Language:

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Νέα / Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ σε ΠΑΝ/ΜΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦ. ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από 22 Σεπτεμβρίου μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Στις ίδιες ημερομηνίες εγγράφονται: 1. Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας της παρ.4Β1, του άρθρου 1 της με αρ.πρωτ. Φ.151/82115/Α5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873 Β’ 2017), προηγούμενων ετών,  με κυπριακή καταγωγή που υπηρετούσαν τη θητεία τους στην Κύπρο και έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας. 2. Όσοι από τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 που πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 4.Β.1 και δεν έχουν εγγραφεί. 3.Οι εισακτέοι με την ως άνω κατηγορία ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 που δεν είχαν αποκτήσει τη βεβαίωση ελληνομάθειας, μπορούν να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να πληροφορηθούν είτε από τις Γραμματείες των σχολών / τμημάτων είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ. Φ.151/156896/Α5/20-09-2017 (ΑΔΑ: 7Φ2Γ4653ΠΣ-ΖΙΜ) και η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)

Για την εγκύκλιο  εγγραφών πατήστε εδώ.

   

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Aνακοινώνεται στους Φοιτητές του Α΄εξαμήνου πως τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά τη Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προσέλευση στη Γραμματεία του Τμήματος, για την ταυτοπροσωπία.

Εφιστούμε δε την προσοχή για όσους δεν το συμπλήρωσαν κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, την προσεκτική συμπλήρωση του Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, εισάγοντας το ΑΜΚΑ, η οποία είναι υποχρεωτική, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

 

 

 

   

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΩΣ 22/12/2017

uth logo 11

Καλούνται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, να περάσουν από τα Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης, από 21/9/2017 μέχρι και 10/10/2017,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:

  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος).
  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας στις Γραμματείες των Τμημάτων τους.

Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία για ενεργοποίηση της Ακαδημαϊκής τους Ταυτότητας χάνουν το δικαίωμά τους και στη θέση τους θα ανακοινωθεί νέος Πίνακας με τους επόμενους (επιλαχόντες) δικαιούχους φοιτητές.

 

Δωρεάν σίτιση χορηγήθηκε, κατά προτεραιότητα, στους φοιτητές, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 1, παρ. 8 και 9 της αρ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄1965/2012 και στη συνέχεια στους υπόλοιπους φοιτητές, με σειρά κατάταξης, βάσει του εισοδήματος και της οικογενειακής κατάστασης και σε αριθμό φοιτητών, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2017.

 

Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, για παροχή δωρεάν σίτισης και λήγει την 22α Δεκεμβρίου 2017.

 

Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2017, η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, θα ανακοινώσει Πίνακες δικαιούχων δωρεάν σίτισης καθώς και τις ημερομηνίες ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για δωρεάν σίτιση από 7/1/2018 έως 30/6/2018, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2018.

Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια, καταβάλλοντας το ποσό των 2,80 € ανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.

Στον πίνακα Excel που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος δωρεάν σίτισης με “ΕΥΡΕΣΗ” (πατώντας ctrlκαι F) με τον Αριθμό Γενικού Μητρώου:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΩΣ 22/12/2017

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Κτίριο Παπαστράτου 1ος όροφος Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος

Τηλ. 24210 74506 & 74621, Fax 24210 74561

 

   

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΟΜΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ" στις 28/9/2017

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Δομή και Ανάλυση Βιομορίων" του 1ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 28 Σεπτέμβρη 2017 και ώρα: 9:00 στην αίθουσα 1.

O Διδάσκων

Καθ. Δ. Λεωνίδας

   

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ' ΕΤΟΥΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που θα δηλώσουν το επιλεγόμενο μάθημα «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις» ότι η πρώτη διάλεξη του χειμερινού εξαμήνου 2017-18 θα γίνει τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 16.00, στην αίθουσα 3.

O Διδάσκων

Βασ. Ε. Πανταζής

 

   

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

logo Τ

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη των μαθημάτων για όλα τα έτη (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ), ορίζεται η  Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί εντός των επόμενων ημερών.

 

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνοι Ιστοσελίδας: Καθ. Δ. Λεωνίδας & Eπ. Καθ. Γρ. Αμούτζιας
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 275
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2300894
Έχουμε 66 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad3.jpg
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash