Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ


         Επιλογές
1. Γενικές Πληροφορίες 6. Διατριβές
2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 7. Φωτογραφικό Υλικό
3. Προσωπικό 8. Συνδέσεις
4. Ερευνητικά προγράμματα 9. Επικοινωνία
5. Δημοσιεύσεις    

 

1. Γενικές Πληροφορίες:

Η επανάσταση της Μοριακής Βιολογίας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα οδήγησε σε τεχνικές μεγάλης κλίμακας και αναλύσεις ολόκληρων γονιδιωμάτων, τη σύγχρονη, δηλαδή, Γονιδιωματική. Οι προσεγγίσεις αυτές βρίσκουν εφαρμογές στο εργαστήριό μας στην ανάλυση καίριων ερωτημάτων που αφορούν τη βιολογία, την οικολογία, το φυλοδιαχωρισμό του δάκου της ελιάς, με σαφή στόχο την ανάπτυξη νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, τεχνικών ελέγχου για το έντομο αυτό. Το εργαστήριο ιδρύθηκε επίσημα με το ΦΕΚ 511/3.4.2015.

2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

1. Μοριακή και Βιοχημική μελέτη μηχανισμών ανθεκτικότητας των εντόμων στα εντομοκτόνα.
Η αλόγιστη και υπερβολική χρήση χημικών εντομοκτόνων για τον έλεγχο εντόμων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Οι προσπάθειές μας στοχεύουν στην κατανόηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας μέσω της απομόνωσης και μελέτης μεταλλάξεων που σχετίζονται με αυτή. Μελετάμε μεταλλάξεις στο γονίδιο της ακετυλοχολινεστεράσης του δάκου της ελιάς οι οποίες προσδίδουν ανθεκτικότητα σε οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα. Πρόσφατα εντοπίσαμε μια εντελώς νέα μετάλλαξη στο καρβοξυτελικό άκρο του γονιδίου, η οποία υποδεικνύει ένα διαφορετικό μηχανισμό ανθεκτικότητας. Παράλληλα, διερευνάται η ανθεκτικότητα σε ένα νέο εντομοκτόνο της οικογένειας των νατουραλυτών, το spinosad. Το εντομοκτόνο αυτό είναι ιδιαίτερα τοξικό στα έντομα-στόχους ενώ παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλή τοξικότητα προς τα ωφέλιμα έντομα, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στόχος του είναι ο νικοτινικός υποδοχέας της ακετυλοχολίνης, αλλά ο ακριβής τρόπος δράσης του παραμένει αδιευκρίνιστος. Στην προσπάθεια να αποκαλύψουμε μεταλλάξεις που συσχετίζονται με την ανθεκτικότητα, έχουμε απομονώσει τους γονιδιακούς τόπους των υπομονάδων του νικοτινικού υποδοχέα της ακετυλοχολίνης. Μεταλλάξεις στους τόπους αυτούς θα υποδείξουν τα σημεία σύνδεσης του spinosad στον υποδοχέα της ακετυλοχολίνης και θα διαλευκάνουν το μοριακό μηχανισμό ανθεκτικότητας στο εντομοκτόνο αυτό.

2. Γονιδιωματική, τρανσκριπτομική και πρωτεομική ανάλυση του δάκου της ελιάς
Παρά τη μεγάλη οικονομική σημασία του δάκου στις ελαιοπαραγωγές χώρες της Μεσογείου, λίγη σχετικά έρευνα έχει διεξαχθεί σε γενετικό και μοριακό επίπεδο για το έντομο αυτό. Η ανάπτυξη γενετικών και μοριακών εργαλείων είναι σημαντική τόσο για τη βασική έρευνα του εντόμου όσο και για τη βελτιστοποίηση των μεθόδων βιολογικού ελέγχου του, όπως η μέθοδος μαζικής απελευθέρωσης στείρων εντόμων (SIT). Προς την κατεύθυνση αυτή: Α) κατασκευάζουμε κυτταρογενετικούς χάρτες του δάκου σημασμένους με μοριακούς δείκτες (μικροδορυφόρους, ESTs κλπ). Τέτοιοι χάρτες είναι το προοίμιο κάθε σοβαρής προσέγγισης ανάλυσης της οργάνωσης του γονιδιώματος, χαρακτηρισμού γονιδίων, γενετικής ανάλυσης μονογονιδιακών ή και ποσοτικών (QTL) χαρακτήρων, καθώς και προσπαθειών γονιδιωματικής ανάλυσης. Β) μελετάμε μεταθετά στοιχεία και άλλες επαναλήψεις για την κατανόηση της οργάνωσης των χρωμοσωμάτων και ειδικότερα του Υ χρωμοσώματος. Γ) αναπτύσσουμε μια βασική τρανσκριπτομική (SAGE) και πρωτεομική ανάλυση με σκοπό τον εντοπισμό και την απομόνωση γονιδίων που εμπλέκονται είτε σε μονοπάτια φυλοδιαχωρισμού είτε ανθεκτικότητας του δάκου σε εντομοκτόνα.

3. Μελέτη φαινόμενων εισβολής και προσαρμογής πληθυσμών με χρήση μοριακών δεικτών
H καλλιέργεια της ελιάς στην Καλιφόρνια άρχισε στα τέλη του 1800. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ελέγχου των εντόμων στην πολιτεία αυτή, ο δάκος πρωτοεμφανίστηκε το 1998 και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Η διερεύνηση της εισβολής αυτής με χρήση μοριακών δεικτών (μικροδορυφόροι, μιτοχονδριακοί, ριβοσωμικοί και Υ-ειδικοί δείκτες) υποδεικνύει την ανατολική Μεσόγειο ως την πλέον πιθανή περιοχή προέλευσης των εντόμων. Μελετάμε επίσης το ενδεχόμενο να έχουν υπάρξει πολλαπλές εισβολές από την εποχή εκείνη μέχρι τώρα, καθώς και την προσαρμογή των φυσικών πληθυσμών στο νέο τους περιβάλλον. Το ερώτημα αυτό της προσαρμογής αναλύεται επίσης και σε εργαστηριακές συνθήκες: πώς διαμορφώνεται η συχνότητα των αλληλομόρφων κατά την αποικιοποίηση ενός οργανισμού στο εργαστήριο; Τι μας λέει η σταθεροποίηση ή η αποβολή ορισμένων αλληλομόρφων από τη γενετική δεξαμενή ως προς την ουδετερότητα ή μη των χρησιμοποιούμενων δεικτών και των γειτονικών τους περιοχών;

 

3. Προσωπικό:

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Κώστας Ματθιόπουλος

Μέλη
Κωνσταντίνα Τσουμάνη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστημιακή Υπότροφος ανάθεσης διδακτικού έργου
Μαρία Ελένη Γρηγορίου, Υποψήφια Διδάκτορας
Παναγιώτα Κοσκινιώτη, Υποψήφια Διδάκτορας
Μπελαβίλας-Τρόβας Αλέξανδρος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

4. Ερευνητικά Προγράμματα:

  • 2003-2005: Πρόγραμμα Ε+Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου της ΓΓΕΤ με θέμα: «Διερεύνηση της ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς σε οργανοφωσφορικά και πυρεθροειδή εντομοκτόνα».
  • 2005-2006: Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Πυθαγόρας ΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια» του ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Μοριακή ανάλυση των χρωμοσωμάτων του δάκου της ελιάς, με έμφαση στο Υ χρωμόσωμα, καθώς και χρήση μοριακών δεικτών για την αποτίμηση της εισβολής του εντόμου στην Καλιφόρνια».
  • 2005-2007: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 2003) στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα: "Καταγραφή της ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα τεσσάρων εντόμων μεγίστης οικονομικής σημασίας (του δάκου της ελιάς, της πράσινης αφίδας της ροδακινιάς, της μύγας της Μεσογείου και της καρπόκαψας του μήλου), διερεύνηση των μηχανισμών ανθεκτικότητας και μελέτη στοιχείων της βιο-οικολογίας τους".
  • 2006-2008: Πρόγραμμα Ε+Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου της ΓΓΕΤ με θέμα: «Καταγραφή της ανθεκτικότητας φυσικών πληθυσμών του δάκου της ελιάς στο νατουραλύτη εντομοκτόνο spinosad καθώς και διερεύνηση του μοριακού μηχανισμού της ανθεκτικότητας αυτής».
  •  2009 - σήμερα : Coordinated Research Project με την International Atomic Energy Agency με τίτλο: “Assessment of Genetic Diversity of the Olive Fly Israeli SIT Laboratory Strain”.
  • 2010-2012: Specialty Crops Block Grant Program από το California Department of Food and Agriculture με θέμα: "Spinosad Resistance in California Olive Fruit Fly (Bactrocera oleae) Populations"
  • 2010-2012: Πρόγραμμα "Δράσεων Στοχευμένης Έρευνας» της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Συχνότητα του ιού HPV στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα υγιούς πληθυσμού της Θεσσαλίας".
  • 2010-2013: Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας, Ηράκλειτος ΙΙ με θέμα: "Τρανσκριπτομική και πρωτεομική ανάλυση του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με έμφαση στα συστήματα φυλοδιαχωρισμού και ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα".
  •  2013-2015: IKYDA 2013, Πρόγραμμα Προώθησης Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας.
  • 2012-2015: Ερευνητικό Πρόγραμμα "Αριστεία" του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, με τίτλο: "Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα".
  •  2012-2014: Διαθεματικό και Διϊδρυματικό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Θαλής» του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, με τίτλο: "Συμβιωτικά βακτήρια και 'ομικές' τεχνολογίες στην προοπτική νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων ελέγχου επιβλαβών εντόμων: το παράδειγμα της Μεσογειακής μύγας".

 

 5. Δημοσιεύσεις:

 1. Stratikopoulos EE, Augustinos AA, Gariou-Papalexiou A, Zacharopoulou A and Mathiopoulos KD (2002). Identification and partial characterization of a new Ceratitis capitata specific 44-bp centromeric repeat. Chromosome Res 9: 287-295. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12199142
 2. Augustinos AA, Stratikopoulos EE, Zacharopoulou A and Mathiopoulos KD (2002). Polymorphic microsatellite markers in the olive fly, Bactrocera oleae. Mol Ecol Notes 2: 278-280. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1471-8286.2002.00222.x/abstract
 3. Augustinos AA, Mamuris Z, Stratikopoulos EE, D’Amelio S, Zacharopoulou A and Mathiopoulos KD (2005). Microsatellite analysis of olive fly populations in the Mediterranean indicates a westward expansion of the species. Genetica 125: 231-241. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16247695
 4. Skouras JP, Margaritopoulos JT, Seraphides NA, Ioannides IM, Kakani EG, Mathiopoulos KD and Tsitsipis JA (2007). Organophosphate resistance in olive fly, Bactrocera oleae, populations in Greece and Cyprus. Pest Manag Sci 63: 42-48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17103369
 5. Stratikopoulos EE, Augustinos AA, Petalas YG, Vrahatis MN, Mintzas A, Mathiopoulos KD and Zacharopoulou A (2008). An integrated genetic and cytogenetic map for the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata, based on microsatellite and morphological markers. Genetica 133: 147-157. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17786564
 6. Kakani EG, Ioannides IM, Margaritopoulos JT, Seraphides NA, Skouras PJ, Tsitsipis JA, Mathiopoulos KD (2008). A small deletion in the olive fly acetylcholinesterase gene associated with high levels of organophosphate resistance. Insect Biochem Mol Biol 38: 781-787. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18625401
 7. Zygouridis NE, Augustinos AA, Zalom FG and Mathiopoulos KD (2009). Analysis of Olive Fly Invasion in California Based on Microsatellite Markers. Heredity 102: 402-412. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19107137
 8. Kakani EG and Mathiopoulos KD (2008). Organophosphate resistance-related mutations in the acetylcholinesterase gene of Tephritidae. J Appl Entomol 132: 762-771. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0418.2008.01373.x/abstract
 9. Augustinos AA, Stratikopoulos EE, Drosopoulou E, Kakani EG, Mavragani-Tsipidou P, Zacharopoulou A, Mathiopoulos KD (2008). Isolation and characterization of microsatellite markers from the olive fly, Bactrocera oleae, and their cross-species amplification in the Tephritidae family. BMC Genomics 9(1): 618. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19099577
 10. Liakopoulos A, Neocleous C, Klapsa D, Kanellopoulou M, Spiliopoulou I, Mathiopoulos KD, Papafrangas E and Petinaki E. A T2504A mutation in the 23S rRNA gene responsible for high-level resistance to linezolid of Staphylococcus epidermidis. J Antimicrob Chemother. 2009 May 09. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19429927
 11. Stratikopoulos EE, Augustinos AA, Pavlopoulos I, Economou K, Mintzas A, Mathiopoulos KD and Zacharopoulou A (2009). Isolation and characterization of microsatellite markers from the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata: cross-species amplification in other Tephritidae species reveals a varying degree of transferability. Mol Genet Genomics 282(3): 283-306. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19544072
 12. Papagiannoulis A, Mathiopoulos KD, Mossialos D (2009). Molecular detection of the entomopathogenic bacterium Pseudomonas entomophila using PCR. Lett Appl Microbiol 50(3): 241-245. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025650
 13. Kakani EG, Zigouridis NE, Tsoumani K, Seraphides N, Zalom FG and Mathiopoulos KD (2010). Spinosad resistance development in wild olive fruit fly Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) populations in California. Pest Manag Sci 66(4):447-453. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20146256
 14. Tsoumani KT, Augustinos AA, Kakani EG, Drosopoulou E, Mavragani-Tsipidou P and Mathiopoulos KD (2011) Isolation, annotation and applications of expressed sequence tags from the olive fly, Bactrocera oleae. Mol Genet Genomics 285: 33-45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20978910
 15. Kakani EG, Bon S, Massoulié J and Mathiopoulos KD (2011) Altered GPI modification of insect AChE improves tolerance to organophosphate insecticides. Insect Biochem MolBiol 41: 150-158 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21112395
 16. Vontas J, Hernández-Crespo P, Margaritopoulos JT, Ortego F, Feng H-T, Mathiopoulos KD, Hsu J-H (2011) Insecticide resistance in Tephritid flies. Pestic Biochem Physiol 100: 199-205 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004835751100068X
 17. Tsoumani KT and Mathiopoulos KD (2011) Genome size estimation with quantitative real-time PCR in two Tephritidae species: Ceratitis capitata and Bactrocera oleae. J Appl Entomol136: 626-631 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0418.2011.01684.x/abstract
 18.  Kakani EG, Trakala M, Drosopoulou E, Mavragani-Tsipidou P and Mathiopoulos KD (2012) Genomic structure, organization and localization of the acetylcholinesterase locus of the olive fruit fly, Bactrocera oleae. Bull Entomol Res 12: 1-12 http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8812699
 19. Zygouridis NE, Argov Y, Nemny-Lavy EE, Augustinos AA, Nestel D and Mathiopoulos KD (2013) Genetic changes during laboratory domestication of an olive fly SIT strain. J Appl Entomol (In press)
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jen.12042/abstract;jsessionid=1B3CFE349045718796472A556F197C0B.f03t01
 20. Kakani EG, Sagri E, Omirou M, Ioannides IM and Mathiopoulos KD (2013) Detection and geographical distribution of the organophosphate resistance-associated Δ3Q ace mutation in the olive fly, Bactrocera oleae (Rossi). Pest Manag Sci. (In press) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23908134
 21. Tsoumani KT, Drosopoulou E, Mavragani-Tsipidou P and Mathiopoulos KD (2013). Molecular characterization and chromosomal distribution of a species-specific centromeric repetitive DNA sequence from the olive fruit fly, Bactrocera oleae (Rossi). PLoS One (In press). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24244494

 

6. Διατριβές: 

 Προπτυχιακές

 1. Κακάνη Ευδοξία (2000) Ανάλυση EST δεικτών στο σημαντικότερο παράσιτο της ελιάς, Bactrocera oleae.
 2. Γιαννιός Παναγιώτης (2000) Μοριακή ταυτοποίηση ειδών του γένους Anisakis σε θαλάσσια θηλαστικά του κόλπου του Μεξικού.
 3. Καλιώρα Αγορίτσα (2000) Μοριακή ταυτοποίηση στελεχών του είδους Echinococcus granulosus σε μολυσμένα δείγματα, προερχόμενα από περιοχές της Ιταλίας, της Σλοβακίας, της Αργεντινής και της Πορτογαλίας.
 4. Τσουμάνη Κωνσταντίνα (2001) Δημιουργία φυσικών χαρτών στο έντομο Bactrocera oleae.
 5. Μάιου Σοφία (2001) Ανάλυση φυσικών πληθυσμών δάκου του κυριότερου παράσιτου της ελιάς.
 6. Κοσμίδου Ευσταθία (2001) Κλωνοποίηση του γονιδιακού τόπου GST που σχετίζεται με την ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα του Bactocerae οleae.
 7. Τρακάλα Μαριάννα (2001) Η προστατευτική δράση της μελατονίνης στα μιτοχόνδρια κατά τη σήψη.
 8. Ευσταθίου Γεώργιος (2002) Κλωνοποίηση του γονιδιακού τόπου των Α-εστερασών στη μεσογειακή μύγα, Ceratitis Capitata (Wiedemann).
 9. Ποδιά Βαρβάρα (2002) Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονιδιακό τόπο της ακετυλοχολινεστεράσης του δάκου της ελιάς, που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα.
 10. Παπαδάκη Ειρήνη (2002) Έκφραση του εξωκυτταρικού τμήματος της Α1 υπομονάδας του νικοτινικού υποδοχέα της ακετυλοχολίνης σε βακτηριακά στελέχη E. coli.
 11. Μασιά Χριστίνα (2002) Μελέτη των πολυμορφισμών του γονιδίου της ακετυλοχολινεστεράσης σε κυπριακούς φυσικούς πληθυσμούς του δάκου (Bactrocera oleae) της ελιάς.
 12. Παναγή Παύλος (2002) Ανάλυση μεταλλάξεων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του δάκου της ελιάς σε οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα σε Κυπριακούς φυσικούς πληθυσμούς του εντόμου.
 13. Τροχάτου Ουρανία (2003) Συνεισφορά ρετρομεταθετών και επαναλαμβανόμενων στοιχείων στη μοριακή οργάνωση των χρωμοσωμάτων του Bactrocera oleae.
 14. Κατέχου Αικατερίνη (2004) (σε εξέλιξη) Απομόνωση και ανάλυση φαγικών κλώνων που περιέχουν το ρετρομεταθετό στοιχείο Achilles του δάκου της ελιάς.
 15. Μήτσιου Αικατερίνη (2004) Διερεύνηση της πιθανότητας πολλαπλών εισβολών του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) στην Καλιφόρνια, με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών.
 16. Ξηρομερίτη Έλλη (2004) Πολυμορφισμοί σημείων ένθεσης του ρετρομεταθετού στοιχείου Achilles του εντόμου Bactrocera oleae.
 17. Χαϊνόγλου Ειρήνη (2004) Κλωνοποίηση γονιδιακών τόπων του νικοτινικού υποδοχέα της ακετυλοχολίνης του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae), που σχετίζεται με την ανθεκτικότητα στο νατουραλίτη-εντομοκτόνο spinosad.
 18. Χρόνη Αντωνία (2004) Μοριακή ανίχνευση του φύλου στο σημαντικότερο παράσιτο της ελιάς, Bactrocera oleae.
 19. Κοσκινιώτη Παναγιώτα (2005) Μοριακή ανάλυση απλοτύπων Leishmania σε σκύλους της Θεσσαλίας.
 20. Σεραφειμίδου–Πούλιου Ελένη (2005) Μελέτη της προσαρμογής φυσικών πληθυσμών του δάκου της ελιάς (Bacrtrocera oleae) σε εργαστηριακές συνθήκες.
 21. Ασημακοπούλου Αναστασία (2005) Ανάπτυξη και έλεγχος μικροδορυφορικών δεικτών στη μύγα της κερασιάς, Rhagoletis cerasi.
 22. Κοντόπουλος Χαράλαμπος (2005) Πληθυσμιακή ανάλυση φυσικών πληθυσμών του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) με την μέθοδο SSCP.
 23. Κυριαζού Αγγελική (2005) Μοριακή ανάλυση των απλοτύπων του παρασίτου Leishmania σε ανθρώπινο πληθυσμό της Θεσσαλίας.
 24. Kίμωνος Παναγιώτα (2005) Μοριακή διερεύνηση μιας οικογένειας με αυτοσωμική επικρατούσα κληρονομική μυοσίτιδα με έγκλειστα (HIBM).
 25. Γρηγορίου Μαρία–Ελένη (2005) Διερεύνηση του μοριακού μηχανισμού ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς στο νατουραλύτη εντομοκτόνο Spinosad.
 26. Χρίστου Κρυστάλλω (2006) Στοχευμένη αποσιώπηση γονιδίων στα Tephritidae με τη χρήση της τεχνολογίας RNAi στο μέσο διατροφής.
 27. Μάνος Νικόλαος (2006) Στοχευμένη αποσιώπηση γονιδίων στη μύγα της μεσογείου με τη χρήση της τεχνολογίας RNAi στο μέσο διατροφής.

 Μεταπτυχιακές

 1. Σαγρή Ευθυμία (2007) Εξάπλωση μεταλλάξεων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του δάκου της ελιάς σε οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα 
 2. Γκέμα Ελένη-Παρασκευή (2007) Ανάπτυξη διαγνωστικών μοριακών δεικτών σε φυσικούς πληθυσμούς του δάκου της ελιάς 
 3. Τσαγκαδόπουλος Αθανάσιος (2007) Η διαχρονική πληθυσμιακή δυναμική της εισβολής του δάκου της ελιάς στην Καλιφόρνια 
 4. Λούρου Νίκη (2008) Μελέτη της εξάπλωσης ανθεκτικών σε εντομοκτόνα αλληλομόρφων σε πληθυσμούς του δάκου της ελιάς 
 5. Κιτσίδη Πολυτίμη (2008) Σεξουαλική αλληλεπίδραση του Ζυγομύκητα Phycomyces blakesleeanus. Απομόνωση, δομικός χαρακτηρισμός και βιοσύνθεση τρισποροειδών και παραγώγων 
 6. Κονταξή Τιτίκα (2008) Σεξουαλική αλληλεπίδραση του Ζυγομύκητα Blakeslea trispora. Απομόνωση, δομικός χαρακτηρισμός και βιοσύνθεση τρισποροειδών και παραγώγων 
 7. Χλοψίδης Πασχάλης (2009) Μοριακή ανάλυση απλοτύπων του παρασίτου Leishmania σε σκύλους της Θεσσαλίας  

 Διδακτορικές

 1.  Κακάνη Ευδοξία (2009) «Μοριακή ανάλυση γονιδιακών τόπων που εμπλέκονται στο μηχανισμό ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae».
 2. Τσουμάνη Κωνσταντίνα (2012) «Μοριακή ανάλυση της οργάνωσης του γονιδιώματος του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae».
 3. Ζυγουρίδης Νικόλαος (σε εξέλιξη) «Ανάλυση πληθυσμών του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με χρήση μοριακών δεικτών».
 4. Σαγρή Ευθυμία (σε εξέλιξη) «Τρανσκριπτομική και πρωτεομική ανάλυση του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με έμφαση συστήματα φυλοκαθορισμού και ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα».
 5. Μαρία-Ελένη Γρηγορίου (σε εξέλιξη) «Τρανσκριπτομική ανάλυση του αναπαραγωγικού συστήματος του δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae, με στόχο καινοτόμους μεθόδους ελέγχου του εντόμου»
 6. Παναγιώτα Κοσκινιώτη (σε εξέλιξη) «Εντοπισμός, χαρακτηρισμός και εφαρμογές πολυμορφισμών μονού νουκλεοτιδίου (Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs) της μύγας της Μεσογείου, Ceratitis capitata»

 

7. Φωτογραφικό Υλικό: 

8. Συνδέσεις: 

 

9. Επικοινωνία:

Κώστας Ματθιόπουλος: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κωνσταντίνα Τσουμάνη: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αντώνιος Γιακουντής:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 314
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2931433
Έχουμε 150 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad4.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash