Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΔΟΜΙΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Επιλογές
1. Γενικές Πληροφορίες 6. Διατριβές
2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 7. Φωτογραφικό Υλικό
3. Προσωπικό 8. Συνδέσεις
4. Ερευνητικά προγράμματα 9. Επικοινωνία
5. Δημοσιεύσεις    

 
1. Γενικές Πληροφορίες:

Το Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 515/3.4.2015.
Το Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, εργαστηριακές και τις ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Βιοχημείας (ενδιάμεσο μεταβολισμό, σύνθεση και μεταβολισμός νουκλεϊκών οξέων, σύνθεση, δομή και λειτουργία πρωτεϊνών), της Δομικής Βιοχημείας, της Πρωτεομικής, της Δομικής Γενωμικής, της Ρύθμισης και Ελέγχου του Μεταβολισμού, της Μελέτης της Λειτουργίας Ενζύμων καθώς και την εφαρμογή όλων των παραπάνω στην Αναλυτική Βιοχημεία, την Ενζυμολογία, την Κλινική Βιοχημεία, τη Βιοχημεία Τροφίμων, τη Χημική Βιολογία, τον κατευθυνόμενο από τη δομή σχεδιασμό φαρμάκων και τη Βιοφυσική όπως αυτά εφαρμόζονται στις Βιοχημικές Επιστήμες.
.
2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Η έρευνα που διεξάγεται από την Ομάδα Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας στοχεύει κυρίως στην κατανόηση της σχέσης δομής/δράσης ενζύμων που εμπλέκονται στο μεταβολισμό του γλυκογόνου, ριβονουκλεασών της οικογενείας της παγκρεατικής ριβονουκλεάσης Α, αποαδενυλασών (ενζύμων που αποικοδομούν τις 3'-πολυ(Α) ουρές των mRNAs) που ρυθμίζουν τον χρόνο ζωής τους, λεκτινών που εμπλέκονται στις κυτταρικές αλληλεπιδράσεις, παραγόντων που εμπλέκονται στην πήξη του αίματος καθώς και υποδοχέων στεροειδών ορμονών που ρυθμίζουν την πυρηνική και μιτοχονδριακή μεταγραφική ενεργότητα και ελέγχουν μεταξύ άλλων αποπτωτικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς παραγωγής ενέργειας.
Επί μέρους έργα είναι:
 
3. Προσωπικό:
Υποψήφιοι Διδάκτορες
 • κ. Αθανάσιος Κυρίτσης
 • κ. Βύρων Γοργογιέτας
 • κ. Γεώργιος Στραβοδήμος
 • κ. Θεοδώρα Σολοβού
 • κ. Αικατερινη Καρρά
 • κ. Ραφαηλία Μπέτα
 • κ. Παναγιώτα Λίγγρη
 • κ. Ιωάννα Θεοχάρη
 • κ. Ευθύμιος Κυριάκης
 • κ. Όλγα Παπαϊωάννου
 • κ. Γεώργιος Μώρος
 • κ. Διονύσιος Αντωνόπουλος
 • κ. Κων/νος Τσιλαφάκης
 • κ. Τσιάλτας Ιωάννης
 • κ. Αικατερίνη Καραγιώργου
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 • κ. Βάιος Νικολόπουλος
 • κ. Δέσποινα-Βασιλική Κουσουλού
 • κ. Αστάρτη Γιαννούλα
 • κ. Ελένη Παπαδοπούλου
 • κ. Βάια-Αποστολία Κίσσα
4. Ερευνητικά Προγράμματα:
 • Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. “Πρωτεομική ανάλυση της εντομοπαθογένειας της Pseudomonas entomophila”. Κωδικός έργου 4098. EΥ: Μ.Κοντού
 • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πράξη «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»: «Τρανσκριπτομική και πρωτεομική ανάλυση του σημαντικότερου παράσιτου της ελιάς, του εντόμου Bactrocera oleae, με έμφαση στα συστήματα φυλοδιαχωρισμού και ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα». Συνεργάτης: Μ.Κοντού
 • Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. "Μελέτες στη λειτουργία και δομή της πολυ(Α)-εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης, PARN". Κωδικός έργου 3743. EΥ: Ν. Μπαλατσός.
 • Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. "Διερεύνηση του ρόλου των μιτοχονδριακών υποδοχέων στεροειδών ορμονών” Κωδικός έργου 4088.14.01. ΕΥ: Α.-Μ. Ψαρρά.
 • Κοινά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Προγράμματα Ελλάδα-Γαλλία (2010-2012) : Η ανθρώπινη Αγγειογενίνη ως μοριακός στόχος ανάπτυξης αντικαρκινικών φαρμάκων, ΓΓΕΤ, ΥΕΠΔΜ, EY. Δ.Δ. Λεωνίδας
 • Αρχιμήδης ΙΙΙ: APPH: “Αντιїδρωτικά και υγεία”, ΓΓΕΤ, EY ερευνητικής ομάδας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Α-Μ Ψαρρά
 • «Κατευθυνόμενος από τη δομή σχεδιασμός, σύνθεση και αποτίμηση βιοδραστικών ενώσεων για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2», "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" Επιχειρησιακό Προγράμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους Ε.Υ. Δ.Δ. Λεωνίδας
5. Δημοσιεύσεις (2005 - ):
 1. Structural analysis of the Rhizoctonia solani agglutinin reveals a domain-swapping dimeric assembly.Skamnaki, V.T., Peumans, W.J., Kantsadi, A.L., Cubeta, M.A., Plas, K., Pakala, S., Zographos, S.E., Smagghe, G., Nierman, W.C., Van Damme, E.J., Leonidas, D.D. (2013) FEBS J. 280, 1750-1763.
 2. Sourcing the affinity of flavonoids for the glycogen phosphorylase inhibitor site via crystallography, kinetics and QM/MM-PBSA binding studies: Comparison of chrysin and flavopiridol.Tsitsanou, K.E., Hayes, J.M., Keramioti, M., Mamais, M., Oikonomakos, N.G., Kato, A., Leonidas, D.D., Zographos, S.E. (2013) Food Chem Toxicol.,in press
 3.  Studies on the essential intramolecular interaction between the A1 and A2 domains of von Willebrand factor. Karoulia, Z., Papadopoulos, G., Nomikos, M., Thanassoulas, A., Choli-Papadopoulou, T., Nounessis, G., Kontou, M., Stathopoulos, C., and Leonidas, D.D. (2013). Prot. & Pept. Lett. 20, 231-240.
 4.  Triazole pyrimidine nucleosides as inhibitors of Ribonuclease A. Synthesis, biochemical, and structural evaluation. Parmenopoulou, V., Chatzileontiadou, D.S.M., Manta, S., Bougiatioti, S., Maragozidis, P., Gkaragkouni,D.-N., Kaffesaki, E., Kantsadi, A.L., Skamnaki, V.T., Zographos, S.E., Zoumpoulakis, P., Balatsos, N.A.A., Komiotis, D., and Leonidas, D.D. (2012). Bioorg Med Chem. 20, 7184-7193
 5.  The binding of C5-alkynyl and alkylfurano[2,3-d]pyrimidine glucopyranonucleosides to glycogen phosphorylase b. Synthesis, biochemical and biological assessment. Kantsadi, A.L., Manta, S., Psarra, A.-M.G., Dimopoulou, A., Kiritsis, C., Parmenopoulou, V., Skamnaki, V.T., Zoumpoulakis, P., Zographos, S.E., Leonidas, D.D., and Komiotis D. (2012) Eur. J. Med. Chem. 54, 740-749.
 6. Glucocorticoid and estrogen receptors are reduced in mitochondria of lung epithelial cells in asthma. Simoes a D.C.M.,Psarra A.-M.G., Mauad T., Pantou I., Roussos C., Sekeris C.E.,Gratziou C. (2012) PLoS ONE 7(6): e39183.
 7. Glucocorticoids induce mitochondrial gene transcription in HepG2 cells Role of the mitochondrial glucocorticoid receptor.Psarra A.-M.G., Sekeris C.E. (2011) Biochim Biophys Acta. 1813:1814-1821.
 8. The σ-Hole Phenomenon of Halogen Atoms Forms the Structural Basis of the Strong Inhibitory Potency of C5 Halogen Substituted Glucopyranosyl Nucleosides towards Glycogen Phosphorylase b. Kantsadi AL, Hayes JM, Manta S, Skamnaki VT, Kiritsis C, Psarra AM, Koutsogiannis Z, Dimopoulou A, Theofanous S, Nikoleousakos N, Zoumpoulakis P, Kontou M, Papadopoulos G, Zographos SE, Komiotis D, Leonidas DD. (2012) ChemMedChem 7, 722-32
 9. 3'-axial CH(2) OH substitution on glucopyranose does not increase glycogen phosphorylase inhibitory potency. QM/MM-PBSA calculations suggest why. Manta S, Xipnitou A, Kiritsis C, Kantsadi AL, Hayes JM, Skamnaki VT, Lamprakis C, Kontou M, Zoumpoulakis P, Zographos SE,Leonidas DD, Komiotis D. (2012) Chem Biol Drug Des.79, 663-73
 10. Kinetic and in silico analysis of the slow-binding inhibition of human poly(A)-specific ribonuclease (PARN) by novel nucleoside analogues. Balatsos N, Vlachakis D, Chatzigeorgiou V, Manta S, Komiotis D, Vlassi M, Stathopoulos C. (2012) Biochimie. 94, 214-221.
 11. Αnopheles gambiae odorant binding protein crystal complex with the synthetic repellent DEET: implications for structure-based design of novel mosquito repellents. Tsitsanou KE, Thireou T, Drakou CE, Koussis K, Keramioti MV, Leonidas DD, Eliopoulos E, Iatrou K, Zographos SE.(2012) Cell Mol Life Sci. 69, 283-297.
 12. hCINAP is an atypical mammalian nuclear adenylate kinase with an ATPase motif: structural and functional studies. Drakou CE, Malekkou A, Hayes JM, Lederer CW, Leonidas DD, Oikonomakos NG, Lamond AI, Santama N, Zographos SE. (2012) Proteins 80, 206-220.
 13. Halogen-substituted (C-β-D-glucopyranosyl)-hydroquinone regioisomers: synthesis, enzymatic evaluation and their binding to glycogen phosphorylase. Alexacou KM, Zhang YZ, Praly JP, Zographos SE, Chrysina ED, Oikonomakos NG, Leonidas DD. (2011) Bioorg Med Chem. 19, 5125-5136.
 14. Computation as a tool for glycogen phosphorylase inhibitor design. Hayes, J.M., and Leonidas, D.D. (2010). Mini Rev Med Chem. 10. 1156-1174.
 15. The binding of β-D-glucopyranosyl-thiosemicarbazone derivatives to glycogen phosphorylase: a new class of inhibitors. Alexacou, K.-M., Tenchiu (Deleanu), A.-C., Chrysina, E.D., Charavgi, M.-D., Kostas, I.D., Zographos, S.E., Oikonomakos, N.G., and Leonidas, D.D. (2010).Biorg. Med. Chem. 18, 7911-7922
 16. Simple method for coating Si (100) surfaces with Ferritin monolayers - Iron Oxide Quantum Dots. Papadopoulos, G., Anetakis, C., Gravalidis, C., Kassavetis, S., Vouroutzis, N., Frangis, N., and Logothetidis, S. (2010).Mat Sci Eng., in press
 17. A Shape Descriptor for Fast Complementarity Matching in Molecular Docking. Axenopoulos, A., Daras, P., Papadopoulos, G., and Houstis, E. (2010). Trans. Comp. Biol. Bionf., in press.
 18. 1-(3-Deoxy-3-fluoro-beta-d-glucopyranosyl) pyrimidine derivatives as inhibitors of glycogen phosphorylase b: Kinetic, crystallographic and modelling studies. Tsirkone VG, Tsoukala E, Lamprakis C, Manta S, Hayes JM, Skamnaki VT, Drakou C, Zographos SE, Komiotis D, Leonidas DD (2010) Biorg. Med. Chem. 18, 3413-3425
 19. Glucose-based spiro-isoxazolines: a new family of potent glycogen phosphorylase inhibitors.Benltifa M, Hayes JM, Vidal S, Gueyrard D, Goekjian PG, Praly JP, Kizilis G, Tiraidis C, Alexacou KM, Chrysina ED, Zographos SE, Leonidas DD, Archontis G, Oikonomakos NG.(2009) Biorg. Med. Chem. 17,7368-7380.
 20. Mapping the ribonucleolytic active site of bovine seminal ribonuclease. The binding of pyrimidinyl phosphonucleotide inhibitors. K Dossi, V.G. Tsirkone, J.M. Hayes, J. Matoušek, P. Poučková, J. Souček, M. Zadinova, S.E. Zographos, and D.D. Leonidas (2009) Eur. J. Med. Chem. 44, 4496-4508
 21. Inhibitor design to Ribonuclease A: The binding of two 5´phosphate uridine analogues V.G. Tsirkone, K. Dossi, C. Drakou, S.E. Zographos, M. Kontou and D.D. Leonidas (2009) Acta Crystallogr. F65, 671-677. Cover Story
 22. Amide-1,2,3-triazole bioisosterism: the glycogen phosphorylase case. E.D. Chrysina, É. Bokor; K.-M. Alexacou, M.-D. Charavgi, G.N. Oikonomakos, S. E. Zographos; D.D. Leonidas, N.G. Oikonomakos, and L. Somsák (2009) Tetrahedron Asymm. 20, 733-740.
 23. Influence of Naturally-occurring 5′-Pyrophosphate-linked Substituents on the Binding of Adenylic Inhibitors to Ribonuclease A: an X-Ray Crystallographic Study. Holloway, D.E., Chavali, G.B., Leonidas, D.D., Baker, M.D., and Acharya, K.R. (2009). Biopolymers 91, 995-1008.
 24. Morpholino, piperidino, and pyrrolidino derivatives of pyrimidine nucleosides as inhibitors of Ribonuclease A: synthesis, biochemical and crystallographic evaluation. Samanta, A., Leonidas, D.D., Dasgupta, S., Pathak, T., Zographos, S.E., and Oikonomakos, N.G. (2009). J. Med. Chem. 52, 932-942
 25. Competitive inhibition of human poly(A)-specific ribonuclease (PARN) by synthetic fluoro-pyranosyl nucleosides. Balatsos N.A.A., Vlachakis D., Maragozidis P., Manta S., Anastasakis D., Kyritsis A., Vlassi M, Komiotis D. and Stathopoulos C. (2009). Biochemistry 48, 6044-6051.
 26. Inhibition of human poly(A) specific ribonucleases by purine nucleotides: kinetic analysis. Balatsos N.A.A., Anastasakis D. and Stathopoulos C. (2009). J Enzyme Inhib Med Chem. 24, 516-523.
 27. Glucocorticoid receptors and other nuclear transcription factors in mitochondria and possible functions. Psarra, A.-M.G, and Sekeris C.E. (2009) Biochim Biophys. Acta. 1787, 431-436.
 28. Interaction of mitochondrial thioredoxin with glucocorticoid receptor and NF-kappaB modulates glucocorticoid receptor and NF-kappaB signalling in HEK-293 cells. Psarra, A.-M.G, Hermann, S, Panayotou, G, Spyrou G. (2009) Biochem J. 422, 521-531.
 29. The C-terminal Region of HPNAP Activates Neutrophils and Promotes Their Adhesion to Endothelial Cells. Kottakis, F., Befani, C., Asiminas, A., Kontou, M., Koliakos, G., and Choli-Papadopoulou, T. (2009) Helicobacter 14, 177-179.
 30. Steroid and Thyroid Hormone Receptors in Mitochondria. Psarra, A.-M.G, and Sekeris, C.E. (2008) IUBMB Life 60, 210-23.
 31. New inhibitors of Glycogen Phosphorylase as potential Antidiabetic Agents. Somsak, L., Czifrak, K., Toth, M., Bokor, E., Chrysina, E.D., Alexacou, K.-M., Hayes, J.M., Tiraidis, C., Lazoura, E., Leonidas, D.D., Zographos, S.E., and Oikonomakos, N.G. (2008). Curr. Med. Chem. 15, 2933-2983.
 32. Pentacyclic triterpenes, inhibitors of glycogen phosphorylase, as potential drugs for type 2 diabetes: X-ray crystallographic studies. Zographos, S.E., Leonidas, D.D., Alexacou, K.M., Gimisis, T., Hayes, J.M., Oikonomakos, N.G, Wen, X., Sun, H., Liu, J., Cheng, K., Zhang, P., Zhang, L., Hao, J., Zhang, L., and Ni, P. (2008).Planta Medica 74, 1146-1147.
 33. Naturally Occurring Pentacyclic Triterpenes as Inhibitors of Glycogen Phosphorylase: Synthesis, Structure-Activity Relationships and X-ray Crystallographic Studies. X. Wen, H. Sun, J. Liu, K. Cheng, P. Zhang, L. Zhang, J. Hao, L. Zhang, P. Ni, S.E. Zographos, D. D. Leonidas,K.-M. Alexacou, T. Gimisis, J.M. Hayes, and N.G. Oikonomakos (2008). J. Med. Chem. 51, 3540-3554
 34. X ray sequence ambiguities of Sclerotium rolfsii lectin resolved by mass spectrometry. G.J. Sathisha, Y.K. Subrahmanya Prakash, V.B. Chachadi, N.N. Nagaraja, S.R.Inamdar, D.D. Leonidas, H.S. Savithri, and B.M. Swamy (2008). Amino Acids 5, 309-320
 35. Crystallographic and Computational studies on 4-phenyl-N-(β-D-glucopyranosyl)-1H-1,2,3-triazole-1-acetamide, an inhibitor of glycogen phosphorylase: comparison with a-D-glucose, N-acetyl-b-D-glucopyranosylamine and N-benzoyl-N´-b-D-glucopyranosyl urea binding. K.-M. Alexacou, J.M. Hayes, C. Tiraidis, S.E. Zographos, D.D. Leonidas, E.D. Chrysina, G. Archontis, N.G. Oikonomakos, J.V. Paul, B. Varghese, and D. Loganathan (2008). Proteins 71, 1307-1323.
 36. Synthesis and Evaluation of Functional Hyperbranched Polyether Polyols as Prospected Gene Carriers. Tziveleka, L.-A., Psarra, A.-M.G., Tsiourvas, D., and Paleos, C.M. (2008) Int. J. Pharm. 356, 314-324.
 37. Helicobacter pylori neutrophil-activating protein activates neutrophils by its C-terminal region even without dodecamer formation, which is a prerequisite for DNA protection - Novel approaches against Helicobacter pylori inflammation. Kottakis, F., Papadopoulos, G., Pappa, E.V., Cordopatis, P., Pentas, S., Choli-Papadopoulou, T. (2008). FEBS J. 275, 302-317
 38. FR25900, a potential anti-hyperglycemic drug, binds at the allosteric site of glycogen phosphorylase. C. Tiraidis, K.-M. Alexacou, S.E. Zogrpahos, D.D. Leonidas, T. Gimisis, and N.G. Oikonomakos (2007). Protein Sci 16, 1773-1782.
 39. Structural basis of the carbohydrate recognition of the Sclerotium rolfsii lectin. D.D. Leonidas, B.M. Swamy, G.N. Hatzopoulos, S.J. Gonchigar, V.B. Chachadi, S.R. Inamdar, S.E. Zographos, and N.G. Oikonomakos (2007). J. Mol. Biol. 368, 1145-1161
 40. In the Search of Glycogen Phosphorylase Inhibitors: Synthesis of C-D-Glycopyranosyl-benzo(hydro) quinones. Inhibition of and binding to glycogen phosphorylase in the crystal. L. He, Y.Z. Zang, M. Tanoh, G.-R. Chen, J.-P. Praly, E.D. Chrysina, M.N. Kosmopoulou, D.D. Leonidas, and N.G. Oikonomakos (2007). Eur. J. Org. Chem. 596-606.
 41. Recognition of Ribonuclease A by 3 '-5'-Pyrophosphate-linked Dinucleotide Inhibitors: a Molecular Dynamics/Continuum Electrostatics Analysis. S. Polydoridis, D.D. Leonidas, N.G. Oikonomakos, and G. Archontis. (2007). Biophys. J. 92, 1659-1672
 42. A multifunctional RNA recognition motif in poly(A)-specific ribonuclease with cap and poly(A) binding properties. Nilsson, P., Henriksson, N., Niedzwiecka A., Balatsos, N.A.A., Kokkoris K, Eriksson J. and Virtanen, A. (2007). J Biol Chem. 282, 32902-32911.
 43. The contribution of the zinc-finger motif to the function of Thermus thermophilus ribosomal protein S14. Xaplanteri, M.A., Papadopoulos, G., Leontiadou, F., Choli-Papadopoulou, T., and Kalpaxis, D. L. (2007). J.Mol.Biol. 369, 489-497
 44. Molecular cloning and biochemical characterization of VIM-12, a novel hybrid VIM-1/VIM-2 metallo-beta-lactamase from a Klebsiella pneumoniae clinical isolate, reveal atypical substrate specificity. Kontou, M., Pournaras, S., Kristo, I., Ikonomidis, A., Maniatis, A.N., and Stathopoulos, C. (2007) Biochemistry 46, 13170-13178.
 45. Prevalence of sleep-related symptoms in a primary care population - Their relation to asthma and COPD. Karachaliou F, Kostikas K, Pastaka C, Bagiatis V, Gourgoulianis K.I (2007) Prim Care Resp J 16, 222-228.
 46. Socioeconomic interactions of fishries and aquqculture in Greece: A case study of South Evoikos Gulf. Mente E, Pantazis P, Neofitou C, Aifanti S, Santos M.B, Bagiatis V, Papanagiotou E, Kourkouta V, Soutsas K. (2007) Aquaculture Economics and Management 11 (3), pp. 313-334.
 47. Regulation of hepatic glycogen metabolism by purine nucleoside site inhibitors of glycogen phosphorylase. Hampson, L.J., Arden, C., Agius, L., Ganotidis, M., Kosmopoulou, M.N., Tiraidis, C., Elemes, Y., Sakarellos, C., Leonidas, D.D., and Oikonomakos, N.G. (2006). Bioorg. Med. Chem. 14, 7835-7845
 48. Iminosugars as potential inhibitors of glycogenolysis: structural insights into the molecular basis of glycogen phosphorylase inhibition. Oikonomakos, N.G., Tiraidis, C., Leonidas, D.D., Zographos, S.E., Kristiansen, M., Jessen, C.U., Nørskov-Lauritsen, L., and Agius, L. (2006). J. Med. Chem. 49, 5687-5701.
 49. The binding of 3´-N-piperidine-4-carboxyl-3´-deoxy-ara-uridine to Ribonuclease A in the crystal. D.D. Leonidas, T.K. Maiti, A. Samanta, S. Dasgupta, T. Pathak, S.E. Zographos, and N.G. Oikonomakos (2006). Bioorg. Med. Chem. 14, 6055-6064.
 50. Indirubin and indigo analogues as potential inhibitors of glycogenolysis: structural basis of glycogen phosphorylase inhibition. N. G. Oikonomakos, M. N. Kosmopoulou, D. D. Leonidas, E. D. Chrysina, C. Tiraidis, N. Bischler, K. E. Tsitsanou, S. E. Zographos, I. D. Kostas, and G. Eisenbrand (2006).Indirubin, the red shade of indigo (Meijer L., Guyard N., Skaltsounis L. & Eisenbrand G., eds) 18, 177-189.
 51. Crystallographic studies on N-azidoacetyl-beta-D-glucopyranosylamine, an inhibitor of glycogen phosphorylase: comparison with N-acetyl-beta-D-glucopyranosylamine. E.I. Petsalakis, E.D. Chrysina, C. Tiraidis, T. Hadjiloi, D.D. Leonidas, N.G. Oikonomakos, U. Aich, B. Varghese, and D. Loganathan (2006).Bioorg. Med. Chem. 14, 5316-5324.
 52. Binding of oxalyl derivatives of beta-d-glucopyranosylamine to muscle glycogen phosphorylase b. T. Hadjiloi, C. Tiraidis, E.D. Chrysina, D.D. Leonidas, N.G. Oikonomakos, P. Tsipos, and T. Gimisis. (2006)Biorg. Med. Chem. 14, 3872-3882. Cover Story
 53. Crystallographic studies on two bioisosteric analogues, N-acetyl-beta-d-glucopyranosylamine and N-trifluoroacetyl-beta-d-glucopyranosylamine, potent inhibitors of muscle glycogen phosphorylase. E. Anagnostou, M.N. Kosmopoulou, E.D. Chrysina, D.D. Leonidas, T. Hatdjiloi, C. Tiraidis, S.E. Zographos, Z. Gyorgydeak, L. Somsak, T. Dosca, P. Gergely, F.N. Kolisis, and N.G. Oikonomakos (2006).Bioorg. Med. Chem. 14, 181-189.Cover Story
 54. Inhibition of mRNA deadenylation by the nuclear cap binding complex (CBC). Balatsos, N.A.A., Nilsson, P., Mazza, C., Cusack, S. and Virtanen, A. (2006). J. Biol. Chem. 281, 4517-4522.
 55. Comparison of the blood redox status between long-distance and short-distance runner. Kostaropoulos, I.A., Nikolaidis, M.G., Jamurtas, A.Z., Ikonomou, G.V., Makrygiannis, V., Papadopoulos. G., Kouretas, D. (2006). Physiol Res. 55, 611-616.
 56. Changes in the rate of poly(Phe) synthesis in E. coli ribosomes containing mutants of L4 ribosomal protein from Thermus thermophilus can be explained by structural changes in the peptidyltransferase center: A Molecular Dynamics Simulation analysis. Papadopoulos, G., Grudinin, S., Kalpaxis, D.L., and Choli-Papadopoulou, T. (2006) Eur Biophys J 35, 657-683
 57. Indirubin-3'-Aminooxy-Acetate inhibits glycogen phosphorylase by binding at the inhibitor and the allosteric site. Broad specificities of the two sites. M.N. Kosmopoulou, D.D. Leonidas, E.D. Chrysina, G. Eisenbrand, and N.G. Oikonomakos (2005).Lett. Drug Des. Disc. 2, 377-390 Cover story
 58. The binding of IMP to Ribonuclease A. G.N. Hatzopoulos, D.D. Leonidas, R. Kardakaris, J. Kobe, and N.G. Oikonomakos (2005). FEBS J 272, 3988-4001
 59. Crystallographic studies on acyl ureas, a new class of glycogen phosphorylase inhibitors, as potential antidiabetic drugs. N.G. Oikonomakos, M.N. Kosmopoulou, E.D. Chrysina, D.D. Leonidas, I.D. Kostas, K.U. Wendt, T. Klabunde, and E. Defossa (2005).Protein Sci. 14, 1760-1771
 60. Kinetic and crystallographic studies on 2-((-D-glucopyranosyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole,-benothiazole, and -benzimidazole, inhibitors of muscle glycogen phosphorylase b. Evidence for a new binding site. E.D. Chrysina, M.N. Kosmopoulou, C. Tiraidis, R. Kardakaris, N. Bischler, D.D. Leonidas, Z. Hadady, L. Somsak, T. Docsa, P. Gergely, and N.G. Oikonomakos. (2005).Protein Sci. 14, 873-888.
 61. Binding of beta-D-glucopyranosyl bismethoxyphosphoramidate to glycogen phosphorylase b: Kinetic and crystallographic studies. E.D. Chrysina, M.N. Kosmopoulou, R. Kardakaris, N. Bischler, D.D. Leonidas, T. Kannan, D. Loganathan, and N.G. Oikonomakos (2005). Bioorg. Med. Chem. 13, 765-772
 62. Ribosomes containing mutants of L4 ribosomal protein from Thermus thermophilus display multiple defects in ribosomal functions and sensitivity against erythromycin. Tsagkalia, A., Leontiadou, F., Xaplanteri, M.A., Papadopoulos, G., Kalpaxis, D.L., and Choli-Papadopoulou, T. (2005) RNA 11, 1633-1639
 63. Structural determinants of tissue tropism and in vivo pathogenicity for the parvovirus minute virus of mice. Kontou, M., Govindasamy, L., Nam, H.J., Bryant, N., Llamas-Saiz, A.L., Foces-Foces, C., Hernando, E., Rubio, M.P., McKenna, R., Almendral, J.M., and Agbandje-McKenna, M. (2005) J. Virol. 79, 10931-10943.
 64. Estrogen receptors alpha and beta (ERalpha and ERbeta) and androgen receptor (AR) in human sperm: localization of ERbeta and AR in mitochondria of the midpiece Solakidi, S., Psarra, A.-M.G., Nikolaropoulos, S., Sekeris, C.E. (2005). Hum Reprod. 20, 3481-3487.
 65. Glucocorticoid receptor isoforms in human hepatocarcinoma HepG2 and SaOS-2 osteosarcoma cells: presence of glucocorticoid receptor alpha in mitochondria and of glucocorticoid receptor beta in nucleoli. Psarra, A.-M.G., Solakidi, S., Trougakos, I.P., Margaritis, L.H., Spyrou, G., Sekeris, C.E. (2005). Int J Biochem Cell Biol. 37, 2544-2558.
 66. Differential subcellular distribution of estrogen receptor isoforms: localization of ERalpha in the nucleoli and ERbeta in the mitochondria of human osteosarcoma SaOS-2 and hepatocarcinoma HepG2 cell lines. Solakidi, S., Psarra, A.-M.G, Sekeris, C.E. (2005) Biochim Biophys Acta. 1745, 382-392.
 67. Critical Role of Residues Defining the Ligand Binding Pocket in Hepatocyte Nuclear Factor-4. Aggelidou, E., Iordanidou, P., Tsantili, P., Papadopoulos, G., and Hadzopoulou-Cladaras, M. (2004) J. Biol. Chem. 279, 30680-30688
6. Διατριβές:
Πτυχιακές διατριβές
 1. 'Ελενα Πρόκοβα (2013) Βιοχημικές μελέτες στην ηωσινόφιλη νευροτοξίνη (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 2. Παναγιώτα Λίγγρη (2013) Αξιολόγηση της υπογλυκαιμικής δράσης φυσικών προϊόντων Assessment of natural extract for hypoglycaemic activity (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 3. Ειρήνη Ξεμαντήλωτου (2013) Απομόνωση και βιοχημικός χαρακτηρισμός της τοματινάσης από το μύκητα (Επιβλέπουσα: Μ. Κοντού)
 4. Αγγελική Αγγελοπούλου (2013) Αξιολόγηση της αντικαρκινικής δράσης επιλεκτικών ρυθμιστών του υποδοχέα των οιστρογόνων (Επιβλέποντες: Μ.Ν. Αλέξης & Δ.Δ. Λεωνίδας)
 5. Βασιλική Κολοκοτρώνη (2013) Ακινητοποίηση τρυψίνη για πρωτεομική ανάλυση (Επιβλέποντες: G. Massolini & Δ.Δ. Λεωνίδας)
 6. Καλλιόπη Πέγιου (2013) Αξιολόγηση της υπογλυκαιμικής δράσης προϊόντων αμπελοκομίας (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 7. Νικόλαος Νικολεουσάκος (2013) Αξιολόγηση αναστολέων της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου ως εν δυνάμει φάρμακα με υπολογιστικές μεθόδους (Επιβλέπων Γ. Παπαδόπουλος)
 8. Σταυρούλα Θεοφάνους (2012) Κινητικές και κρυσταλλογραφικές μελέτες αναστολέων της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου ως εν δυνάμει αντιδιαβητικά φάρμακα (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 9. Απόστολος Γκεβρέκης (2012) Αναστολείς της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου ως νε δυνάμει αντιδιαβητικά φάρμακα (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 10. Αθηνά Γεωργιάδου (2012) Κινητικές μελέτες γλυκοζιτικών αναλόγων ως αναστολείς της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 11. Ελένη Μαυρίδου (2012) Βιοχημικές μελέτες αναστολέων της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου με στόχο το σχεδιασμό αντιδιαβητικών φαρμάκων (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 12. Ζήσης Κουτσογιάννης (2012) Η σύνδεση τροποποιημένων στη 5 θέση νουκλεοζιτών στη φωσφορυλάση του γλυκογόνου (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 13. Ευαγγελία-Ηλιάνα Αδάμου (2012) Κινητικές και κρυσταλλογραφικές μελέτες αναστολέων της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου με στόχο σχεδιασμό νέων υπογλυκαιμικών ενώσεων (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 14. Μαρία Τσιουμπέκου (2011) Επίδραση αναλόγων νουκλεοσιδίων στην ενζυμική δραστικότητα ριβονουκλεασών (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 15. Γεωργία Δημουλού (2011) Μελέτες έκφρασης της υπομονάδας 7 του συμπλόκου αποαδενυλίωσης CNOT σε λευχαιμίες (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός)
 16. Μαρία Χατζή (2011) Παράγοντες που αλληλεπιδρούν με αλληλουχίες πολυ-ουριδιλικού (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός)
 17. Θωμάς Πλάκας (2011) Σχέση των μεταλλάξεων G2576U, C2534U, G2576U+C2534U στο 23S rRNA από Staphylococcus epidermidis με την αντίσταση στο αντιβιοτικό λινεζολίδη. (Επιβλέπων: Γ. Παπαδόπουλος)
 18. Μάρθα Σαββίδου (2011) Η αναστολή της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου – στόχος για το σχεδιασμό νέων υπογλυκαιμικών φαρμάκων: κινητικές και κρυσταλλογραφικές μελέτες. (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 19. Μιχάλης Κωδούνης (2011). Ρύθμιση της μεταγραφικής δραστηριότητας του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών από τον μεταγραφικό παράγοντα Prox-1. (Επιβλέπων: Α.-Μ. Ψαρρά)
 20. Πασχαλίνα Παλλάκη (2010) Μελέτες στη βιολογική σημασία της ανθρώπινης αποαδενυλάσης CNOT7 (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 21. Σαββίνα Μουσταφά (2010) Μελέτες στη ρύθμιση του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου σε ανθρώπινα και καρκινικά κύτταρα (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 22. Αναστασία Τοματσίδου (2010) AtNOC, μια νέα αποαδενυλάση που ρυθμίζεται από τον κιρκάδιο ρυθμό στο Arabidopsis thaliana (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 23. Ντιάνα Σκουτέλνικ (2010) Μελέτες στη βιολογική σημασία της ανθρώπινης αποαδενυλάσης Nocturnin (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 24. Μαρία Μαλτεζάκη (2010) Μελέτες έκφρασης της Πολυ(Α)-εξειδικευμένης Ριβονουκλεάσης, PARN (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 25. Δημήτριος Πούλιος (2010) Στατιστική μελέτη των εκφυλιστικών αλλοιώσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης – επίδραση των συνηθειών του ύπνου ως προδιαθεσικοί παράγοντες. (Επιβλέπων: Β. Μπαγιάτης)
 26. Ευάγγελος Τσιγαρίδας (2010) Αποδιάταξη του παράγοντα αιμόστασης von Willebrand σε ουρία συγκέντρωσης 8 Μ με Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής. (Επιβλέπων: Γ. Παπαδόπουλος)
 27. Βίκυ Στάθη (2010) Αποδιάταξη των επικρατειών Α1, Α2, Α3 του παράγοντα vW με άσκηση σταθερής δύναμης κατά τη διάρκεια προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής. (Επιβλέπων: Γ. Παπαδόπουλος)
 28. Βασίλειος-Χρυσοβαλάντης Παλιός (2010) Σχέση των μεταλλάξεων U2504A και C2534U στο 23S rRNA από Staphylococcus epidermidis με την αντίσταση στο αντιβιοτικό λινεζολίδη. (Επιβλέπων: Γ. Παπαδόπουλος)
 29. Σταματούλα Αργύρη (2010) Απομόνωση και βιοχημικός χαρακτηρισμός της τοματινάσης από τον μύκητα Fusarium solani στέλεχος fsk. (Επιβλέπουσα Μ.Κοντού)
 30. Αγγελική Δεληγιάννη (2010) Ο ρόλος του PAI-1 στην εμφάνιση εμφράγματος του μυοκαρδίου σε νεαρά άτομα (Επιβλέπουσα Μ.Κοντού)
 31. Στέφανος Φακιολάς (2010) Μελέτη πολυμορφισμών του γονιδίου του υποδοχέα της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL-R) στην οικογενή υπερχοληστερολαιμία (Επιβλέπουσα Μ.Κοντού)
 32. Στέλιος Καρούλιας (2009) Βιοχημικός και μοριακός χαρακτηρισμός της τοματινάσης από τον μύκητα Fusarium solani στέλεχος fsk (Επιβλέπουσα Μ.Κοντού)
 33. Αναστασία Καντσάδη (2009) Πρωτεομική ανάλυση αγρίου και μεταλλαγμένου στελέχους του γένους Pseudomonas entomophila (Επιβλέπουσα Μ.Κοντού)
 34. Εύα Μαρκάκη (2009) Υπερέκφραση, απομόνωση και δομική μελέτη του καρβόξυτελικού τμήματος 348-826, με αντικατάσταση S641àE, του επαγόμενου από την υποξία παράγοντα 1α (HIF1α) (Επιβλέπουσα Μ.Κοντού)
 35. Αικατερίνη Καραγιώργου (2009) Έκφραση, καθαρισμός και δομικές μελέτες της ανασυνδιασμένης poly(A) –ειδικής ριβονουκλεάσης (PARN). (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 36. Σταύρος Παπατζέλος (2009) Σύγκριση δομών πρωτεϊνικού συμπλόκου και των μεμονομένων αλυσίδων του μετά από εξισορρόπηση με προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής. (Επιβλέπων: Γ. Παπαδόπουλος)
 37. Δήμητρα Λεβέντη (2009) Επίδραση συνθετικών νουκλεοτιδίων στηn πολυ(Α)-εξειδικευμένη ριβονουκλεάση (PARN) (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 38. Βασιλική Χατζηγεωργίου (2009) Αναστολή της αποικοδόμησης της πολυ(Α) ουράς από συνθετικά ανάλογα νουκλεοσιδίων και υποστρωμάτων (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 39. Βασιλική Ζερβακάκη (2009) Επίδραση αναλόγων νουκλεοσιδίων στην ενζυμική δραστικότητα της παγκρεατικής ριβονουκλεάσης Α (RNase A) από βοοειδή (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 40. Βασιλική Τσιρκώνη (2008) Δομική και κινητική μελέτη των πρωτεϊνικών συμπλόκων των αναστολέων U5P και UDP με την παγκρεατική ριβονουκλεάση Α. (Επιβλέπων: Μ. Κοντού)
 41. Μαρία Τζιαστούδη (2008) Εγκατάσταση του πακέτου σχεδιασμού δομής πρωτεϊνών MODELLER και εφαρμογή του στην πρωτεΐνη von Willebrand factor. (Επιβλέπων: Γ. Παπαδόπουλος)
 42. Παναγιώτης Μαραγκοζίδης (2008) Επίδραση νουκλεοτιδίων και αναλόγων τους στην πολυ(Α)-εξειδικευμένη ριβονουκλεάση (PARN). (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 43. Θεοδοσία Δημοπούλου (2008) Αποσιώπηση της πολυ(Α) εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης (PARN) με χρήση δίκλωνων μορίων RNAs σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 44. Εργίνα Βούρκου (2008) Υπερέκφραση, απομόνωση και δομική μελέτη του καρβόξυτελικού τμήματος 348-826 του επαγόμενου από την υποξία παράγοντα 1α (HIF1α) (Επιβλέπουσα Μ.Κοντού)
 45. Δημήτριος Αναστασάκης (2007) Υπερέκφραση, καθαρισμός και μελέτη της δραστικότητας της ανθρώπινης πολυ(α)-εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης (PARN) (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 46. Μαρία Παπαχρήστου (2005) Μελέτη του καρκινικού αντιγόνου Her/neu (Επιβλέπουσα Μ.Κοντού)
Μεταπτυχιακές διατριβές
 1. Γεώργιος Στραβοδήμος (2013) Αξιολόγηση της υπογλυκαιμικής δράσης εκχυλισμάτων παραπροϊόντων επεξεργασίας ροδιού και αμπέλου με βιοχημικές μεθόδους (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 2. Ελένη Χρυσόγελλου (2013) Αναστολείς της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου ως εν δυνάμει αντιδιαβητικά φάρμακα (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 3. Ευρυδίκη Μπουλιμάρη (2013) Βιοχημική αξιολόγηση της υπογλυκαιμικής δράσης εκχυλισμάτων υποπροϊόντων επεξεργασίας ροδιών (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 4. Αικατερίνη Κωτσόνα (2012) Αξιολόγηση ενώσεων φυσικής προέλευσης ως αναστολείς της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου με στόχο το σχεδιασμό νέων υπογλυκαιμικών φαρμάκων (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 5. Σταματούλα Αργύρη (2012) Αναστολείς της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου ως εν δυνάμει αντιδιαβητικά φάρμακα (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 6. Βασιλική Πέππα (2012) Η κρυσταλλική δομή δύο μεταλλαγμένων μορφών της λεκτίνης από το μύκητα Sclerotium rolfsii (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 7. Γεώργιος Οικονομάκος (2012) Κινητική και κρυσταλλογραφική μελέτη της σύνδεσης ενός νέο γλυκοπυρανοζιτικού αναλόγου στη φωσφορυλάση του γλυκογόνου (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 8. Στυλιανός-Ζαφείριος Καρούλιας (2012) Αποτίμηση της επίδρασης τριάζολο-νουκλεοζιτών της ριβόζης στην ενεργότητα και τη δομή της ριβονουκλεάσης Α. (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός)
 9. Αναστασία Καντσάδη (2012) Αναστολείς της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου ως εν δυνάμει αντιδιαβητικά φάρμακα. (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 10. Μαρία Τζιαστούδη (2012) Παραμετροποίηση του αντιβιοτικού λινεζολίδιο για το Charmm force field. Προσομοίωση της 50S ριβοσωματικής υπομονάδας από E.coli με λινεζολίδιο. (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 11. Αθηνά Τοτόμη (2012) Μελέτη στο ρόλο των αποαδενυλασών σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 12. Δήμητρα Χατζηλεοντιάδου (2012) Βιολογική σημασία των αποαδενυλασών CNOT6 και CNOT8 (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 13. Εργίνα Βούρκου (2010) «Κρυστάλλωση και δομικές μελέτες της οξειδάσης της ξανθίνης» (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 14. Χρυσούλα Γκάκου (2010) Κλωνοποίηση , υπερέκφραση και μελέτη των επικρατειών Α1 και Α2 του παράγοντα πήξης του αίματος von Willebrand (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 15. Χριστίνα Σιούτα (2010) «Μελέτη της αλληλεπίδρασης των επικρατείων Α1 και Α2 του παράγοντα πήξης του αίματος von Willebrand μέσω κατευθυνόμενης μεταλλαξιγένεσης » (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 16. Γεωργία Μπατρά (2010) Απομόνωση και δομική μελέτη της φωσφορυλάσης από solanum tuberosum. (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 17. Αθανάσιος Κυρίτσης (2010) Μελέτες στη βιολογική σημασία της ανθρώπινης πολυ(Α)-εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 18. Μαρία Λάμπρου (2010) Μελέτες του ρόλου της ανθρώπινης υπομονάδας 7 του συμπλόκου CCR4-NOT (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 19. Μαρία Κ. Καραγγέλη (2010) Μελέτη της έκφρασης της πολυ(Α) ριβονουκλεάσης (PARN) σε ασθενείς με λευχαιμία (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός).
 20. Κωνσταντία Παπασπύρου (2010) Μελέτη της έκφρασης των αποαδενυλασών σε ασθενείς με λευχαιμία (Επιβλέπων: Ν. Μπαλατσός)
 21. Χριστίνα Σπανού (2009) Η σύνδεση της 5’ διφωσφορικής γουανοσίνης στη νευροτοξίνη των ηωσινόφιλων κυττάρων: Κινητικές και κρυσταλλογραφικές μελέτες. (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
Διδακτορικές διατριβές
 1. Καρούλια Ζωή «Επίδραση των αιμοπεταλίων στις επιμέρους αντιδράσεις της αιμόστασης» (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)
 2. Στυλιανός Φλώρος (Εν εξελίξει) Μελέτη της συμπεριφοράς των πρωτεϊνών σε εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο με προσομοιώσεις Μοριακής δυναμικής (Συνεπιβλέπων: Γ. Παπαδόπουλος)
 
7. Φωτογραφικό Υλικό:

 
8. Συνδέσεις:
 
9. Επικοινωνία:
 Καθηγητής Δ.Δ. Λεωνίδας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565278
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Επικ. Καθηγήτρια Μ. Κοντού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565281
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
 
Επίκ. Καθηγητής Ν. Μπαλατσός
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565261
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Επίκ. Καθηγητής Γ. Παπαδόπουλος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565249
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Επίκ. Καθηγήτρια Α.-Μ. Ψαρρά
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565221
Φαξ. 2410-565290
 
 
Eπίκ. Καθηγήτρια Β. Σκαμνάκη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565267
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 314
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2931457
Έχουμε 158 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad1.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash