Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΤΒΒ) έχει έδρα τη Λάρισα και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Ιδρύθηκε το 2000 (ΠΔ 82/2000) και είναι το πρώτο πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα με το αντικείμενο της Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένα Πανεπιστημιακό Τμήμα δεν προσέφερε ολοκληρωμένη και εστιασμένη προπτυχιακή εκπαίδευση σε αυτά τα δύο αντικείμενα. Παράλληλα η ίδρυση του Τμήματος ήρθε και ως απόκριση στη ζήτηση για πτυχία  Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στη χώρα, με βάση τα αριθμητικά στοιχεία πτυχιούχων που απέκτησαν αυτόν τον τίτλο σπουδών στην αλλοδαπή.

Αρχικά το ΤΒΒ στεγάσθηκε στη πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας (Πλούτωνος 26 & Αιόλου), και στη συνέχεια για τις ανάγκες λειτουργίας του μισθώθηκε και δεύτερο κτίριο (Υψηλάντου & Βυζαντίου).

   

 Εγκαταστάσεις του ΤΒΒ από το 2000-2016                     Εγκαταστάσεις του ΤΒΒ από το 2016 στη Βιόπολη

Το 1999 καθορίσθηκε το πιλοτικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του ΤΒΒ. Το ΠΠΣ χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι (ΕΠΕΑΕΚ Ι) του ΥΠΕΠΘ, ως προς την οργάνωση και τις πρώτες βασικές ανάγκες σε εξοπλισμό και στη συνέχεια από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και συγκεκριμένα από το έργο «Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», ενώ χρηματοδοτήθηκε και από το Ιδρυματικό έργο του Π.Θ «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Π.Θ.»

Το ΤΒΒ δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

 Από το 2000 έως το 2008 το ΤΒΒ διοικούνταν από Προσωρινή Γενική Συνέλευση, στην οποία καθήκοντα Προέδρου ασκούσε ένας Αντιπρύτανης του ΠΘ. Τον Μάρτιο 2008 το ΤΒΒ έγινε αυτοδύναμο (1η Γενική Συνέλευση: 5/3/2008).

Το ΤΒΒ συμμετείχε για πρώτη φορά στα προγράμματα ERASMUS/SOCRATES το 2003 και έκτοτε έχει συνάψει και διατηρεί συμφωνίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού ενώ παράλληλα κάνει χρήση συμφωνιών που έχουν συναφθεί και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 Το 2006 ιδρύθηκε το πρώτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος με τίτλο «Βιοτεχνολογία-Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» και το 2008 το ΠΜΣ με τίτλο «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας-Μοριακή Γενετική-Διαγνωστικοί Δείκτες».

 Το 2009 με το ΠΔ104/2009 κατοχυρώθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος, ενώ με μεταγενέστερο Προεδρικό Διάταγμα (148/4-12-2017, ΦΕΚ 193/Α/13-12-2017) οι απόφοιτοι εντάχθηκαν στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ4 (ειδικότητα Βιολόγων).

 Απώλεια για το Τμήμα, αποτέλεσε το 2013 ο πρόωρος θάνατος του Επίκουρου Καθηγητή Βασίλη Μπαγιάτη ο οποίος από το 2004 οργάνωσε και δίδαξε τα μαθήματα Πληροφορική και Βιοστατιστική αλλά και ακούραστα συνεισέφερε σε όλες τις δράσεις του Τμήματος. Στη μνήμη του η αίθουσα του φοιτητικού εργαστήριου Πληροφορικής ονομάσθηκε Αίθουσα Βασίλειος Μπαγιάτης.

 Το 2015 ιδρύθηκε το ΠΜΣ με τίτλο «Τοξικολογία» και το πρώτο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος με τίτλο «Βιοεπιχειρείν» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).

 Ορόσημο για το Τμήμα αποτέλεσε η αναμόρφωση του ΠΠΣ το 2015 κατά την οποία εισάχθηκε για πρώτη φορά ο θεσμός του προ απαιτούμενου της επιτυχούς ολοκλήρωσης από τους φοιτητές του 75% των ECTS των μαθημάτων  του 1ου & 2ου έτους πριν συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 3ο έτος, μέτρο που κρίθηκε πρωτοποριακό για τα δεδομένα της εποχής.

 Το 2016 το ΤΒΒ μεταφέρθηκε σε σύγχρονο κτίριο έκτασης 5,200 τ.μ. που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2007-13) και μαζί με τις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής αποτελούν τη Βιόπολη Λάρισας.

 Το 2017 ιδρύθηκε το πέμπτο ΠΜΣ του Τμήματος με τίτλο «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες». Όλα τα ΠΜΣ του Τμήματος επανιδρύθηκαν σύμφωνα με το νόμο το 4485/2017.

 Το 2019 το ΠΠΣ του Τμήματος αξιολογήθηκε με υψηλή βαθμολογία και πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

 Το ΤΒΒ στελεχώνεται από 22 μέλη ΔΕΠ, 5 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), 1 μέλος Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), 1 μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 3 μέλη Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), 4 μόνιμους και 4 συμβασιούχους διοικητικούς υπαλλήλους. Ως σήμερα έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 800 Βιοχημικοί-Βιοτεχνολόγοι και έχουν απονεμηθεί περισσότεροι από 580 μεταπτυχιακοί και 65 διδακτορικοί τίτλοι.

 Διατελέσαντες Πρόεδροι:

 Καθηγητής Κων/νος Μπαγιάτης, Αντιπρύτανης ΠΘ (έως Μάιο 2005)

 Καθηγητής Κων/νος Γουργουλιάνης, Αντιπρύτανης ΠΘ (έως Φεβρουάριο 2008)

 Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης (έως Δεκέμβριο 2012)

 Καθηγητής Δημήτριος Λεωνίδας (έως Αύγουστο 2016)

 Καθηγητής Κων/νος Ματθιόπουλος (έως Αύγουστο 2020).

 

Διατελέσαντα μέλη του ΤΒΒ:

Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας με έμφαση στη Μεταβολική Ρύθμιση (2002-2009)

Βασίλειος Μπαγιάτης, Επίκουρος Καθηγητής Ανάλυσης Δεδομένων-Πληροφορικής, (2006-2013)

Παναγιώτης Μαρκουλάτος, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας με έμφαση στη Βιοτεχνολογία (2004 - 2020)

 

 

 

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Δ. Καρπούζας
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

escort ankara porno izle sikiş ukash