (2007) Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονιδιακό τόπο της ακετυλοχολινεστεράσης του δάκου της ελιάς, που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα.
 13. Τροχάτου Ουρανία (2007) Συνεισφορά ρετρομεταθετών και επαναλαμβανόμενων στοιχείων στη μοριακή οργάνωση των χρωμοσωμάτων του Bactrocera oleae.
 14. Τσιλιγγίρη Αικατερίνη (2007) Κλωνοποίηση και έκφραση του γονιδίου της ιμβερτάσης του μύκητα Phaffia phodozyma σε κύτταρα Escherichia coli.
 15. Χαϊνόγλου Ειρήνη (2008) Κλωνοποίηση γονιδιακών τόπων του νικοτινικού υποδοχέα της ακετυλοχολίνης του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae), που σχετίζεται με την ανθεκτικότητα στο νατουραλίτη-εντομοκτόνο spinosad.
 16. Κυριαζού Αγγελική (2009) Μοριακή ανάλυση των απλοτύπων του παρασίτου Leishmania σε ανθρώπινο πληθυσμό της Θεσσαλίας.
 17. Χρόνη Αντωνία (2009) Μοριακή ανίχνευση του φύλου στο σημαντικότερο παράσιτο της ελιάς, Bactrocera oleae.
 18. Ασημακοπούλου Αναστασία (2010) Ανάπτυξη και έλεγχος μικροδορυφορικών δεικτών στη μύγα της κερασιάς, Rhagoletis cerasi.
 19. Γρηγορίου Μαρία–Ελένη (2010) Διερεύνηση του μοριακού μηχανισμού ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς στο νατουραλύτη εντομοκτόνο Spinosad. Κοντόπουλος Χαράλαμπος (2010) Πληθυσμιακή ανάλυση φυσικών πληθυσμών του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) με την μέθοδο SSCP.
 20. Kίμωνος Παναγιώτα (2010) Μοριακή διερεύνηση μιας οικογένειας με αυτοσωμική επικρατούσα κληρονομική μυοσίτιδα με έγκλειστα (HIBM). Κοσκινιώτη Παναγιώτα (2010) Μοριακή ανάλυση απλοτύπων Leishmania σε σκύλους της Θεσσαλίας.
 21. Μήτσιου Αφροδίτη (2010) Διερεύνηση της πιθανότητας πολλαπλών εισβολών του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) στην Καλιφόρνια, με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών.
 22. Ξηρομερίτη Έλλη (2010) Πολυμορφισμοί σημείων ένθεσης του ρετρομεταθετού στοιχείου Achilles του εντόμου Bactrocera oleae.
 23. Σεραφειμίδου–Πούλιου Ελένη (2010) Μελέτη της προσαρμογής φυσικών πληθυσμών του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) σε εργαστηριακές συνθήκες.
 24. Κουβάτα Ευαγγελία (2011) Σειριακή ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στο δάκο της ελιάς με έμφαση συστήματα ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα.
 25. Λυγηρού Βασιλική (2011) Κλωνοποίηση του γονιδιακού τόπου του ριβοσωμικού RNA της ελιάς.
 26. Τριανταφύλλου Ευαγγελία (2011) Μελέτη της προσαρμογής φυσικών πληθυσμών του δάκου της ελιάς στην Καλιφόρνια μέσω της ανάλυσης του ρυθμού απώλειας ανθεκτικών αλληλομόρφων.
 27. Αλεξανδρή Χρυσάνθη (2012) Φυλοειδική διάγνωση στο δάκο της ελιάς Bactrocera oleae.
 28. Κατέχου Αικατερίνη (2012) Απομόνωση και ανάλυση φαγικών κλώνων που περιέχουν το ρετρομεταθετό στοιχείο Achilles του δάκου της ελιάς.
 29. Μανούση Αναστασία (2012) Τρανσκριπτομική ανάλυση στο δάκο της ελιάς.
 30. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος (2012) Ανάλυση της οργάνωσης του ριβοσωμικού RNA του δάκου της ελιάς.
 31. Μαρωνίτης Γεώργιος (2013) Διερεύνηση των διαγονιδιακών διαστημάτων των ριβοσωμικών γονιδίων του δάκου της ελιάς.
 32. Μπελαβίλας-Τροβάς Αλέξανδρος (2013) Κλωνοποίηση και ανάλυση γενετικών τόπων που εμπλέκονται στο οσφρητικό σύστημα του δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae.
 33. Μπαλτζή Δέσποινα (2013) Συχνότητα του ιού HPV στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα υγιούς πληθυσμού της Θεσσαλίας.
 34. Μαυρίδου Άννα-Μαρία (2014) Ταυτοποίηση και ανάλυση γονιδίων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του δάκου της ελιάς.
 35. Πετροπούλου Χριστίνα (2014) Γενετική ανάλυση φυσικών πληθυσμών δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae, από το Ιράν με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών.
 36. Σαρρηγεωργίου Ιωάννης (2014) Κλωνοποίηση του γενετικού τόπου της α6 υπομονάδας του νικοτινικού υποδοχέα που εμπλέκεται στην ανθεκτικότητα στο Spinosad στο δάκο της ελιάς, Bactrocera oleae.
 37. Τζάβελλου Μαρία (2014) Μελέτη ποιοτικών και γενετικών χαρακτήρων τεσσάρων ποικιλιών μπάμιας.
 38. Βαζάιος Κωνσταντίνος (2015) Λειτουργική ανάλυση γονιδίων που εμπλέκονται στην απόκριση της μεσογειακής μύγας στο συμβιωτικό βακτήριο Wolbachia.
 39. Διακορωνά Αρχοντία (2015) Λειτουργική ανάλυση των οσφρητικών γονιδίων με πιθανή συμμετοχή στην αναγνώριση φερομονών στο δάκο της ελιάς.
 40. Καλαφάτη Ελένη (2015) Απομόνωση γονιδιωματικής περιοχής του τόπου serendipity-alpha που μπλέκεται στην εμβρυική ανάπτυξη του δάκου της ελιάς.
 41. Παπαδοπούλου Γεωργία (2015) Ανθεκτικά στις καρβαπενέμες στελέχη Escherichia Coli στη Θεσσαλία: Μοριακή Επιδημιολογία και μηχανισμοί ανθεκτικότητας.
 42. Σουλτσιώτη Μαρία (2015) Διερεύνηση στελέχους Staphylococcus aureus με αντοχή στη λινκομυκίνη.
 43. Αγγελοπούλου Άννα (2016) Διερεύνηση του ρόλου του γονιδίου yellow στο αναπαραγωγικό σύστημα του δάκου της ελιάς.
 44. Βασιλειάδης Γεώργιος (2016) Λειτουργική ανάλυση γονιδίων που εμπλέκονται στην απόκριση του δάκου της ελιάς στο α-πινένιο κατά τη προσυζευκτική επικοινωνία.
 45. Κανούτα Αγγελική (2016) Λειτουργική ανάλυση γονιδίου που εμπλέκεται στην αναπαραγωγή αρσενικών ατόμων στο δάκο της ελιάς.
 46. Ζορμπάς Ελευθέριος (2016) Αποσιώπηση αρρενο-ειδικών γονιδίων του δάκου της ελιάς μέσω τροφής και η προοπτική χρήσης ως μέσο ελέγχου των εντόμων.
 47. Χαλάτσης Δημήτριος (2016) Ανάλυση αρρενοειδικών διαγνωστικών δεικτών στο δάκο της ελιάς, Bactrocera oleae.
 48. Αθανασιάδης Κωνσταντίνος (2017) “Smelly sex” Οσμές του αναπαραγωγικού.
 49. Βούλγαρης Μενέλαος (2017) Μοριακή ανάλυση του αποπτωτικού γονιδίου Hid στο δάκο τη ελιάς Bactrocera oleae.
 50. Γαλατίδου Στυλιανή (2017) Λειτουργική ανάλυση του υποδοχέα του συζευκτικού πεπτιδίου στον δάκο της ελιάς.
 51. Κεφαλά Διονυσία (2017) Αποσιώπηση της γονιδιακής έκφρασης των γονιδίων orco και snmp1 στο δάκο της ελιάς, Bactrocera oleae.
 52. Λύτα Αρετή (2017) Έλεγχος αρρενοειδικότητας ικριωμάτων αλληλούχησης.
 53. Τσιάρα Σοφία (2017) Ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων του Υ χρωμοσώματος του δάκου με πιθανή συμμετοχή στη γονιμότητα του εντόμου.
 54. Καββαθά Βασιλική (2018) Επίδραση συγκεντρώσεων ολευρωπαϊνης στην έκφραση γονιδίων γευστικών και οσφρητικών υποδοχέων του δάκου της ελιάς.
 55. Κοντελές Βασίλειος Αθανάσιος (2018) Ανίχνευση της επέκτασης του γονιδίου mycn σε βιολογικά υλικά ασθενών με νευροβλάστωμα.
 56. Μαράνου Ελευθερία (2018) Μελέτη έκφρασης των γονιδίων των γευστικών υποδοχέων του δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae, στην ολευροπαϊνη.
 57. Στεργίου Ελένη (2018) Ανάλυση έκφρασης γονιδίων οσφρητικών υποδοχέων στο δάκο της ελιάς μετά από έκθεση στην υδροξυτυροσόλη.
 58. Τσιώτος Λέανδρος (2018) Μελέτη του ρόλου του γονιδίου lingerer στο αναπαραγωγικό σύστημα του δάκου της ελιάς.
 59. Νικόλαος Σιδέρης (2018) Παρασκευή διαγονιδιακών κυτταρικών σειρών με σκοπό την μελέτη lncRNAs στον καρκίνο
 60. Βασιλακοπούλου Δήμητρα (2019) Ανάλυση μη κωδικοποιητικών μεταγραφικών στόχων για την ανάπτυξη εντομοκτόνων dsRNAi στο γένος Aedes.
 61. Κόσκορος-Αδάμ Γρηγόριος (2019) Κατασκευή συνθετικών μικροοργανισμών με ικανότητα γονιδιακής αποσιώπησης lncRNAs στο Aedes Albopictus.
 62. Μπαϊλγκάμη Ελπίδα (2019) Ταυτοποίηση των πρωτεϊνικών υποδοχέων και των γονιδίων χημειοαντίληψης που καθοδηγούν τις διατροφικές και αναπαραγωγικές προτιμήσεις του δάκου της ελιάς.
 63. Νικολαϊδου Ευγενία (2019) Μελέτη της απόκρισης των οσφρητικών υποδοχέων του δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae, στην υδροξυτυροσόλη.
 64. Πεταλίδου Αικατερίνη (2019) Μελέτη περιεχόμενου του χρωμοσώματος Υ στο δάκο της ελιάς (Bactrocera oleae).
 65. Λάνγκε Μάριος (2019) Μελέτη του lincRNA GrACILe2 στον καρκίνο.
 66. Τσικλή Βασιλική (2019) Μελέτη του ρόλου του lncRNA GrACILe3 στον καρκίνο με CRISPR-activation.
 67. Παρασκευά Χριστίνα (2019) Μελέτη του ρόλου του μεταγραφικού παράγοντα CDX2 στην ρύθμιση lncRNAs στον καρκίνο
 68. Σώρρα Αλεξάνδρα (σε εξέλιξη) Υπομνηματισμός και λειτουργική ανάλυση οσφρητικών γονιδίων του δάκου της ελιάς.
 69. Τσακίρογλου Φωτεινή (σε εξέλιξη) Μελέτη της ρύθμισης του γονιδίου chitinase 3 στο κουνούπι Aedes albopictus.

 

 Μεταπτυχιακές

 1. Σαγρή Ευθυμία (2009) Εξάπλωση μεταλλάξεων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του δάκου της ελιάς σε οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα. 
 2. Χλοψίδης Πασχάλης (2009) Μοριακή ανάλυση απλοτύπων του παρασίτου Leishmania σε σκύλους της Θεσσαλίας.
 3. Λούρου Νίκη (2010) Μελέτη της εξάπλωσης ανθεκτικών σε εντομοκτόνα αλληλομόρφων σε πληθυσμούς του δάκου της ελιάς. 
 4. Κιτσίδη Πολυτίμη (2010) Σεξουαλική αλληλεπίδραση του Ζυγομύκητα Phycomyces blakesleeanus. Απομόνωση, δομικός χαρακτηρισμός και βιοσύνθεση τρισποροειδών και παραγώγων. 
 5. Κονταξή Τιτίκα (2010) Σεξουαλική αλληλεπίδραση του Ζυγομύκητα Blakeslea trispora. Απομόνωση, δομικός χαρακτηρισμός και βιοσύνθεση τρισποροειδών και παραγώγων 
 6. Γκέμα Ελένη-Παρασκευή (2011) Ανάπτυξη διαγνωστικών μοριακών δεικτών σε φυσικούς πληθυσμούς του δάκου της ελιάς.
 7. Τσαγκαδόπουλος Αθανάσιος (2011) Η διαχρονική πληθυσμιακή δυναμική της εισβολής του δάκου της ελιάς στην Καλιφόρνια. 
 8. Γρηγορίου Μαρία-Ελένη (2012) Διερεύνηση του μηχανισμού ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς στο νατουραλίτη εντομοκτόνο Spinosad.
 9. Κουιμάνης Χρυσοβαλάντης (2012) Κλωνοποίηση υπομονάδων του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης στο δάκο της ελιάς.
 10. Κρητικός Αχιλλέας (2012) Μοριακή ανάλυση απλοτύπων Leishmania σε σκύλους της Θεσσαλίας.
 11. Κοσκινιώτη Παναγιώτα (2013) Απομόνωση και χαρακτηρισμός πολυμορφισμών μονού νουκλεοτιδίου (SNPs) στη Μεσογειακή μύγα.
 12. Μπαλαούρας Γεώργιος (2014) Ιατροδικαστική Διερεύνηση της φυλετικής καταγωγής με τη χρήση μικροδορυφόρων.
 13. Μπελαβίλας-Τροβάς Αλέξανδρος (2016) Λειτουργική ανάλυση γονιδίων που εμπλέκονται στη σεξουαλική επικοινωνία και την πρόσληψη των φερομονών στο δάκο της ελιάς, Bactrocera oleae.
 14. Ταστσόγλου Σπυρίδων (2016) Ανάλυση πεπτιδόματος των αναπαραγωγικών αδένων του θηλυκού δάκου της ελιάς.
 15. Τσαμάδου Σοφία (2016) Κυτταρογενετική χαρτογράφηση ικριωμάτων αλληλούχησης στο δάκο της ελιάς,       Bactrocera oleae.
 16. Ζορμπάς Ελευθέριος (2018) Απομόνωση και χαρακτηρισμός Υ-ειδικών γονιδίων στο δάκο της ελιάς.
 17. Παπαμαργαρίτης Μιχαήλ (2019)Γενετική ανάλυση ελληνικών πληθυσμών του κουνουπιού Aedes albopictus με χρήση του μιτοχονδριακου γονιδίου COI ως δείκτη.
 18. Ελένη-Ροντιόλα Μπεγκόλι (σε εξέλιξη) Μελέτη της ρύθμιση lncRNAs από ογκοεπαγωγικά μεταγραφικά σύμπλοκα στον καρκίνο.


 Διδακτορικές

1.  Κακάνη Ευδοξία (2009) «Μοριακή ανάλυση γονιδιακών τόπων που εμπλέκονται στο μηχανισμό ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae».

2.  Τσουμάνη Κωνσταντίνα (2012) «Μοριακή ανάλυση της οργάνωσης του γονιδιώματος του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae».

3.  Σαγρή Ευθυμία (2015) «Τρανσκριπτομική και πρωτεομική ανάλυση του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με έμφαση συστήματα φυλοκαθορισμού και ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα».

4.  Ζυγουρίδης Νικόλαος (2016) «Ανάλυση πληθυσμών του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με χρήση μοριακών δεικτών».

5.  ΓρηγορίουΜαρία-Ελένη (2018) «Genomic and Transcriptomic Analysis of the olive fly reproductive system, aiming at novel control methods».

6.  Κοσκινιώτη Παναγιώτα (σε εξέλιξη) «Εντοπισμός, χαρακτηρισμός και εφαρμογές πολυμορφισμών μονού νουκλεοτιδίου (Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs) της μύγας της Μεσογείου, Ceratitis capitata»

7.  Μπελαβίλας-Τροβάς Αλέξανδρος (σε εξέλιξη) «Έλεγχος εντομολογικών εχθρών μέσω χορήγησης ειδο-ειδικών μορίων dsRNA»

 

7. Φωτογραφικό Υλικό: 

 
     
     

 

8. Συνδέσεις: 

 

         twitter@mbg_bio_uth

       facebook Molecular Biology & Genomics Lab

 

9. Επικοινωνία:

+ Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Γονιδιωματικής

Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βιόπολις, 41500, 1ος όροφος

Λάρισα

)2410-565296, 2410-565266 | * Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κώστας Ματθιόπουλος: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αντώνιος Γιακουντής:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κωνσταντίνα Τσουμάνη:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 296
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 3011324
Έχουμε 152 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad2.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash