Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

icon FileΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

bio_lab_futperiv

         Επιλογές
1. Γενικές Πληροφορίες 6. Διατριβές
2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 7. Ερευνητικός Εξοπλισμός
3. Προσωπικό 8. Παροχή Υπηρεσιών
4. Ερευνητικά προγράμματα 9. Φωτογραφικό Υλικό
5. Δημοσιεύσεις 10.
 Συνδέσεις
    11. Επικοινωνία
       

 

1. Γενικές Πληροφορίες:

Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών & Περιβάλλοντος ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 511/3.4.2015.  Το εργαστήριο ασχολείται με την μελέτη των αλληλεπιδράσεων των φυτών με τους μικροοργανισμούς και το περιβάλλον και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές φυτών και μικροοργανισμών σε επίπεδο (α) βελτιωμένων παραγωγικών διαδικασιών, (β) παραγωγής βιοδραστικών μορίων και (γ) διεργασιών προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποιεί για τις δραστηριότητες της ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο που βρίσκεται στο 1ο όροφο του κτηρίου του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, δυο δωμάτια κατάλληλα διαμορφωμένα για την ανάπτυξη φυτών και επεξεργασίας εδαφών καθώς και διάφορους χώρους για επιμέρους εξοπλισμό.

2. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Βιοτεχνολογία Φυτών- Δευτερογενής μεταβολισμός φυτών: Δευτερογενής μεταβολισμός φυτών με έμφαση στη γενετική και μοριακή ανάλυση βιοσυνθετικών μονοπατιών τερπενίων, τροποποίηση της σύνθεσης τους σε φυτά-μοντέλα ψυχανθών και διερεύνηση του ρόλου τους στη φυσιολογία και άμυνα του φυτού, επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη ρύθμιση βιοσυνθετικών γονιδίων και στα μεταβολικά πρότυπα, γονιδιωματική μηχανική,  παραγωγή σε ετερόλογα συστήματα φυτών ή ζυμών, αναγνώριση γνωστών αλλά και νέων φυσικών προϊόντων με τις επιθυμητές ιδιότητες, ανάπτυξη βιοδοκιμών για τη μελέτη της βιολογικής δράσης φυτικών εκχυλισμάτων ή απομονωμένων μορίων
 • Αλληλεπίδραση Φυτών – Μικροοργανισμών: Μοριακές αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμών με έμφαση συμβιωτικούς οργανισμούς (ριζόβια, δενδρόμορφοι μυκορριζικοί μύκητες, ασκομύκητες), τριμερείς αλληλεπιδράσεις: οικολογία και λειτουργία. Ανάπτυξη εμβολίων- Βιοδιεγέρτες,  Μικροοργανισμοί της ριζόσφαιρας (αναγνώριση και παρακολούθηση σε έδαφος, compost και άλλα περιβαλλοντικά μέσα) και αναγνώριση του ρόλου στις φυτοκοινωνίες, φυτοπαθογόνοι μύκητες εδάφους (επισχετικότητα οργανικών υλικών και μικροοργανισμών σε παθογόνα εδάφους – αξιολόγηση και μηχανισμοί, Επαγώμενη άμυνα του φυτού, Παράγοντες παθογένειας), Μελέτη του μικροβιώματος φυτών και αξιοποίηση του για την προώθηση της φυτικής ανάπτυξης και της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία:  Μικροβιακή αποδόμηση γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων, απομόνωση βακτηρίων που τα αποδομούν και χαρακτηρισμός των καταβολικών γονιδίων / ένζυμων με την χρήση ομικών προσεγγίσεων (γονιδιωματική, μεταγραφομική, πρωτεομική), Εντοπισμός νέων ενζύμων με βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον με την χρήση λειτουργικής μεταγονιδιωματικής,
 • Μικροβιακή Οικολογία:  Επιδράσεις αγροτικών πρακτικών  στην δομή και λειτουργία του μικροβιώματος του εδάφους και των φυτών, τοξικότητα γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων στην λειτουργία και ποικιλότητα των μικροοργανισμών του εδάφους, συνθετική μικροβιακή οικολογία και εφαρμογές στην περιβαλλοντική απορρύπανση
 • Βιολογικές δράσεις φυτικών μεταβολιτών: Διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών της αντικαρκινικής δράσης σε ανθρώπινα κύτταρα
 • Μοριακή διάγνωση σε ευρεία κλίμακα ιστών από ανθρώπινους, ζωϊκούς και φυτικούς οργανισμούς και σε περιβαλλοντικά δείγματα

3. Προσωπικό:

Μέλη ΔΕΠ

 • Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Δημήτριος Καρπούζας
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοτεχνολογίας Φυτών Καλλιόπη Παπαδοπούλου
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Βιοχημικής Φαρμακολογίας Καλλιόπη Λιαδάκη
 • Επίκουρος Καθηγήτρια Μοριακής και Αναπτυξιακής Βιολογίας Φυτών Δανιέλα Τσίκου

Μεταδιδάκτορες

 • Δρ. Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης – Βιοτεχνολογία Φυτών
 • Δρ. Σωτήριος Βασιλειάδης – Μοριακή Μικροβιακή Οικολογία, Βιοπληροφορική
 • Δρ. Ευαγγελία Παπαδοπούλου – Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
 • Dr Chiara Perruchon – Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία
 • Δρ. Παναγιώτης Καράς – Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
 • Δρ. Φώτης Μπεκρής – Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Μικροβίωμα φυτών
 • Δρ Μυρσίνη Κακαγιάννη – Αλληλεπιδράσεις Φυτών - Μικροοργανισμών
 • Δρ Έλενα Νταντάμη – Βιοτεχνολογία Φυτών
 • Δρ Αθανάσιος Δαλακούρας – Βιοτεχνολογία Φυτών


  Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Κωνσταντίνα Ρουσίδου
 • Αθανασία Κατσούλα
 • Παπαζλατάνη Χριστίνα
 • Μαριάνα Αβραμίδου
 • Στάθης Λαγός
 • Μαρία Φέκα
 • Ελένη Παπαδοπούλου
 • Ελένη Κατσίβελου
 • Ελένη Λαμπρονίκου 

 

4. Ερευνητικά Προγράμματα:

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου κατά την περίοδο 2010-2019

 1. SEE.ERA-NETplus, Development and implementation of innovative tools to estimate the ecotoxicological impact of low dose pesticide application in agriculture on soil functional microbial diversity (ECOFUN-MICROBIODIV). Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Διάρκεια: 1/11/2010-30/9/12, Συμμετέχων: Δ. Καρπούζας
 2. Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, Contribution of Mycorrhizae to the sustainability of marginal Mediterranean ecosystems – development of mycorrhizal inocula (SALTY-MYC). Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ. Διάρκεια: 1/2/2012 – 31/6/2015, Συμμετέχοντες: Δ. Καρπούζας & Κ. Παπαδοπούλου
 3. Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, Μηχανισμοί μεταγωγής σήματος και γονιδιακής έκφρασης σε ηπατοκαρκίνωμα. Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Ελλάδα, Χρονική Διάρκεια: 2011-2014, Συμμετέχων: Κ. Λιαδάκη
 4. Industry-Academia Partnership Project (IAPP) Marie Curie project, Pesticides – Felicity or curse for the soil microbes (LOVE-TO-HATE). Φορέας Χρηματοδότησης: 7ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Διάρκεια: 1/1/2013 – 31/12/2016, Συντονιστής: Δ. Καρπούζας, Website: http://lovetohate.bio.uth.gr
 5. Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Απομόνωση ντόπιων δενδρόμορφων μυκορριζικών μυκήτων και ανάπτυξη μυκορριζικών εμβολίων για εμβολιασμό ριζόσφαιρας και παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων. Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ, Διάρκεια: 1/1/2013-31/12/2015, Συμμετέχων: Κ. Παπαδοπούλου, Δ. Καρπούζας.
 6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, The microbial detoxification of pesticides from the fruit-packaging industry: using omics in bioremediation (BIOREMEDIATOMICS). Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ, Διάρκεια: 1/2/2014-31/7/2015, Συντονιστής: Δ. Καρπούζας Website: http://bioremediatomics.bio.uth.gr
 7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, Genome organization and functional analysis of biosynthetic genes and metabolic diversity of triterpenoids in legumes, Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Χρονική Διάρκεια: 2010-2013, Συντονιστής: Κ. Παπαδοπούλου
 8. FP7 European Projects KBBE, Triterpenoid For Commercialization, A pipeline for the discovery, sustainable production and commercial utilization of known and novel high-value triterpenes with new or superior biological activities (TRIFORC) Χρονική Διάρκεια: 1/1/2014 - 31/12/2017, Συμμετέχων: Κ. Παπαδοπούλου
 9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Ανάπτυξη νέων καινοτόμων βιολογικών συστημάτων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων επιβαρυμένων με γεωργικά φάρμακα από μεταποιητικές αγροτικές βιομηχανίες (MINOTAUR). Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, Διάρκεια 2018-2021, Συμμετέχων: Δ. Καρπούζας
 10. ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Οι Δρόμοι των Αμπελώνων, Διάρκεια 2018-2020, Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Τεχνολογίας και Έρευνας. Συμμετέχων: Δ. Καρπούζας και Κ. Παπαδοπούλου
 11. Πρόσκληση ΕΛΙΔΕΚ για Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, Looking up for novel nitrification inhibitors: New stories with old compounds (NITRIC). Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ, Διάρκεια: 2018-2020, Συντονιστής : Δρ Ε. Παπαδοπούλου, Επικεφαλής ΠΘ: Δ. Καρπούζας, Website: http://nitric.bio.uth.gr
 12. ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣTON ΤΟΜΕA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ, Ο ρόλος του μικροβιακού terroir στην παραγωγή οίνου υψηλής ποιότητας από τοπικές ποικιλίες αμπέλου (MICROBE-TERROIR). Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Διάρκεια 2019-2021, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Καρπούζας
 13. MSCA-IF-Η2020, Exploring microbial networking in pesticides biodegradation: novel inocula and biocatalysts for biodepuration of agro-industrial effluents (EMIGRATE). Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή-H2020, Διάρκεια 2017-2019, Υπότροφος: Δρ Σ. Βασιλειάδης, Συντονιστής: Δ. Καρπούζας Website: http://emigrate.bio.uth.gr
 14. Πρόσκληση για την υποστήριξη μικρών ερευνητικών ομάδων και νέων ερευνητών Περιβαλλοντική τύχη και αλληλεπιδράσεις των κτηνιατρικών αντιβιοτικών ceftiofur και tiamulin με την μικροβιακή κοινότητα του εδάφους: ανθεκτικότητα, βιοαποδόμηση ή οικοτοξικότητα; Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Διάρκεια 2019-2020, Συντονιστής: Δ. Καρπούζας
 15. ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»Synthetic Biology: From omic technologies to genomic engineering (OMIC-Engine), Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης, Οικονομίας και Τουρισμού. Διάρκεια 2017-2019, Συμμετέχοντες: Κ. Παπαδοπούλου & Δ. Καρπούζας
 16. ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δημιουργία μικτών μικροβιακών εμβολίων στην Πελοπόννησο για παραγωγή κηπευτικών, πολλαπλασιαστικού υλικού, υδροπονία και ενισχυμένα υποστρώματα ανάπτυξης. Διάρκεια 2018-2020, Συμμετέχων: Κ. Παπαδοπούλου
 17. ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Οι Δρόμοι της Ελιάς, Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Τεχνολογίας και Έρευνας. Διάρκεια 2018-2020, Συμμετέχων: Κ. Παπαδοπούλου & Δ. Καρπούζας
 18. PRIMA, Section2  (2019-2022)  Innovative tools to combat crop pests in the Mediterranean (INTOMED), Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ, Συντονιστής: Κ. Παπαδοπούλου
 19. MSCA-IF-H2020 (2018-2020) RNA sprays as a tool for crop improvement and protection (RNASTIP), Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαική Επιτροπή – H2020, Διάρκεια: 2018-2020, Υπότροφος: Δρ. Α. Δαλακούρας, Συντονιστής: Κ. Παπαδοπούλου, Website: http://rnastip.bio.uth.gr/

5. Δημοσιεύσεις:

Παρουσιάζονται δέκα ενδεικτικές δημοσιεύσεις ανά θεματική επιστημονική περιοχή 

Βιοτεχνολογία Φυτών-Δευτερογενής μεταβολισμός φυτών

 1. Delis C, Krokida A, Georgiou S, Peña-Rodríguez LM, Kavroulakis N, Ioannou E, Roussis V, Osbourn AE, Papadopoulou KK (2010) Role of lupeol synthase in Lotus japonicus nodule formation, New Phytologist 189:335-346
 2. Osbourn AE, Papadopoulou K, Qi X, Field B, Wegel E. (2012) Finding and analysing plant secondary metabolic gene clusters.  Methods in Enzymology 517: 113-138
 3.   Krokida A, Delis C, Geisler K, Garagkounis C, Tsikou D, Peña-Rodríguez LM, Field B, Osbourn AE, Papadopoulou KK (2013) A metabolic gene cluster in Lotus japonicus discloses novel enzyme functions and products in triterpene biosynthesis New Phytologist 200: 675-690
 4. Mosses T, Papadopoulou KK, Osbourn AE (2014) Metabolic and functional diversity of saponins, biosynthetic intermediates and semi-synthetic derivatives. Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology doi: 10.3109/10409238.2014.953628
 5. Georgatza  D,  Gorgogietas  VA,  Kylindri  P,  Charalambous  MCh, Papadopoulou  KK,  Hayes JM, Psarra AMG.  (2016) The triterpene echinocystic acid and its 3-O-glucoside derivative arerevealed  as  potent  and  selective  glucocorticoid receptor  agonists.  The  International Journal of Biochemistry & Cell Biology 79:277–287
 6. Delis  C,  Krokida  A,  Tomatsidou  A,  Tsikou  D,  Beta  RAA,  Tsioumpekou  M,  Moustaka  J, Stravodimos  G,  Leonidas  DD,  Balatsos  NAA, Papadopoulou  KK*(2016)  AtHESPERIN:  a novel  regulator  of  circadian  rhythms  with  poly(A)-degrading  activity  in  plants.  RNA Biology, 13:1, 68-89
 7. Katsarou D, Omirou M, Liadaki K, Tsikou D, Delis C, Garagounis C, Krokida A, Zambounis A, Papadopoulou KK (2016)  Glucosinolate  biosynthesis  in Eruca sativaPlant  Physiology and Biochemistry, http://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2016.10.024
 8. Castella  C,  Mirtziou  I,  Seassau  A,  Boscari  A,  Montrichard  F, Papadopoulou  K,  Rouhier  N, Puppo  A,  Brouquisse  R  (2017)  Post-translational  modifications  of Medicago  truncatula glutathione peroxidase 1 induced by nitric oxide. Nitric Oxide,dx.doi.org/10.1016/j.niox.2017.02.004
 9. Fatemi F, Abdollahi MR, Mirzaieasl A, Dastan D, Garagounis C, Papadopoulou KK(2018) Identification and expression profiling of rosmarinic acid biosynthetic genes from Satureja khuzistanica under carbon nanotubes and methyl jasmonate elicitation. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, https://doi.org/10.1007/s11240-018-01537-8
 10. Dalakouras  A,  Wassenegger  M,  Dadami  E,  Ganopoulos  I,  Pappas  MI, Papadopoulou  KK (2020)  Genetically  modified  organism-free  RNA  interference:  Exogenous  application  of RNA molecules in plants. Plant Physiology 182, 1–13

 

Αλληλεπιδράσεις Μικροοργανισμών – Φυτών

 1. Ipsilantis I., Samourelis C., Karpouzas D.G., (2012) The impact of biological pesticides on arbuscular mycorrhizal fungi. Soil Biology and Biochemistry 45: 147-155
 2. Hadar Y, Papadopoulou KK (2012) Suppressive composts: microbial links between abiotic environments and healthy plants. Annual Review of Phytopathology 50:133–53
 3. Karamanoli E., Thallasinos G., Karpouzas D.G., Bozapalidis A., Vokou D., Isis-Konstantinidou, E (2012) Are leaf glandular trichomes of oregano hospitable habitats for bacterial growth? Journal of Chemical Ecology 38(5): 476-485
 4. Ouzounidou G, Skiada V, Papadopoulou KK, Stamatis N, Kavvadias V, Elefteriadis E, Gaitis F (2015) Effects of soil pH and arbuscular mycorrhiza (AM) inoculation on growth and chemical composition of chia (Salvia hispanica) leaves. Brazilian Journal of Botany 38: 487-495 DOI: 10.1007/s40415-015-0166-6
 5. Garantonakis N, Pappas ML, Varikou K, Skiada V, Broufas GD, Kavroulakis N, Papadopoulou KK (2018)  Tomato  inoculation  with  the  endophytic  strain  Fusarium  solani  K  results  in reduced feeding damage by the zoophytophagous predator Nesidiocoris tenuis. Frontiers in Ecology & Evolution https://doi.org/10.3389/fevo. 2018.00126
 6. Κavroulakis N, Doupis G, Papadakis IE, Ehaliotis C, Papadopoulou KK (2018) Tolerance of tomato  plants  to  water  stress  is  improved  by  the  root  endophyte  Fusarium  solani  FsK. Rhizosphere 6:77–85
 7. Tsikou D, Ramirez EE, Psarrakou IS, Wong JE, Jensen DB, Isono E, Radutoiu S, Papadopoulou KK(2018)  A  Lotus  japonicus  E3  ligase  interacts  with  the  Nod  factor  receptor  5  and positively regulates nodulation. BMC Plant Biology 18:217 https://doi.org/10.1186/s12870-018-1425-z
 8. Malandrakis,  A,  Daskalaki,  ER,  Skiada,  V, Papadopoulou  KK,  Kavroulakis  N  (2018).  A Fusarium  solani  endophyte  vs  fungicides:  Compatibility  in  a  Fusarium  oxysporum  f.sp. radicis-lycopersici –tomato pathosystem. Fungal Biology  doi:10.1016/j.funbio.2018.10.003
 9. Pappas ML, Liapoura M, Papantoniou D, Avramidou M, Kavroulakis N, Weinhold A, Broufas G, Papadopoulou  KK (2018)  The  beneficial  endophytic  fungus Fusarium  solani  strain  K alters tomato responses against spider mites to the benefit of the plant.  Frontiers in Plant Science, https://doi:10.3389/fpls.2018.01603
 10. Garagounis  C,  Tsikou  D,  Plitsi  PΚ,  Psarrakou  IS,  Avramidou  M,  Stedel  C,  Anagnostou  M, Georgopoulou MΕ, Papadopoulou KK (2019) Lotus Shaggy-like Kinase 1 is required to suppress nodulation in Lotus japonicus. Plant Journal, 98: 228-242 https://doi.org/10.1111/tpj.14207

Περιβαλλοντική Μικροβιολογία 

 1. Karas P., Perucchon C., Exarhou C., Ehaliotis C., Karpouzas DG., (2011) Potential for bioremediation of agro-industrial effluents with high loads of pesticides by selected fungi. Biodegradation 22: 215-228
 2. Chanika E., Soueref E., Georgiadou D, Karas P., Karanasios E., Tsiropoulos N., Tzortzakakis E., Karpouzas D.G., (2011) Isolation of soil bacteria able to hydrolyze both organophosphate and carbamate pesticides. Bioresource Technology 102 (3): 3184-3192
 3.  Perruchon C., Batianis C., Zouborlis, S., Papadopoulou E.S., Ntougias S., Vasileiadis S., Karpouzas D.G., (2015) Isolation of a diphenylamine-degrading bacterium and characterization of its metabolic capacities, bioremediation and bioaugmentation potential. Environmental Science and Pollution Research 22: 19485-19496
 4. Perruchon C., Patsioura V., Vasileiadis S., Karpouzas D.G, (2016) Isolation and characterization of a Sphingomonas strain able to degrade the fungicide ortho-phenylphenol. Pest Management Science 72(1): 113-124
 5.   Rousidou C., Chanika E., Georgiadou D., Soueref E., Katsarou D., Kolovos P., Ntougias S., Tourna M., Tzortzakakis E.A., Karpouzas D.G.,(2016) Isolation of oxamyl-degrading bacteria and identification of cehA as a novel oxamyl hydrolase gene. Frontiers in Microbiology 7: 616 doi:10.3389/fmicb.2016. 00616
 6. Campos M., Karas P., Perruchon C., Papadopoulou E.S., Christou V., Menkissoglou-Spiroudi U., Diez M.C., Karpouzas D.G.,(2017) Novel insights into the metabolic pathway of iprodione by soil bacteria. Environmental Science and Pollution Research 24:152-163
 1. Perruchon C., Chatzinotas A., Omirou M., Vasileiadis S., Menkissoglu-Spiroudi U., Karpouzas D.G., (2017) Isolation of a bacterial consortium able to degrade the fungicide thiabendazole: the key role of a Sphingomonas phylotype. Applied Microbiology and Biotechnology 101:3881-3893
 2. Perruchon, C., Vasileiadis S., Rousidou C., Papadopoulou E.S., Tanou G., Samiotaki M., Garagounis C., Molassiotis A., Papadopoulou K.K., Karpouzas D.G., (2017) Metabolic pathway and cell adaptation mechanisms revealed through genomic, proteomic and transcription analysis of a Sphingomonas haloaromaticamans strain degrading ortho-phenylphenol. Scientific Reports 7: Article 6449, doi:10.1038/s41598-017-06727-6
 3. Papadopoulou E.S., Genitsaris S., Omirou M., Perruchon C., Stamatopoulou A., Ioannides I., Karpouzas D.G., (2018) Bioaugmentation of thiabendazole-contaminated soils from a wastewater disposal site: Factors driving the efficacy of this strategy and the diversity of the indigenous soil bacterial community. Environmental Pollution 233: 16-25
 4. Papadopoulou E.S, Perruchon C., Vasileiadis S., Rousidou K., Tanou G., Samiotaki M., Molassiotis A., Karpouzas D.G., (2018) Metabolic and evolutionary insights in the transformation of diphenylamine by a Pseudomonas putida strain unravelled by genomic, proteomic and transcription analysis. Frontiers in Microbiology 9: 676, doi: 10.3389/fmicb.2018.00676

 Μικροβιακή Οικολογία  

 1. Omirou, C. Rousidou, F. Bekris, K.K. Papadopoulou, C. Ehaliotis, U. Menkissoglu-Spiroudi, D.G. Karpouzas. (2011) Τhe impact of biofumigation and chemical fumigation methods on the structure and function of the soil microbial community. Microbial Ecology 61: 201-213
 2. Puglisi E., Vasileiadis S., Demiris, C., Bassi D., Karpouzas D.G., Capri E., Cocconcelli PS., Trevisan M., (2012) Fungicides impact on the diversity and function of non-target ammonia oxidizing microorganisms residing in a litter soil cover. Microbial Ecology 64: 692-701
 3. Rousidou C., Papadopoulou E., Kortsinidou M., Giannakou I.O., Singh B.K., Menkissoglu-Spiroudi, U., and Karpouzas D.G.,(2013) Bio-pesticides: Harmful or harmless to ammonia oxidizing microorganisms? The case of a Paecilomyces lilacinus-based nematicide. Soil Biology & Biochemistry 67:98-105
 4. Karpouzas D.G., Papadopoulou, E, Ipsilantis I., Petric I., Udikovic-Kolic N., Djuric S., Kandeler E., Menkissoglu-Spiroudi U., Martin-Laurent F., (2013) Effects of nicosulfuron on the abundance and diversity of arbuscular mycorrhizal fungi used as indicators of pesticide soil microbial toxicity. Ecological Indicators 39: 44-53
 5. Karpouzas, D.G., Kandeler, E., Bru, D., Friedel, I., Auer, Y., Kramer, S., Vasileiadis, S., Petric, I., Udikovic-Kolic, N., Djuric, S., Martin-Laurent, F. (2014) A tiered assessment approach based on standardized methods to estimate the impact of nicosulfuron on the abundance and function of the soil microbial community. Soil Biology and Biochemistry 75: 282-291
 6.   Papadopoulou E.S., Tsachidou P., Sulowic S., Menkissoglu-Spiroudi U., Karpouzas D.G., (2016) Land spreading of wastewaters from the fruit packaging industry and potential effects on soil microbes: Effects of the antioxidant ethoxyquin and its metabolites on ammonia oxidizers. Applied and Environmental Microbiology 82: 747-755
 7. Rousidou C., Karaiskos D., Myti D., Karanasios E., Karas P.A., Tourna M., Tzortzakakis E.A., Karpouzas D.G. (2017) Distribution and function of carbamate hydrolase genes cehA and mcd in soils: the distinct role of soil pH. FEMS Microbiology Ecology 93(1): fiw219 doi:10.1093/femsec/fiw219 
 1. Karas P.A., Baguelin C., Pertile G., Papadopoulou E.S., Nikolaki S., Storck V., Ferrari F., Trevisan M., Ferrarini A., Fornasier F., Vasileiadis S., Tsiamis G., Martin-Laurent F., Karpouzas D.G., (2018) Assessment of the impact of three pesticides on microbial dynamics and functions in a lab-to-field experimental approach. Science of the Total Environment 637-638: 636-646
 2. Vasileiadis S., Puglisi E., Papadopoulou E.S., Pertile G., Suciu N., Papolla, A., Tourna M., Karas P.A., Papadimitriou F., Kasiotakis A, Ipsilanti N., Ferrarini A., Sulowic S., Fornasier F., Nicol G.W, Trevisan M., Karpouzas D.G (2018) Blame it on the metabolite: 3,5-dichloraniline rather than the parent compound iprodione induces strong effects on the diversity and function of soil microorganisms. Applied and Environmental Microbiology 84(22): e01536-18
 3. Gallego-Blanco S., Devers-Lamrani M., Rousidou K., Karpouzas D.G., Martin-Laurent F., (2019) Assessment of the effects of oxamyl on the bacterial community of an agricultural soil exhibiting enhanced biodegradation. Science of the Total Environment 651: 1189-1198

Περιβαλλοντική Ρύπανση

 1. Karanasios E, Tsiropoulos N, Karpouzas D.G., Menkissoglu-Spiroudi U., (2010) Novel biomixtures based on local Mediterranean ligninocellulosic materials: evaluation for use in biobeds. Chemosphere 80: 914-921
 2. Karanasios, E., Tsiropoulos, N., Karpouzas, D.G., Ehaliotis C., (2010) Degradation and adsorption of pesticides in compost-based biomixtures as potential substrates for biobeds in south Europe. Journal of Agricultural and Food Chemistry 58: 9147-9156
 3. Omirou M, Dalias P., Costa C., Papastefanou C., Dados A., Ehaliotis C., Karpouzas D.G., (2012) Exploring the potential of biobeds for the depuration of pesticide-contaminated wastewaters from the citrus production industry: laboratory, column and field studies. Environmental Pollution 166: 31-39
 4. Karanasios E. Tsiropoulos N. Karpouzas D.G., (2012) On-farm biopurification systems for the depuration of pesticide-wastewaters: recent advances and future perspectives. Biodegradation 23(6): 787-802
 5. Tsohatzis E.D., Tzimou-Tsitouridou R Menkissoglu-Spiroudi, U, Karpouzas D.G., Katasantonis D. (2013) Dissipation of tricyclazole, profoxydim and penoxsulam in rice paddy systems: Laboratory and field studies. Chemosphere 91(7): 1049-1057
 6. Karanasios E., Karpouzas D.G., Tsiropoulos N., (2013) Quantitative and qualitative differences in the metabolism of pesticides in biobed substrates and soil. Chemosphere 93(1): 20-28
 7.  Papadopoulou E.S., Karas P.A., Nikolaki S., Storck V., Ferrari F., Trevisan M., Tsiamis G., Martin-Laurent F., Karpouzas D.G., (2016) Dissipation and adsorption of isoproturon, tebuconazole, chlorpyrifos, and their main transformation products under laboratory and field conditions. Science of the Total Environment 569-570:86-96
 8.    Karas P.A. Perruchon C., Karanasios E., Papadopoulou E.S, Manthou E., Sitra., S., Ehaliotis C., Karpouzas D.G., (2016) Integrated biodepuration of pesticide-contaminated wastewaters from the fruit-packaging industry using biobeds: Bioaugmentation, risk assessment and optimized management. Journal of Hazardous Materials 320: 635-644
 9.   Campos M., Perruchon C., Karas P.A.., Karavasilis D., Diez M.C., Karpouzas D.G., (2017) Biodegradation and rhizosphere-assisted bioaugmentation as strategies for optimization of the dissipation capacity of biobeds. Journal of Environmental Management 187(1): 103-110
 1. Papazlatani CV., Karas P.A., Tucat G., Karpouzas D.G., (2019) Expanding the use of biobeds: Dissipation and adsorption of pesticides contained in effluents from seed-coating, bulb disinfestation and fruit-packaging activities. Journal of Environmental Management  248: 109221 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.06.122

6. Διατριβές: 

              Πτυχιακές διατριβές

 1. Ψαρράκου Ιωάννα-Σοφία (2012) Οι πρωτείνες που φέρουν επαναλήψεις Arm και ο ρόλος τους στη συμβίωση ψυχανθών – ριζόβιων (Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου
 2. Nτάλλας Γεώργιος (2013) Παροδικός μετασχηματισμός του γονιδίου της συνθάσης της β-αμυρίνης στο φυτό Medicago truncatula. (Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου)
 3. Μπέλλα Τσαχίδου (2013) Μελέτη της επίδρασης μυκητοκτόνων που περιέχονται σε απόβλητα συσκευαστηρίων φρούτων στην λειτουργία της μικροβιακής κοινότητας του εδάφους. (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 4. Φλώρα Σπέντζα (2014) Μελέτη της αποδόμησης των εντομοκτόνων ethoprophos και chlorpyrifos σε εδάφη από περιοχές καλλιέργειας πατάτας στην Ελλάδα (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 5. Γιώργος Παπουτσιδάκης (2014) Μοριακή ανάλυση του γονιδίου HRAS σε καρκινώματα θυρεοειδούς στον ελληνικό πληθυσμό (Επιβλέπουσα: Κ. Λιαδάκη)
 6. Χρυσάνθη Μοσχανδρέα (2014) Μελέτη της βιοχημικής δράσης του βετουλινικού οξέος στην ανάπτυξη ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων μαστού και τραχήλου της μήτρας(Επιβλέπουσα: Κ. Λιαδάκη)
 7.  Κατερίνα Μαραγκού (2014) Επίδραση εκχυλισμάτων ρόκας (Eruca sativa) στην ανάπτυξη ανθρωπίνων καρκινικών κυττάρων τραχήλου της μήτρας (Επιβλέπουσα: Κ. Λιαδάκη)
 8. Χρίστος Μπατιάνης (2014) Χαρακτηρισμός της ικανότητας ενός στελέχους Pseudomonas για την αποδόμηση και αποτοξικοποίηση του αντιοξειδωτικού diphenylamine (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 9. Ελένη Συναδάκη (2015) Μοριακή ανάλυση των γονιδίων HRAS και NRAS του θυροειδούς καρκινώματος στον Ελληνικό πληθυσμό (Επίβλεπουσα: Κ. Λιαδάκη)
 10. Παγώνα-Μαρία Καρανάτσιου (2015) Μοριακή ανάλυση των γονιδίων BRAF και KRAS του θυροειδούς καρκινώματος στον Ελληνικό πληθυσμό (Επίβλεπουσα: Κ. Λιαδάκη)
 11. Δημήτρης Βερούτης (2016) Μελέτη της αποτοξικοποίησης του μυκητοκτόνου thiabendazole από μια βακτηριακή κοινότητα (Επιβλέπουσα: Κ. Λιαδάκη)
 12. Άγγελος Υφαντής (2016) Η επίδραση τριτερπενοειδών στην ανάπτυξη ηπατικών καρκινικών κυττάρων (Επιβλέπουσα: Κ. Λιαδάκη)
 13. Μαρία Άννα Παπαδοπούλου (2016) Ετερόλογη έκφραση του γονιδίου της κυκλάσης του 2,3-οξειδοσκουαλενίου ΑΜΥ2 σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά συστήματα έκφρασης (Επιβλέπουσα Κ. Παπαδοπούλου)
 14. Φωτεινή Δημάκου (2016) Η ετερόλογη έκφραση των γονιδίων TSAR (Triterpene Saponin Activating Regulators) του φυτού Medicago truncatula στο φυτό Lotus japonicus και ο ρόλος τους στην βιοσύνθεση τριτερπενοειδών σαπωνινών (Επιβλέπουσα Κ. Παπαδοπούλου)
 15. Αλέξανδρος Κασιωτάκης (2017) Μελέτη των επιδράσεων του 3,5-dichloraniline στους μικροοργανισμούς του εδάφους που οξειδώνουν την αμμωνία (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 16. Μαρία Ελένη Γεωργοπούλου (2017) Ανάπτυξη ενός πρωτόκολλου γενετικού μετασχηματισμού του ψυχανθούς Trigonella foenum-graecum (fenugreek) (Επιβλέπουσα Κ. Παπαδοπούλου)
 17. Ελευθερία Μπαξεβάνη (2018) In vitro αξιολόγηση των ανασταλτικών επιδράσεων των μεταβολικών προιόντων του αντιξοειδωτικού ethoxyquin, quinone imine και ethoxyquinoline στα βακτήρια, Nitrosomonas europeae και Nitrosospira multiformis, που οξειδώνουν την αμμωνία στο έδαφος (Επιβλέπων Δ. Καρπούζας)
 18. Χρήστος Χρυσάνθου (2018) Μελέτη της αποδόμησης των ανθελμινθικών eprinomectin και ivermectin σε εδάφη από την Κύπρο με ιστορικό χρήση των συγκεκριμένων ουσιών. (Επιβλέπων Δ. Καρπούζας)
 19. Ρήγου Ιωάννα (2018)  Μελέτη αλληλεπίδρασης της LSK1 κινάσης του φυτού Lotus japonicus μέσω ανάλυσης δυο υβριδίων ζυμομύκητα (yeast two hybrid system) (Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου)
 20. Αφροδίτη Κατσιαούνη (2019) In vitro αξιολόγηση της τοξικότητας του ethoxyquin και των κυριότερων μεταβολικών προιόντων του στο νιτρικοποιητικό βακτήριο Νitrobacter  (Επιβλέπων Δ. Καρπούζας)
 21. Τσιούρη Όλγα (2019) Προσδιορισμός των ρυθμιστικών στοιχείων του γονιδίου LSK1 στο φυτό Lotus japonicus.(Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου
 22. Βλέτσος Παναγιώτης (2019) Η επίδραση του ενδοφυτικού μύκητα Fusarium solani στελεχος K (FsK) στην αντοχή φυτών τομάτας στην ξηρασία. (Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου)
 23. Ντούπης Θεόδωρος (2019) Υπερέκφραση του γονίδιου LjAMY2 στις ρίζες του μοντέλου-φυτού Lotus japonicus και η επίδραση του στη φυματιογένεση (Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου)
 24. Μελίνα Σαπουντζή (2019) Μελέτη του μεταβολικού μονοπατιού του iprodione σε βακτηριακές καλλιέργειες που έχουν απομονωθεί από την ριζόσφαιρα και την φυλλόσφαιρα φυτών πιπεριάς (Επιβλέπων Δ. Καρπούζας)
 25. Βάλια Μουτζουρέλη (2019) Η αποδόμηση του albendazole σε εδάφη από την Λέσβο με ιστορικό πρότερης χρήσης του συγκεκριμένου κτηνιατρικού φαρμάκου (Επιβλέπων Δ. Καρπούζας) 

     Μεταπτυχιακές διατριβές

 1. Κορτσινίδου Μαριάννα (2012) Μελέτη του μηχανισμού δράσης του βιολογικού νηματωδοκτόνου BIOACT® (Paecilomyces lilacinus) στην αφθονία των νιτρωδοποιητικών βακτηρίων και αρχαίων (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 2.  Μαρία Μετσοβίτη (2013) Μελέτη της αποδόμησης γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων σε λυματολάσπη από την μονάδα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων της πόλης της Λάρισας (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 3.  Παναγιώτης Κολοβός (2013) Απομόνωση βακτηρίων που υδρολύουν το καρβαμιδικό εντομοκτόνο oxamyl και διερεύνηση του μηχανισμού αποδόμησης του κύριου μεταβολικού προϊόντος που προκύπτει (oxamyl oxime) (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 4.  Σωτηρία Μακρή (2013) Μελέτη της ικανότητας κατακράτησης και διάσπασης των μυκητοκτόνων ortho-phenylphenol και imazalil που περιέχονται σε υγρά απόβλητα από τα συσκευαστήρια φρούτων από επιλεγμένα οργανικά υποστρώματα (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 5.  Κωνταντίνος Πετσούλας (2013) Φυλλόσφαιρα: Οι αντιδράσεις ενός ανεξερεύνητου μικροβιακού κόσμου σε διαφυλλικές και εδαφικές εφαρμογές γεωργικών φαρμάκων (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 6. Στεφανία Σιτρά (2014) Μεταβολές στον πληθυσμό των βακτηρίων σε βιοκλίνες που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία αποβλήτων από τα συσκευαστήρια φρούτων. (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 7. Ζήσης Βασίλειος (2015) Σύνθεση και χρωματογραφική ανάλυση των προϊόντων μεταβολισμού του αντιοξειδωτικού ethoxyquin - Εφαρμογή στην μελέτη της αποδόμησης του σε οργανικά υποστρώματα. (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 8. Χρυσούλα Θύμνιου (2013) Επίδραση εκχυλισμάτων ρόκας (Eruca sativa) στην ανάπτυξη ανθρωπίνων καρκινικών κυττάρων (Επιβλέπουσα: Κ. Λιαδάκη)
 9. Ηρώ Παππά (2013) Επίδραση εκχυλισμάτων ρόκας και απομονωμένων γλυκοσινολικών οξέων σε καρκινικές σειρές (Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου)
 10. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (2015) Μοριακή ανάλυση των γονιδίων KRAS και HRAS στον καρκίνο του θυρεοειδούς. (Επιβλέπουσα: Κ. Λιαδάκη)
 11. Νταφόπουλος Σωτήριος (2015) Έλεγχος αλληλεπίδρασης της πρωτείνης HESP1 του Arabidopsis thaliana με τις πρωτεϊνες OXT6 και GRP7. (Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου)
 12. Despoina Myti (2016) Διασπορά γονιδίων που εμπλέκονται στην υδρόλυση καρβαμιδικών εντομοκτόνων σε εδάφη από το Οροπέδιο του Λασιθίου: Συσχέτιση μεταξύ αφθονίας των καταβολικών γονιδίων και αποδόμησης των καρβαμιδικών εντομοκτόνων (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 13. Παναγιώτη Πλίτση (2016) LSK1, μια SHAGGY-like κινάση με ρόλο στην φυματιογένεση στο φυτό Lotus japonicas (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 14. Χριστίνα Παπαζλατάνη (2017)  Χαρτογράφηση των πιο σημαντικών εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων σε εδάφη θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε Κρήτη, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 15. Χριστίνα Τσαδήλα (2017) Λειτουργική μεταγονιδιωματική ανάλυση εδαφών και μικροβιακών κοινοτήτων που επιδεικνύουν υψηλή αποδομητική ικανότητα έναντι γεωργικών φαρμάκων (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 16. Έμιλυ Επιφανείου (2018) Τριτερπένια με κυτοτοξική δράση ως πιθανές φαρμακευτικές ενώσεις (Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου)
 17. Μαρία Τζιόρτζου (2018) Διερεύνηση της βιολογικής δράσης ενώσεων με φυτική προέλευση (Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου)
 18. Στάθης Λαγός (2018) Απόμονωση και χαρακτηρισμός βακτηρίων εδάφους που έχουν την ικανότητα να αποδομούν το οργανοφωσφορικό νηματωδοκτόνο fosthiazate (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 19. Mαριάννα Αβραμίδου (2018) Επίδραση Η επίδραση του ενδοφυτικού μύκητα Fusarium solani στέλεχος FsK σε φυτά τομάτας σε συνθήκες προσβολής από τον τετράνυχο (Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου)
 20. Ιωάννα Μαρία Λεμονιτσάκη (2018) Η επίδραση ενός ενδοφυτικού μύκητα στην ανάπτυξη του ψυχανθούς Lotus japonicus υπό συνθήκες τροφοπενίας σιδήρου Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου)
 21. Ηλίας Γκουρομπίνος (2019) Αξιολόγηση της ικανότητας μια βακτηριακής κοινοπραξίας που αποδομεί το μυκητοκτόνο thiabendazole να αποδομεί βενζιμιδαζολικά ανθελμινθικά φάρμακα (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 22. Αντώνης Μπρουζιώτης (2019)  Αξιολόγηση της τοξικότητας του ethoxyquin και των παρεμποδιστών νιτροποίησης nitrapyrin και DCD στην αφθονία και λειτουργία των νιτροδοποιητικών μικροοργανισμών σε όξινα και αλκαλικά εδάφη (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 23. Φωτεινή Δημάκου (2019) Απομόνωση πεπτιδίων που αλληλεπιδρούν με μια shaggy-likeκινάση με ρόλο στη φυματιογένεση στο φυτό Lotus japonicus μέσω συστήματος δυο υβριδίων ζύμης. (Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου)
 24. Ελένη Λαμπρονίκου (2019) In Vitro μελέτη των επιδράσεων των παρεμποδιστών νιτροποίησης  DCD, Nitrapyrin και DMPP σε νιτρωδοποιητικά βακτήρια και αρχαία (Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας)
 25. Μαγδαληνή Τσιτσικλή(2019) Μεταλλαξιγένεση του φυτού Lotus japonicus LSK1 με την χρήση του συστήματος CRISPR/Cas9 (Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου)

 

            Διδακτορικές διατριβές

 1. Ιωάννα Μύρτζιου: Ο ρόλος του νιτρικού οξέος στο αντιοξειδωτικό σύστημα φυτών Medicago truncatula. Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου (2012)
 2. Αφροδίτη Κροκυδά: Bιοσύνθεση και ρόλος των τριτερπενοειδών στην ανάπτυξη και λειτουργία της ρίζας και των φυματίων στο ψυχανθές φυτό-μοντέλο Lotus japonicus Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου (2013)
 3. Κατσαρού Δήμητρα: Βιοσύνθεση και ρύθμιση του μεταβολισμού των γλυκοσινολικών οξέων στο φυτό Εruca sativa. Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου (2013)
 4. Chiara Perruchon: Μελέτη των μοριακών μηχανισμών στην αποτοξικοποίηση μυκητοκτόνων που περιέχονται σε υγρά απόβλητα αγροτικής προέλευσης, Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας (2014)
 5. Παναγιώτης Καράς: Βιολογική επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών υγρών αποβλήτων επιβαρυμένων με γεωργικά φάρμακα, Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας (2016)
 6. Βασιλική Σκιαδά:Ενδοφυτικοί Μύκητες στις ρίζες των φυτών: πρότυπα αποικισμού και μηχανισμοί δράσης προστασίας σε συνθήκες αβιοτικών και βιοτικών καταπονήσεων. Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου (2019)
 7. Αθανασία Κατσούλα: Μελέτη της λειτουργίας και ποικιλότητας της μικροβιακής κοινότητας στην φυλλόσφαιρα και ριζόσφαιρα φυτών και αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας (2019)
 8. Κωνσταντίνα Ρουσίδου: Μελέτη της δυναμικής γονιδίων που εμπλέκονται στην αποδόμηση οργανοφωσφορικών και καρβαμιδικών γεωργικών φαρμάκων Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας (2019)
 9. Χριστίνα Παπαζλατάνη: Μελέτη της αποτελεσματικότητας και μικροβιολογίας συστημάτων βιοκλινών που δέχονται υγρά απόβλητα από αγροτο-βιομηχανίες επιβαρυμμένα με γεωργικά φάρμακα Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας
 10. Στάθης Λαγός: Η βιοπαδόμησης κτηνιατρικών φαρμάκων ως μέθοδος ανάσχεσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας
 11. Μαριάνα Αβραμίδου: Η δράση και ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται από ενδοφυτικούς μύκητες στην προώθηση της φυτικής ανάπτυξη και άμυνας στα ψυχανθή. Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου
 12. Ελένη Παπαδοπούλου: Μελέτη του ρόλου του μικροβιώματος τοπικών ποικιλιών αμπελιού και της οινοποίησης στην ποιότητα των τελικών οινικών προϊόντων. Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας
 13. Ελένη Κατσίβελου: Περιβαλλοντική τύχη και αλληλεπιδράσεις μεταξύ κτηνιατρικών αντιβιοτικών και μικροοργανισμών του εδάφους: Ανθεκτικότητα, βιοαποδόμηση ή οικοτοξικότητα; Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας
 14. Μαρία Φέκα:Ευεργετικοί μικροοργανισμοί και φυσικά μεταβολικά προϊόντα ως νέα εργαλεία στην ενίσχυση της αντοχής των φυτών σε συνθήκες καταπόνησης. Επιβλέπουσα: Κ. Παπαδοπούλου
 15. Eλένη Λαμπρονίκου: Μελέτη της μικροβιακής οικοτοξικότητας, αποτελεσματικότητας, εύρους και μηχανισμού δράσης ουσιών που δρουν ως παρεμποδιστές της νιτροποίησης. Επιβλέπων: Δ. Καρπούζας

 

7. Ερευνητικός Εξοπλισμός

Αναλυτικός Εξοπλισμός
• HPLC-UV
• HPLC-PDA
• Rotavap
• Ζυγοί υψηλής ακρίβειας (4 δεκαδικά ψηφία)(2)
• Φορητοί ζυγοί δύο δεκαδικών ψηφίων (3)

Εξοπλισμός Μοριακής Βιολογίας
• MultiBlock PCR (2)
• DGGE
• Συστήματα οριζόντιας και κάθετης ηλεκτροφόρησης για νουκλεικά οξέα και πρωτείνες
• PCR πραγματικού χρόνου 96 και 384 well (3)
• Qubit 2v για ποσοτικοποίηση νουκλεικών οξέων και πρωτεινών

Μultimode plater reader luminescence, fluorescence, adsorption (2)

• Υπερφυγόκεντρος

Liquid handler για προετοιμασία αντιδράσεων σε 384 well plates

• Flow cytometers FACS

• 96-well plate tissue lyser (2)

• MinION sequencing system

Θάλαμος ανάπτυξης φυτών

• Συνεστιακό μικροσκόπιο

• Μικροσκόπιο φθορισμού

Εξοπλισμός Μικροβιολογίας
• Θάλαμοι νηματικής ροής (3)
• Ψυχώμενοι επωαστικοί θάλαμοι με ανάδευση (5)
• Μικροβιολογικοί επωαστικοί θάλαμοι (5)
• Φωτόμετρο UV-VIS (2)
• Αναδευτήρες (3)
• Λουτρό υπερήχων
pH μετρο
• Υδατόλουτρο
Vortexes
• Σύστημα Υπερκαθαρου νερού
• Επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος (2)
• Μικρές φυγόκεντροι για eppendorfs (3)
• Σύστημα αποστείρωσης - κλίβανος (100 L) (2)
• Καταψύκτες (-20°C) (8)
• Υπερκαταψύκτης (-80°C) (2)
• Ψυγεία (4)

8. Παροχή Υπηρεσιών

1. Παρακολούθηση και εκτίμηση της περιβαλλοντικής τύχης και συμπεριφοράς γεωργικών φαρμάκων - Εκτίμηση της επικινδυνότητας.

Μελέτη της αποδόμησης εντομοκτόνων εδάφους στις κυριότερες περιοχές πατατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Φορέας Χρηματοδότησης: Εταιρεία Αγροχημικών, Διάρκεια: 1/4/2013-31/3/2014

Μελέτη της αποδόμησης του νημωτοδοκτόνου σε εδάφη από περιοχές πατατοκαλλιέργειας από Ελλάδα και Κύπρο με ιστορικό χρήσης του συγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου. Φορέας Χρηματοδότησης: Εταιρεία Αγροχημικών, Διάρκεια: 1/10/2015-30/11/2015

Study of the soil adsorption/desorption of a soil insecticide. Φορέας Χρηματοδότησης: Εταιρεία Αγροχημικών, Διάρκεια: 10/2/2016-31/5/2016

Προσδιορισμός της επίδρασης του σκευάσματος VYLATHRIN στην ανοργανοποίηση του αζώτου στο έδαφος. Φορέας Χρηματοδότησης: Εταιρεία Αγροχημικών, Διάρκεια: 20/6/2017-20/7/2017

2. Εκτίμηση του φορτίου των εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων σε αγροτικά εδάφη με την χρήση διαγνωστικών μεθόδων PCR πραγματικού χρόνου

Μελέτη της δράσης ενός νέου και υπό αξιολόγηση καπνιστικού εδάφους έναντι επιλεγμένων εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων με την χρήση μοριακών προσεγγίσεων. Φορέας Χρηματοδότησης: Εταιρεία Αγροχημικών, Διάρκεια: 1/8/2013- 31/3/2014

Ανάλυση δειγμάτων εδάφους για εκτίμηση του πληθυσμού των κυριότερων εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων. Φορέας Χρηματοδότησης: Εταιρεία Αγροχημικών, Διάρκεια: 2014-2016

Ανάλυση δειγμάτων εδάφους, φύλλων και ριζών για την ανίχνευση και ταυτοποίηση, με μοριακή διαγνωστική, φυτοπαθογόνων μυκήτων. Φορέας Χρηματοδότησης: ΚΠ Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Διάρκεια 12/9/2017-31.12.2017,

3. Αναγνώριση και ταυτοποίηση μυκήτων και βακτηρίων που προσβάλουν φυτικούς ιστούς και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα

4. Εκτίμηση μικροβιακού φορτίου που προκαλεί υποβάθμιση σε φυτικά προϊόντα που προορίζονται για φαρμακευτική ή διατροφική χρήση

5. Ανάπτυξη καινοτόμων βιοτεχνολογικών προϊόντων που προωθούν την γεωργική παραγωγή (πχ. Μυκορριζικά εμβόλια, Ωφέλιμοι ενδοφυτικοί μύκητες)

6. Αξιολόγηση ενδημικών φυτών ως πηγές ανάπτυξης νέων γεωργικών φαρμάκων βοτανικής προέλευσης

7. Ανάπτυξη μικροβιακών εμβολίων με προοπτική χρήσης σε συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

8. Επεξεργασία υγρών αποβλήτων επιβαρυμένων με γεωργικά φάρμακα που προκύπτουν από αγροτικές πρακτικές ή από λοιπές αγροτικές βιομηχανίες (πχ. ΒΙΟΚΛΙΝΕΣ)

 

9. Φωτογραφικό Υλικό: 

lab photo 2018

 

10. Συνδέσεις: 

htt

· 

11. Επικοινωνία:

Καθηγητής Δ. Καρπούζας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565294
Φαξ. 2410-565290
Email. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αν. Καθηγήτρια Κ. Παπαδοπούλου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Bιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565244
Φαξ. 2410-565290
Email.  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 

Επίκ. Καθηγήτρια Καλλιόπη Λιαδάκη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιόπολις
41500 Λάρισα
Τηλ. 2410-565260
Φαξ. 2410-565290
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Επίκ. Καθηγήτρια Δανιέλα Τσίκου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Βιόπολις

41500 Λάρισα

Τηλ. 2410-565206

Φαξ. 2410-565290

Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

        

1.   Papadopoulou K., Melton RE., Legget M., Daniels MJ. and Osbourn AE. (1999) Compromised disease resistance in saponin-deficient plants. PNAS 96:12923-12928

2.   Osbourn AE, Carter J, Daniels M, Dufresne M., Hugouvieux V, Leggett M, Martin-Hernandez A, Melton R, Morrissey J and Papadopoulou K. (2000) Preformed antifungal compounds and plant defence. In: Biology of Plant‑Microbe Interactions Vol. 2. pp: 170-174  (Eds. PJGM DeWit, T Bisseling and WJ Stiekema). 

3.   Osbourn AE, Carter J, Papadopoulou K, Haralampidis K, Trojanowska M and Melton R. (2000) Oat root saponins and root-infecting fungi. In: Saponins in Food, Feedstuffs and Medicinal Plants, Proceedings of the Phytochemical Society of Europe, 45, pp:121-128  (Eds. W Oleszek and A Marston). Kluwer Academic Publ., Dordrecht.

4.   Haralampidis K, Bryan G, Qi X, Papadopoulou K, Bakht S, Melton R and A Osbourn (2001) A new class of oxidosqualene cyclases directs synthesis of antimicrobial phytoprotectants in monocots. PNAS 98: 13431-13436

5.   I Iturbe-Ormaetxe, K Haralampidis, K Papadopoulou AE Osbourn (2003) Molecular cloning and characterization of triterpene synthases from the model legume species Medicago truncatula and Lotus japonicus. Plant Molecular Biology 51: 731-743.

6.   Mylona POwatworakit A, Papadopoulou K, Jenner H, Qin B, Findlay K, Hill L, Qi X, Bakht S, Melton S, Osbourn A. (2008) Sad3 and Sad4 are required for avenacin A-1 biosynthesis and root development in oat. Plant Cell 20:210-212

7.   Omirou, M., Papastylianou, I., Iori, R., Papastephanou C., Papadopoulou, K.K., Ehaliotis, C., Karpouzas, D.G., (2009) Microwave-assisted extraction of glucosinolates from Eruca sativa seeds and soil: Comparison with existing methods. Phytochemical Analysis 20: 214-220.

8.   Omirou MD., Papadopoulou K.K., Papastylianou I., Constantinou M., Karpouzas D.G.,  Passam H., Ehaliotis C., (2009) Impact of nitrogen and sulfur fertilization on the composition of glucosinolates in relation to sulfur assimilation in different plant organs of broccoli. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57: 9408–9417

9.   Delis C, Krokida A, Georgiou S, Peña-Rodríguez LM, Kavroulakis N, Ioannou E, Roussis V, Osbourn AE, Papadopoulou KK (2010)Role of lupeol synthase in Lotus japonicus nodule formation, New Phytologist (in press)

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 296
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 3011300
Έχουμε 117 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad3.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash