Language:

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Νέα / Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ' ΕΤΟΥΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που θα δηλώσουν το επιλεγόμενο μάθημα «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις» ότι η πρώτη διάλεξη του χειμερινού εξαμήνου 2017-18 θα γίνει τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 16.00, στην αίθουσα 3.

O Διδάσκων

Βασ. Ε. Πανταζής

 

   

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

logo Τ

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη των μαθημάτων για όλα τα έτη (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ), ορίζεται η  Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί εντός των επόμενων ημερών.

 

   

EΓΡΑΦΕΣ Α/ετών ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών Ειδικής Κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών 2017-2018


Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται  στιςΣχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα  πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Παρασκευή 22 έως και Παρασκευή  29  Σεπτεμβρίου 2017. (Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την αναλυτική εγκύκλιο των εγγραφών).

 

   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

LOGO UTH

Το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος».

Έναρξη μαθημάτων: Μάρτιος 2018

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) από: Σχολές Επιστημών Υγείας &, Κτηνιατρική,Σχολές Θετικών Επιστημών,Σχολές Γεωπονικών Επιστημών, Δασολογίας και Επιστημών Περιβάλλοντος,Σχολές Πολυτεχνείου,Σχολές Διατροφής, Διαιτολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Το ΠΜΣ στοχεύει: 

Στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να χρησιμοποιούν σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους στην παρακολούθηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στην ιχνηλασιμότητα κατά μήκος της διατροφικής αλυσίδας.

Στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας που αποδεικνύεται από τις >70 ερευνητικές εργασίες που έχουν δημοσιευτεί από τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

Στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης στην βιοτεχνολογία με έμφαση στην προστασία της υγείας, μέσω κατάλληλης διατροφής, και του περιβάλλοντος.

Στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσα από την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε αναγνωρισμένους ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι υποστηρίζουν το ΠΜΣ και προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στου φοιτητές του ΠΜΣ για διάστημα 2-4 μηνών   

Σήμερα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (Φορείς παρακολούθησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, Εταιρείες παραγωγής αγροχημικών, καλλυντικών και φαρμάκων, Εταιρείες ανάπτυξης νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων με εφαρμογές στην γεωργία, Φορείς διασφάλισης ποιότητας σε γεωργία, περιβάλλον και τρόφιμα) καθώς και συνεχίζουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με επιτυχία. Η ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών αποτέλεσε ένα βασικό στοιχείο για την ανεύρεση εργασίας ή την εργασιακή τους ανέλιξη

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται  χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με προσωπική συνέντευξη.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο νέο κτήριο του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στο Μεζούρλιο, Λάρισα, παραπλεύρως του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα δικαιολογητικά τους:

Έντυπη Αίτηση

Βιογραφικό Σημείωμα 

Αντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται αποφοίτησή, ή βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ

Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

Αποδεικτικό γνώσης ξένης Γλώσσας (Αγγλικών)

Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

Ημερομηνία Λήξης Υποψηφιοτήτων: 30 Νοεμβρίου 2017

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ (1.200 € το Α΄ εξάμηνο και 1400 € τα δύο επόμενα)

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΠΜΣ http://nutri-environment.bio.uth.gr ή στο τηλέφωνο 2410-565298, κα. Στρούλια Ιωάννα, καθημερινά 10.00 - 14.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500, Λάρισα, fax: 2410-565290. 

Ο Διευθυντής  του ΠΜΣ 

Δημήτριος Καρπούζας, Αν. Καθηγητής 

   

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ έως 28/9/2017

logo Τ

Η κατάθεση των διπλωματικών εργασιών στη Γραμματεία από τους φοιτητές του Τμήματος θα γίνεται έως την Πέμπτη 28/9/2017.

Eπιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε τ΄ακόλουθα:

Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας παραδίδονται από τον φοιτητή στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής.

Ακολούθως, κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος τυπωμένες οι 2 πρώτες σελίδες της διπλωματικής εργασίας, στις οποίες αναγράφεται ο τίτλος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και υπάρχουν τα ονόματα και οι υπογραφές των μελών της Τριμελούς Επιτροπής.

           Μετά την παρουσίασή της η διπλωματική εργασία κατατίθεται στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος σε cd, ως ενιαίο κείμενο σε μορφή wordή pdf, μαζί με τυπωμένες τις 2 πρώτες σελίδες, στις οποίες αναγράφεται ο τίτλος με τα ονόματα των μελών της Τριμελούς Επιτροπής.

            *Σημειώνουμε ότι η διπλωματική εργασία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Με το πέρας της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής θα καθοριστεί από τη Γραμματεία με νέα ανακοίνωση, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εγγραφέντες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους και να παραλάβουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνοι Ιστοσελίδας: Καθ. Δ. Λεωνίδας & Eπ. Καθ. Γρ. Αμούτζιας
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 277
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2304874
Έχουμε 387 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad4.jpg
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash