Μία σημαντική προτεραιότητα του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας αποτελεί η μελέτη απορρόφησης των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και ο προσδιορισµός του επαγγελµατικού προφίλ τους ώστε να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες και να προωθήσει τις ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του με συνθήκες οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ικανότητες και τις φιλοδοξίες τους. Το Τμήμα προσπαθεί να εμπλουτίσει περαιτέρω αυτήν τη μελέτη και να καταγράψει συστηματικά τα δεδομένα των πτυχιούχων που ανταποκρίνονται στην έρευνα.

 images/stories/general/stgr.jpg 

Από μία προκαταρκτική έρευνα της επαγγελματικής πορείας των εργαζόμενων αποφοίτων του Τμήματος προηγούμενων ετών, όπως απεικονίζεται στο σχήμα) προκύπτει ότι η πλειοψηφία απασχολείται σε θέσεις άμεσα σχετιζόμενες με το αντικείμενό τους, ποσοστό μεγαλύτερο από 60% εργάζεται σε διαγνωστικές και φαρμακευτικές εταιρίες και σε νοσοκομεία ενώ σημαντικό ποσοστό συνεχίζει τις σπουδές του στον τομέα της έρευνας.

 

 

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Δ. Καρπούζας
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

escort ankara porno izle sikiş ukash