Οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης του Τμήματος οργανώνονται και ελέγχονται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Η ΟΜΕΑ ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η ΟΜΕΑ φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, για τη συγκέντρωση και ανάλυση των απαραίτητων σχετικών στοιχείων στα οποία θα στηριχθεί το περιεχόμενο της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης (ΕΕΑ). Αντικείμενο της ΟΜΕΑ είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου του Τμήματος καθώς και της υφιστάμενης κατάστασης των υποδομών και του εξοπλισμού. Για το σκοπό αυτό η ΟΜΕΑ αντλεί στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Αξιολόγησης Τμημάτων συνεργαζόμενη με το προσωπικό του Τμήματος (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό) και τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αναλύει τα αρχεία της Γραμματείας του Τμήματος καθώς και τα στατιστικά στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ΟΜΕΑ υποβάλλεται στη ΓΣ και διαβιβάζεται ακολούθως στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟΔΙΠ) και εν συνεχεία, μέσω αυτής, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ανεξάρτητη διοικητική αρχή που έχει ως αποστολή τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος αποτελείται από τα εξής μέλη ΔΕΠ:

Επίκουρος Καθηγητής Δ. Στάγκος (Πρόεδρος)

Επίκουρος Καθηγητής A. Γιακουντής (Μέλος)

Επίκουρη Καθηγήτρια Δ. Τσίκου (Μέλος)

Παρακάτω παρατίθενται οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης (2004-2015), εξωτερικής αξιολόγησης (2011) και πιστοποίησης από την ΕΘΑΑΕ (2019) καθώς και η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος.

Εσωτερική Αξιολόγηση ΤΒΒ 2004 - 2009

Εσωτερική αξιολόγησης Τμήματος 2009-2010

Εσωτερικής αξιολόγησης ΤΒΒ 2012-2013

Εσωτερική αξιολόγηση ΤΒΒ 2013-2015

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης TBΒ 2011 

Έκθεση Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών-ΕΘΑΕΕ 2019

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας  ΠΠΣ ΤΒΒ

 

 

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Δ. Καρπούζας
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 323
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 3460996
Έχουμε 235 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad1.jpg
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash