Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

News & Announcements

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

There are no translations available.

   ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916

Πειραιάς, 28.11.2017

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΡΑΤΩΝ –ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΥΨΟΥΣ 10.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ.

Η Ενωσις Ελλήνων Εφοπλιστών θα χορηγήσει στη μνήμη του αειμνήστου Προέδρου της Αντωνίου Χανδρή, υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, κατά προτίμηση σε παιδί ναυτικού, απόφοιτο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με την ναυτιλία σε Πανεπιστήμια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ελλάδος.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις-δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να σταλούν μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018 στην Ενωσιν Ελλήνων Εφοπλιστών (Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιά 185 38, τηλ: 210 4291159-65, Υπόψη κας Ε. Πρασίνου) είναι τα εξής:

 1. Επιστολή / αίτηση του ενδιαφερόμενου/νης με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο. Πέραν της βαθμολογίας θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.
 3. Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
 4. Όριο ηλικίας υποψηφίων το 26ο.
 5. Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για πραγματοποίηση των σπουδών.

Αγγλικά:                Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS. Γαλλικά:                Superieur III ή Sorbonne II Γερμανικά:            Mittelstufe III, Ιταλικά:                 Superiore Ισπανικά:               Superiore Πορτογαλικά:        Superior

 1. Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο.
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της υποψηφίου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, συνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντύπου Ε9.
 3. Για τους άρρενες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.
 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

There are no translations available.

Καλούνται οι επιλαχόντες φοιτητές δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, να περάσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης, από 30/11/2017 μέχρι και 8/12/2017, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΛΟΓΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017, ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ 22-12-2017.

Στον πίνακα Excel που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος δωρεάν σίτισης με “ΕΥΡΕΣΗ” (πατώντας ctrl και F) με τον Αριθμό Γενικού Μητρώου.

Πίνακας Επιλαχόντων φοιτητών δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης έως 22/12/2017

Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2018, η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, θα ανακοινώσει νέους  Πίνακες δικαιούχων δωρεάν σίτισης που θα ισχύσουν από 7/1/2018 έως 30/6/2018 καθώς και τις ημερομηνίες ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο).

   

9 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

There are no translations available.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσφέρει και φέτος εννέα (9) υποτροφίες για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 22α Δεκεμβρίου 2017. Οι υποτροφίες είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2018.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2018.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

 • Robot motion planning
 • Biological interaction modelling and analysis
 • Robot motion signalling in joint action
 • Identification of argument elements and argument relations in natural language texts
 • Content-based analysis of multimedia
 • Translating latent features to actionable knowledge
 • Multimodal analysis of biomedical texts
 • Computationally-Driven Contact-Free Physiological Measurements
 • Big data analysis for precision medicine

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ερευνητικές περιοχές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να βρείτε στο:https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22/12/2017

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL Lab)
Δρ. Β. Καρκαλέτσης ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Τηλ.: 210 6503197
Ιστοσελίδα:https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships

Το SKEL Lab στο διαδίκτυο:
https://www.iit.demokritos.gr/skel

   

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΣΡΑΗΛ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19

There are no translations available.

Προσφέρονται:

 • Δύο (2) Υποτροφίες για Θερινό Σεμινάριο Γλώσσας (Ulpan)
 • Δύο (2) Υποτροφίες για σπουδές ή έρευνα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

Βασικέςπροϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας:

 • Ο αιτών να είναι κάτοχος πτυχίου επιπέδου BA ή BSc (ή και ανώτερου) με καλή ακαδημαϊκή επίδοση.
 • Ο αιτών να είναι υπήκοος της χώρας, όπου και υποβάλλει την αίτηση για υποτροφία και να είναι κάτω των 35 ετών (ηλικία κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους).
 • Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής ή εβραϊκής γλώσσας.
 • Ο αιτών πρέπει να πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις του Ισραηλινού Πανεπιστημίου στο οποίο υποβάλλει αίτηση.

Υποτροφία χορηγείται μόνο εφόσον το εκπαιδευτικό ίδρυμα εγκρίνει την αποδοχή του υποψηφίου.

Όροι και οι προϋποθέσεις:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της υποτροφίας μπορεί να μεταβάλλονται κάθε χρονιά, σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό. Η υποτροφία που χορηγείται δύναται να είναι πλήρης ή μερική.

Η πλήρης υποτροφία περιλαμβάνει: - Δίδακτρα - Μηνιαίο επίδομα για ένα ακαδημαϊκό έτος (για 8 μήνες) - Βασική ασφάλιση υγείας

Ο αιτών αναλαμβάνει τις δαπάνες διαμονής, μεταφοράς και μετακίνησης από και προς το Ισραήλ. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές στα εγκεκριμένα, από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια και Προγράμματα.

Οι υποτροφίες για το σεμινάριο γλώσσας (Ulpan) θα χορηγηθούν για το ινστιτούτο γλώσσας που θα επιλεγεί από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, την επιβεβαίωση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την ενημέρωση για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι αιτούντες επικοινωνούν με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

   

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΕΛΙΔΕΚ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

There are no translations available.

elidek logo 2017

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους νέους υποτρόφους ΕΛΙΔΕΚ του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του Τμήματός μας, Αλέξανδρο Πρίφτη,  Παρασκευή Κούκα, Υπάτιο Σπανιδη και Σωτηρίνα Μακρή  καθώς και στο Δ/ντή του Εργαστηρίου Καθηγητή κ. Δ. Κουρέτα, γιατί ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ  πήραν υποτροφία και διακρίθηκαν στον πρόσφατο διαγωνισμό του ΕΛΙΔΕΚ (είναι ο νέος θεσμός όπου δίδονται υποτροφίες από το Υπουργείο Έρευνας σε νέους ερευνητές- υποψήφιους διδάκτορες για την πρωτότυπη έρευνά τους)

Οι υποτροφίες αυτές είναι ύψους 900 € μηνιαίως και έχουν συνολική διάρκεια από 12 έως 36 μήνες.

Το ποσοστό των υποτροφιών που δόθηκαν στο ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ ως προς το συνολικό αριθμό των υποτροφιών που δόθηκαν σε όλη την Ελλάδα ανέρχεται στο 2,5% (καθώς δόθηκαν 159 συνολικά ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ πανελλαδικά) και το  ποσοστό των υποτροφιών που δόθηκαν στο ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ σε σχέση με το συνολικό αριθμό των υποτροφιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανέρχεται στο 36% (καθώς από τις 11 υποτροφίες που πήρε το Π.Θ οι τέσσερις (4) δόθηκαν στους υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματός μας.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Κ.  Ματθιόπουλος

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΒΒ ΑΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

There are no translations available.

logo Τ

Wednesday Seminar at TBB

25 October , 11 pm

Dr Sotirios Vasileiadis

Department of Biochemistry and Biotechnology, Laboratory of Plant and Environmental Biotechnology

Community-wide functional and diversity responses of soil microbes to silver

8 November, 11 pm

Dr Ntantami Eleni

RLP AgroScience GmbH, AlPlanta Institute for Plant Research

Epigenetics and RNAi Group

Neustadt an der Weinstrasse, Germany

Endogene-resembling transgenes are resistant to RNAi in plants

22 November, 11 pm

Dr Evaggelia Papadopoulou

Department of Biochemistry and Biotechnology, Laboratory of Plant and Environmental Biotechnology

The quest for a novel and universal nitrification inhibitor: In vitro toxicity assessment of ethoxyquin and its metabolic products on soil ammonia-oxidizing bacteria and archaea

29 November, 11 pm

Stravodimos Georgios

Department of Biochemistry and Biotechnology, Laboratory of Structural and Functional Biochemistry

Expression of the regulating alpha subdomain of glycogen phosphorylase kinase. New approaches to an old legend!

6 December, 11 pm

Dr Christina Drakou

Department of Biochemistry and Biotechnology, Laboratory of Structural and Functional Biochemistry

Structural and biochemical studies on Odorant Binding Proteins from the African malaria mosquito Anopheles gambiae”

 

 

   

ΣΥΝΕΔΡΙΟ WORLD ACADEMIC EXPO (WAVE) 2017

There are no translations available.

« WorldAcademicExpo (WAVE) 2017»

Ο εκπαιδευτικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός «Άφιξις» σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο πρότυπο επιστημονικό εκθεσιακό συνέδριο «
WorldAcademicExpo (WAVE)»  που διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη, στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (κτίριο Μ2) και θα φιλοξενήσει παρουσιάσεις φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φοιτητικών ομάδων και εταιριών start-up.


Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές κάθε επιπέδου (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς) πανεπιστήμιων της Ελλάδας και του εξωτερικού και δίνει την ευκαιρία στους νέους επιστήμονες και ερευνητές να αποκτήσουν ουσιώδεις δεξιότητες μέσα από ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, ετοιμάζοντας τους για μελλοντικές ακαδημαϊκές και μη καριέρες.
Όσοι συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εργασία που έχουν εκπονήσει σε ένα κοινό από ακαδημαϊκούς, φοιτητές, επιχειρηματικούς οργανισμούς και εκπροσώπους του επαγγελματικού τομέα.


Παράλληλα στο χώρο της διοργάνωσης θα διεξαχθεί έκθεση όπου ομάδες και εταιρείες start-up από την Θεσσαλονίκη και όχι μόνο θα παρουσιάσουν την δράση τους και θα έρθουν σε επαφή με το κοινό.

Για να συμμετέχετε στο WAVE με την εργασία σας, θα πρέπει να καταθέσετε πρώτα μία περίληψη 300 λέξεων και το βιογραφικό σας και να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής στη σελίδα: http://wave.afixis.org/applications/ .

Η εργασία μπορεί να παρουσιαστεί είτε στα αγγλικά, είτε στα ελληνικά.
Το WAVE 2017 βρίσκεται ήδη υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Ιόνιου Πανεπιστημίου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ επίκειται συνεργασία και με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Θα ακολουθήσει επίσης συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς και ιδρύματα που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν
τις προσπάθειες των συμμετεχόντων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα διαρκέσουν μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2017, ενώ αν η εργασία σας εγκριθεί θα υπάρξει κάλεσμα για υποβολή της πλήρους τετρασέλιδης εργασίας.
Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο συγγραφής της εργασίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
wave.afixis.org ή να επικοινωνήσετε στο  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

   

Page 5 of 9

Statistics

Members : 3
Content : 306
Web Links : 71
Content View Hits : 2477481
We have 58 guests online

Images

ad2.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash