Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΔΟΜΙΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Επιλογές
1. Γενικές Πληροφορίες 6. Διατριβές
2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 7. Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός
3. Προσωπικό 8. Συνδέσεις
4. Ερευνητικά προγράμματα 9. Φωτογραφικό Υλικό
5. Δημοσιεύσεις  10.  Επικοινωνία

 
1. Γενικές Πληροφορίες:

Το Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 515/3.4.2015., και θεραπεύει το εκπαιδευτικό, εργαστηριακό και ερευνητικό έργο του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στα γνωστικά αντικείμενα της Βιοχημείας (ενδιάμεσο μεταβολισμό, σύνθεση και μεταβολισμός νουκλεϊκών οξέων, δομή και λειτουργία πρωτεϊνών), της Βιοφυσικής, της Δομικής Βιοχημείας, της Πρωτεομικής, της Δομικής Γενωμικής, της Ρύθμισης και Ελέγχου του Μεταβολισμού, της Μελέτης της Λειτουργίας Ενζύμων καθώς και την εφαρμογή όλων των παραπάνω στην Αναλυτική Βιοχημεία, την Ενζυμολογία, την Κλινική Βιοχημεία, τη Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία, τη Χημική Βιολογία και τον κατευθυνόμενο από τη δομή σχεδιασμό φαρμάκων.

 
2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Η έρευνα που διεξάγεται από το Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας (ΕΔΛΒ) του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας κινείται στη διεπιφάνεια Χημείας και Βιολογίας. Μέσω του άριστα καταρτισμένου προσωπικού του και των σύγχρονων υποδομών του, το εργαστήριο  εκπονεί ερευνητικά έργα αιχμής με στόχο τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και την αντιμετώπιση ασθενειών όπως ο διαβήτης και ο καρκίνος. Πιο συγκεκριμένα η επιστημονική έρευνα του ΕΔΛΒ κατευθύνεται στην αποσαφήνιση της σχέσης δομής/δράσης ενζύμων που εμπλέκονται στο μεταβολισμό του γλυκογόνου, αγγειογενετικών παραγόντων, αποαδενυλασών, λεκτινών και υποδοχέων στεροειδών ορμονών

Επί μέρους έργα είναι:

 •  Βιοχημικές μελέτες ενζύμων μεταβολισμού του γλυκογόνου
 • Δομή και δράση αγγειογενετικών παραγόντων, με σκοπό το σχεδιασμό φαρμάκων
 • Σχεδιασμός αναστολέων αποαδενυλασών με θεραπευτική δυναμική
 •  Χαρακτηρισμός και διερεύνηση της δράσης μιτοχονδριακών υποδοχέων των στεροειδών ορμονών
 • Κατανόηση του βιολογικού ρόλου των αποαδενυλασών και ο ρόλος τους σε διάφορες ασθένειες
 •  Δομική βάση της αναγνώρισης σακχαριτών από τις λεκτίνες
 • Μοριακός ελλιμενισμός
 
3. Προσωπικό:

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές:

 • Dr. Aρσενοπούλου Ζωή
 • Dr. Δράκου Χριστίνα
 • Dr. Στραβοδήμος Γεώργιος
Υποψήφιοι Διδάκτορες
 • Αντωνόπουλος Διονύσιος BSc, MSc
 • Καλούση Φωτεινή, BSc, MSc
 • Καρρά Αικατερίνη, BSc, MSc
 • Κούλας Συμεών, BSc, MSc
 •  Κυριάκης Ευθύμιος, BSc, MSc
 • Κυρίτσης Αθανάσιος, BSc, MSc, MD
 • Μπέτα Ραφαηλία, BSc, MSc
 • Παπαϊωάννου Όλγα, BSc, MSc
 • Σολοβού Θεοδώρα, BSc, MSc
 • Τσαγκαράκου Αναστασία, BSc, MSc
 • Τσιάλτας Ιωάννης, BSc, MS
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 • Αλεξόπουλος Σεραφείμ, BSc
 • Ασημακόπουλος Δημήτριος, BSc
 • Γεωργαντόπουλος Αχιλλέας, BSc
 • Γκαντούνας Ιωάννης, BSc
 • Θεοδόση Άντρια, BSc
 •  Μουστάκα Ρένια, BSc
 • Ριζούλη Μαριάννα, BSc
 • Τσιάρα Σοφία, BSc

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 • Δημήτριος Δαλκίδης
 • Βασίλειος Μέγας
 • Φεριδέ Μεχμέτογλου
 • Ναταλία Παπαδημητρίου
 • Δήμητρα Στεργίου
 • Στέφανος Χριστοδούλου

 

4. Ερευνητικά Προγράμματα:
 • 2018-2021: The National Research Infrastructures on integrated biology, drug screening efforts and drug target functional characterization – INSPIRED» (MIS 5002550) της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Ε.Υ. Δ. Δ. Λεωνίδας, Συνεργάτης Β. Σκαμνάκη 
 • 2018-2021 «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» (MIS 5002636) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Συνεργάτες Δ.Δ. Λεωνίδας, Α.Μ. Ψαρρά, Ν. Μπαλατσός, Γ. Παπαδόπουλος, Β. Σκαμνάκη
 • 2019-2020: Κατευθυνόμενος από τη δομή σχεδιασμός ρυθμιστών της γλυκογονόλυσης με στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μέσων. «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» ΕΔΒΜ34, ΕΣΠΑ 2014-2020. Ε.Υ. Δ.Δ. Λεωνίδας, Συνεργάτης, Α.Μ. Ψαρρά.

 • 2019-2020: Διερεύνηση του ρόλου της πολυ(Α)-εξειδικευμένης ριβονουκλεάσης στην κιρκάδια γονιδιακή έκφραση. «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» ΕΔΒΜ34, ΕΣΠΑ 2014-2020. Ε.Υ. Ν. Μπαλατσός.

 • 2019-2020: MicroRNAsπου ρυθμίζουν την έκφραση των απαδενυλασών στον καρκίνο του πνεύμονα. «Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία», Ε.Υ. Ν. Μπαλατσός.
5. Δημοσιεύσεις (2005 - ):
1.     Glucopyranosylidene-spiro-imidazolinones, a New Ring System: Synthesis and Evaluation as Glycogen Phosphorylase Inhibitors by Enzyme Kinetics and X-ray Crystallography. Szabó KE, Kyriakis E, Psarra AG, Karra AG, Sipos Á, Docsa T, Stravodimos GA, Katsidou E, Skamnaki VT, Liggri PGV, Zographos SE, Mándi A, Király SB, Kurtán T, Leonidas DD, Somsák L. J Med Chem. 2019 Jul 11;62(13):6116-6136.
2.     The mast cell - neurofibromatosis connection. Antonopoulos D, Tsilioni I, Balatsos NAA, Gourgoulianis KI, Theoharides TC. J Biol Regul Homeost Agents. 2019 May-Jun,;33(3):657-659.
3.     High Consistency of Structure-Based Design and X-Ray Crystallography: Design, Synthesis, Kinetic Evaluation and Crystallographic Binding Mode Determination of Biphenyl-N-acyl-β-d-Glucopyranosylamines as Glycogen Phosphorylase Inhibitors. Fischer T, Koulas SM, Tsagkarakou AS, Kyriakis E, Stravodimos GA, Skamnaki VT, Liggri PGV, Zographos SE, Riedl R, Leonidas DD. Molecules. 2019 Apr 3;24(7).
4.     Effect of honey on glucose and insulin concentrations in obese girls. Farakla I, Koui E, Arditi J, Papageorgiou I, Bartzeliotou A, Papadopoulos GE, Mantzou A, Papathanasiou C, Dracopoulou M, Papastamataki M, Moutsatsou P, Papassotiriou I, Chrousos GP, Charmandari E. Eur J Clin Invest. 2019 Feb;49(2).
5.     New Chloramphenicol Derivatives from the Viewpoint of Anticancer and Antimicrobial Activity. Giannopoulou PC, Missiri DA, Kournoutou GG, Sazakli E, Papadopoulos GE, Papaioannou D, Dinos GP, Athanassopoulos CM, Kalpaxis DL. Antibiotics (Basel). 2019 Jan 29;8(1).
6.     Potential Dissociative Glucocorticoid Receptor Activity for Protopanaxadiol and Protopanaxatriol. Karra AG, Konstantinou M, Tzortziou M, Tsialtas I, Kalousi FD, Garagounis C, Hayes JM, Psarra AG. Int J Mol Sci. 2018 Dec 27;20(1).
7.     Urine concentrations changes of cysteinyl leukotrienes in non-obese children with obstructive sleep apnea undergoing adenotonsillectomy. Mousailidis GΚ, Lachanas VA, Vasdeki A, Alexopoulos EI, Kaditis AG, Petinaki E, Balatsos NAA, Bizakis JG, Skoulakis CE. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018 Dec;115:149-152.
8.     Toward fully exploiting the therapeutic potential of marketed pharmaceuticals: the use of octreotide and chloroquine in oncology. Papanagnou P, Papadopoulos GE, Stivarou T, Pappas A. Onco Targets Ther. 2018 Dec 31;12:319-339.
9.     Potential interference of aluminum chlorohydrate with estrogen receptor signaling in breast cancer cells. Gorgogietas VA, Tsialtas I, Sotiriou N, Laschou VC, Karra AG, Leonidas DD, Chrousos GP, Protopapa E, Psarra AG. J Mol Biochem. 2018;7(1):1-13.
10.  Amino acid signatures in the HLA class II peptide-binding region associated with protection/susceptibility to the severe West Nile Virus disease. Sarri CA, Papadopoulos GE, Papa A, Tsakris A, Pervanidou D, Baka A, Politis C, Billinis C, Hadjichristodoulou C, Mamuris Z; MALWEST project. PLoS One. 2018 Oct 31;13(10).
11.  Positioning Europe for the EPITRANSCRIPTOMICS challenge. Jantsch MF, Quattrone A, O'Connell M, Helm M, Frye M, Macias-Gonzales M, Ohman M, Ameres S, Willems L, Fuks F, Oulas A, Vanacova S, Nielsen H, Bousquet-Antonelli C, Motorin Y, Roignant JY, Balatsos N, Dinnyes A, Baranov P, Kelly V, Lamm A, Rechavi G, Pelizzola M, Liepins J, Holodnuka Kholodnyuk I, Zammit V, Ayers D, Drablos F, Dahl JA, Bujnicki J, Jeronimo C, Almeida R, Neagu M, Costache M, Bankovic J, Banovic B, Kyselovic J, Valor LM, Selbert S, Pir P, Demircan T, Cowling V, Schäfer M, Rossmanith W, Lafontaine D, David A, Carre C, Lyko F, Schaffrath R, Schwartz S, Verdel A, Klungland A, Purta E, Timotijevic G, Cardona F, Davalos A, Ballana E, O Carroll D, Ule J, Fray R. RNA Biol. 2018;15(6):829-831.
12.  Tales around the clock: Poly(A) tails in circadian gene expression. Beta RAA, Balatsos NAA. Wiley Interdiscip Rev RNA. 2018 Jun 17:e1484.
13.  Probing the β-pocket of the active site of human liver glycogen phosphorylase with 3-(C-β-d-glucopyranosyl)-5-(4-substituted-phenyl)-1, 2, 4-triazole inhibitors. Kyriakis E, Solovou TGA, Kun S, Czifrák K, Szőcs B, Juhász L, Bokor É, Stravodimos GA, Kantsadi AL, Chatzileontiadou DSM, Skamnaki VT, Somsák L, Leonidas DD. Bioorg Chem. 2018 Apr;77:485-493.
14.  A multidisciplinary study of 3-(β-d-glucopyranosyl)-5-substituted-1,2,4-triazole derivatives as glycogen phosphorylase inhibitors: Computation, synthesis, crystallography and kinetics reveal new potent inhibitors. Kun S, Begum J, Kyriakis E, Stamati ECV, Barkas TA, Szennyes E, Bokor É, Szabó KE, Stravodimos GA, Sipos Á, Docsa T, Gergely P, Moffatt C, Patraskaki MS, Kokolaki MC, Gkerdi A, Skamnaki VT, Leonidas DD, Somsák L, Hayes JM. Eur J Med Chem. 2018 Mar 10;147:266-278
15.  Affinity Crystallography Reveals the Bioactive Compounds of Industrial Juicing Byproducts of Punica granatum for Glycogen Phosphorylase. Stravodimos GA, Kantsadi AL, Apostolou A, Kyriakis E, Kafaski-Kanelli VN, Solovou T, Gatzona P, Liggri PGV, Theofanous S, Gorgogietas VA, Kissa A, Psachoula C, Lemonakis A, Chatzileontiadou DSM, Psarra AG, Skamnaki VT, Haroutounian SA, Leonidas DD. Curr Drug Discov Technol. 2018;15(1):41-53.
16.  Evidence for Novel Action at the Cell-Binding Site of Human Angiogenin Revealed by Heteronuclear NMR Spectroscopy, in silico and in vivo Studies. Chatzileontiadou DSM, Tsika AC, Diamantopoulou Z, Delbé J, Badet J, Courty J, Skamnaki VT, Parmenopoulou V, Komiotis D, Hayes JM, Spyroulias GA, Leonidas DD. ChemMedChem. 2018 Feb 6;13(3):259-269. doi: 10.1002/cmdc.201700688. Epub 2018 Jan 15.
17.  The In Vitro Impact of the Herbicide Roundup on Human Sperm Motility and Sperm Mitochondria. Anifandis G, Amiridis G, Dafopoulos K, Daponte A, Dovolou E, Gavriil E, Gorgogietas V, Kachpani E, Mamuris Z, Messini CI, Vassiou K, Psarra AG. Toxics. 2017 Dec 21;6(1).
18.  The Role of S-Palmitoylation of the Human Glucocorticoid Receptor (hGR) in Mediating the Nongenomic Glucocorticoid Actions. Nicolaides NC, Kino T, Roberts ML, Katsantoni E, Sertedaki A, Moutsatsou P, Psarra AG, Chrousos GP, Charmandari E. J Mol Biochem. 2017;6(1):3-12. Epub 2017 Apr 15.
19.  Nanomolar Inhibitors of Glycogen Phosphorylase Based on β-d-Glucosaminyl Heterocycles: A Combined Synthetic, Enzyme Kinetic, and Protein Crystallography Study. Bokor É, Kyriakis E, Solovou TGA, Koppány C, Kantsadi AL, Szabó KE, Szakács A, Stravodimos GA, Docsa T, Skamnaki VT, Zographos SE, Gergely P, Leonidas DD, Somsák L. J Med Chem. 2017 Nov 22;60(22):9251-9262.
20.  Cancer's smart bombs: tumor-derived exosomes target lung epithelial cells triggering pre-metastatic niche formation. Antonopoulos D, Balatsos NAA, Gourgoulianis KI. J Thorac Dis. 2017 Apr;9(4):969-972.
21.  Proteomic Analysis of Human Angiogenin Interactions Reveals Cytoplasmic PCNA as a Putative Binding Partner. Chatzileontiadou DSM, Samiotaki M, Alexopoulou AN, Cotsiki M, Panayotou G, Stamatiadi M, Balatsos NAA, Leonidas DD, Kontou M. J Proteome Res. 2017 Oct 6;16(10):3606-3622.
22.  Marketed drugs used for the management of hypercholesterolemia as anticancer armament. Papanagnou P, Stivarou T, Papageorgiou I, Papadopoulos GE, Pappas A. Onco Targets Ther. 2017 Sep 8;10:4393-4411.
23.  Oxidation of human serum albumin exhibits inter-individual variability after an ultra-marathon mountain race. Spanidis Y, Priftis A, Stagos D, Stravodimos GA, Leonidas DD, Spandidos DA, Tsatsakis AM, Kouretas D. Exp Ther Med. 2017 May;13(5):2382-2390.
24.  van der Waals interactions govern C-β-d-glucopyranosyl triazoles' nM inhibitory potency in human liver glycogen phosphorylase. Kantsadi AL, Stravodimos GA, Kyriakis E, Chatzileontiadou DSM, Solovou TGA, Kun S, Bokor É, Somsák L, Leonidas DD. J Struct Biol. 2017 Jul;199(1):57-67.
25.  Phytogenic Polyphenols as Glycogen Phosphorylase Inhibitors: The Potential of Triterpenes and Flavonoids for Glycaemic Control in Type 2 Diabetes. Stravodimos GA, Chetter BA, Kyriakis E, Kantsadi AL, Chatzileontiadou DS, Skamnaki VT, Kato A, Hayes JM, Leonidas DD. Curr Med Chem. 2017;24(4):384-403.
26.  Evidence for disulfide bonds in SR Protein Kinase 1 (SRPK1) that are required for activity and nuclear localization. Koutroumani M, Papadopoulos GE, Vlassi M, Nikolakaki E, Giannakouros T. PLoS One. 2017 Feb 6;12(2):e0171328.
27.  Frequency Dependent Non- Thermal Effects of Oscillating Electric Fields in the Microwave Region on the Properties of a Solvated Lysozyme System: A Molecular Dynamics Study. Floros S, Liakopoulou-Kyriakides M, Karatasos K, Papadopoulos GE. PLoS One. 2017 Jan 27;12(1):e0169505
28.  The triterpene echinocystic acid and its 3-O-glucoside derivative are revealed as potent and selective glucocorticoid receptor agonists. Georgatza D, Gorgogietas VA, Kylindri P, Charalambous MC, Papadopoulou KK, Hayes JM, Psarra AG. Int J Biochem Cell Biol. 2016 Oct;79:277-287.
29.  NMR study of Met-1 human Angiogenin: (1)H, (13)C, (15)N backbone and side-chain resonance assignment. Tsika AC, Chatzileontiadou DS, Leonidas DD, Spyroulias GA. Biomol NMR Assign. 2016 Oct;10(2):379-83.
30.  Synthetic, enzyme kinetic, and protein crystallographic studies of C-β-d-glucopyranosyl pyrroles and imidazoles reveal and explain low nanomolar inhibition of human liver glycogen phosphorylase. Kantsadi AL, Bokor É, Kun S, Stravodimos GA, Chatzileontiadou DSM, Leonidas DD, Juhász-Tóth É, Szakács A, Batta G, Docsa T, Gergely P, Somsák L. Eur J Med Chem. 2016 Nov 10;123:737-745.
31.  The ammonium sulfate inhibition of human angiogenin. Chatzileontiadou DS, Tsirkone VG, Dossi K, Kassouni AG, Liggri PG, Kantsadi AL, Stravodimos GA, Balatsos NA, Skamnaki VT, Leonidas DD. FEBS Lett. 2016 Sep;590(17):3005-18.
32.  Development and Validation of a Kit to Measure Drink Antioxidant Capacity Using a Novel Colorimeter. Priftis A, Stagos D, Tzioumakis N, Konstantinopoulos K, Patouna A, Papadopoulos GE, Tsatsakis A, Kouretas D. Molecules. 2016 Aug 30;21(9).
33.  SNP Identification through Transcriptome Analysis of the European Brown Hare (Lepus europaeus): Cellular Energetics and Mother's Curse. Amoutzias GD, Giannoulis T, Moutou KA, Psarra AM, Stamatis C, Tsipourlianos A, Mamuris Z. PLoS One. 2016 Jul 26;11(7):e0159939.
34.  Chloramphenicol Derivatives as Antibacterial and Anticancer Agents: Historic Problems and Current Solutions. Dinos GP, Athanassopoulos CM, Missiri DA, Giannopoulou PC, Vlachogiannis IA, Papadopoulos GE, Papaioannou D, Kalpaxis DL. Antibiotics (Basel). 2016 Jun 3;5(2). pii: E20.
35.  Preclinical models of atherosclerosis. The future of Hybrid PET/MR technology for the early detection of vulnerable plaque. Cuadrado I, Saura M, Castejón B, Martin AM, Herruzo I, Balatsos N, Zamorano JL, Zaragoza C. Expert Rev Mol Med. 2016 Apr 8;18:e6.
36.  AtHESPERIN: a novel regulator of circadian rhythms with poly(A)-degrading activity in plants. Delis C, Krokida A, Tomatsidou A, Tsikou D, Beta RA, Tsioumpekou M, Moustaka J, Stravodimos G, Leonidas DD, Balatsos NA, Papadopoulou KK. RNA Biol. 2016;13(1):68-82.
37.  Functional characterization of the hGRαT556I causing Chrousos syndrome. Nicolaides NC, Skyrla E, Vlachakis D, Psarra AM, Moutsatsou P, Sertedaki A, Kossida S, Charmandari E. Eur J Clin Invest. 2016 Jan;46(1):42-9
38.  Triazole double-headed ribonucleosides as inhibitors of eosinophil derived neurotoxin. Chatzileontiadou DS, Parmenopoulou V, Manta S, Kantsadi AL, Kylindri P, Griniezaki M, Kontopoulou F, Telopoulou A, Prokova H, Panagopoulos D, Boix E, Balatsos NA, Komiotis D, Leonidas DD. Bioorg Chem. 2015 Dec;63:152-65.
39.  Detailed study of the dielectric function of a lysozyme solution studied with molecular dynamics simulations.Floros S, Liakopoulou-Kyriakides M, Karatasos K, Papadopoulos GE. Eur Biophys J. 2015 Dec;44(8):599-611.
40.  Poly(A)-specific ribonuclease and Nocturnin in squamous cell lung cancer: prognostic value and impact on gene expression. Maragozidis P, Papanastasi E, Scutelnic D, Totomi A, Kokkori I, Zarogiannis SG, Kerenidi T, Gourgoulianis KI, Balatsos NA. Mol Cancer. 2015 Nov 5;14:187.
41.  An evaluation of indirubin analogues as phosphorylase kinase inhibitors. Begum J, Skamnaki VT, Moffatt C, Bischler N, Sarrou J, Skaltsounis AL, Leonidas DD, Oikonomakos NG, Hayes JM. J Mol Graph Model. 2015 Sep;61:231-42.
42.  Synthesis and evaluation of chloramphenicol homodimers: molecular target, antimicrobial activity, and toxicity against human cells. Kostopoulou ON, Magoulas GE, Papadopoulos GE, Mouzaki A, Dinos GP, Papaioannou D, Kalpaxis DL. PLoS One. 2015 Aug 12;10(8):e0134526.
43.  Glycogen phosphorylase as a target for type 2 diabetes: synthetic, biochemical, structural and computational evaluation of novel N-acyl-N´-(β-D-glucopyranosyl) urea inhibitors. Kantsadi AL, Parmenopoulou V, Bakalov DN, Snelgrove L, Stravodimos GA, Chatzileontiadou DS, Manta S, Panagiotopoulou A, Hayes JM, Komiotis D, Leonidas DD. Curr Top Med Chem. 2015;15(23):2373-89.
44.  Molecular Cloning, Carbohydrate Specificity and the Crystal Structure of Two Sclerotium rolfsii Lectin Variants. Peppa VI, Venkat H, Kantsadi AL, Inamdar SR, Bhat GG, Eligar S, Shivanand A, Chachadi VB, Satisha GJ, Swamy BM, Skamnaki VT, Zographos SE, Leonidas DD. Molecules. 2015 Jun 12;20(6):10848-65.
45.  A novel mutation of the hGR gene causing Chrousos syndrome. Nicolaides NC, Geer EB, Vlachakis D, Roberts ML, Psarra AM, Moutsatsou P, Sertedaki A, Kossida S, Charmandari E. Eur J Clin Invest. 2015 Aug;45(8):782-91.
46.  Structural properties and interaction energies affecting drug design. An approach combining molecular simulations, statistics, interaction energies and neural networks. Ioannidis D, Papadopoulos GE, Anastassopoulos G, Kortsaris A, Anagnostopoulos K. Comput Biol Chem. 2015 Jun;56:7-12.
47.  Natural flavonoids as antidiabetic agents. The binding of gallic and ellagic acids to glycogen phosphorylase b. Kyriakis E, Stravodimos GA, Kantsadi AL, Chatzileontiadou DS, Skamnaki VT, Leonidas DD. FEBS Lett. 2015 Jul 8;589(15):1787-94.
48.  Correlation between Central Corneal Thickness and Intraocular Pressure Measured by Goldmann Applanation Tonometry or Pascal Dynamic Contour Tonometry. Katsimpris JM, Theoulakis PE, Vasilopoulos K, Skourtis G, Papadopoulos GE, Petropoulos IK. Klin Monbl Augenheilkd. 2015 Apr;232(4):414-8.
6. Διατριβές:
 
Διδακτορικές διατριβές
1. Γιαννούλη Σταματίνα: «Γονιδιωματική ανάλυση και λειτουργικός χαρακτηρισμός ασύνηθων συστημάτων αμινοακυλίωσης του μεταφορικού RNA σε παθογόνους μικροοργανισμούς» (Επιβλέπων: Κ. Σταθόπουλος)
 
2. Καρούλια Ζωή:  «Λειτουργική και δομική μελέτη του παράγοντα vonWillebrand και ο ρόλος του στις επιμέρους αντιδράσεις αιμόστασης» (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)

3.  Καντσάδη Αναστασία: «Η φωσφορυλάση του γλυκογόνου ως μοριακός στόχος σχεδιασμού νέων εν δυνάμει υπογλυκαιμικών φαρμάκων» (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)

4. Χατζηλεοντιάδου Δήμητρα: «Βιοχημικές μελέτες στην ανθρώπινη Αγγειογενίνη» (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)

5. Γοργογιέτας Βύρων: «Οι υποδοχείς οιστρογόνων ως ρυθμιστές της παθοφυσιολογίας του κυττάρου» (Επιβλέπων: Α.- Μ. Ψαρρά)

6. Στραβοδήμος Γεώργιος: «Βιοχημικές μελέτες ενζύμων του μεταβολισμού του γλυκογόνου» (Επιβλέπων: Δ.Δ. Λεωνίδας)

7. Στυλιανός Φλώρος: «Μελέτη της συμπεριφοράς των πρωτεϊνών σε εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο με προσομοιώσεις Μοριακής δυναμικής» (Συνεπιβλέπων: Γ. Παπαδόπουλος)

7.Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός
 
 • Συμβατική πηγή ακτίνων Χ (Microstar Bruker Rotating Anode)
 • Αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού πρωτεϊνών (ÄKTA purifier UPC-900 – FPLC system – GE Healthcare Life Sciences)
 • Μικροσκόπιο Φθορισμού (Leica – DM 200)
 • Συνεστιακό Μικροσκόπιο (Zeiss – LSM800)
 • Λουμινόμετρο (Berthold Technologies –Lumat3- LB 9508)
 • Αυτοματοποιημένο ρομποτικό σύστημα κρυστάλλωσης πρωτεϊνών (Robot OryxNano –Douglas Instruments Ltd)
 • Φωτόμετρο (UV-1600 PC Spectrophotometer – VWR)
 • Απαγωγός κατακόρυφης νηματικής ροής – κυτταροκαλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων (AV-30/70 – TELSTAR)
 • Επωαστήρας CO2 37οC - κυτταροκαλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων  (Galaxy 170S – NewBrunswick)
 • Επωαστήρας CO2 37οC - κυτταροκαλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων  (3111 - ThermoelectronCorporation)
 • Ψυχόμενος επωαστήρας - κυτταροκαλλιέργειες βακτηριακών κυττάρων  (Labtech)
 • Μετρητής pH (Metrohm)
 • Φυγόκεντροι (Eppendorf Centrifuge 5810R, HermLe Z36HK, HITACHI CR22N)
 • Σύστημα απεικόνισης (Bio-rad)
 • Στερεοσκόπιο (Olympus TL2)
 • PCRπραγματικού χρόνου (Bio-rad)
 • PCR (Eppendorf)

 
8. Συνδέσεις:

9. Φωτογραφικό Υλικό

   

 

10. Επικοινωνία


Καθηγητής Δ.Δ. Λεωνίδας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565278
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Επικ. Καθηγήτρια Μ. Κοντού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565281
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
 
Επίκ. Καθηγητής Ν. Μπαλατσός
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565261
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Επίκ. Καθηγητής Γ. Παπαδόπουλος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565249
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
Επίκ. Καθηγήτρια Α.-Μ. Ψαρρά
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565221
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
 
Eπίκ. Καθηγήτρια Β. Σκαμνάκη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565267
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
 
E.ΔΙ.Π  Dr. Σ. Μαρράς
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565256
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 296
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 3011372
Έχουμε 144 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad3.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash