Language:

  • Greek
  • English (United Kingdom)

Νέα / Ανακοινώσεις

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ HELMEPA

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος –HELMEPA, τιμώντας τους αείμνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, Ιδρυτή της, Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο, Επίτιμο Πρόεδρο της, και Σταύρο Νταϊφά, Ιδρυτικό της Μέλος, προκηρύσσει τρεις Υποτροφίες,ύψους €15.000η κάθε μία, για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδουMasters, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ακόλουθους κλάδους:

  • Ναυτιλιακές σπουδές,στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, τέκνα Ελλήνων ναυτικών.
  • Περιβαλλοντικές επιστήμες, στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «ΠαιδικήHELMEPA» και «Ναυτίλοι».
  • Ναυπηγική - Θαλάσσια Μηχανική και Τεχνολογία,στη μνήμη του Σταύρου Νταϊφά. Η Υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της κόρης του, κας Ειρήνης Νταϊφά, Γενικής Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου τηςHELMEPA.

Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) δεόντως επικυρωμένο. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου και η σειρά κατάταξης μεταξύ των αποφοίτων της σειράς τους, για την οποία θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής (π.χ. 15ος/ηαπό 56), καθώς και η οικονομική τους κατάσταση. 

Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι ο/η υποψήφιος/α να προσκομίσει:

1) βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, αναφέροντας το κόστος των διδάκτρων

2) πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών και συγκεκριμένα:

      Αγγλικά:                 Proficiency of Cambridge ή Michigan ήTOEFLή IELTS
      Γαλλικά:                 Superieur III ήSorbonne II
      Γερμανικά:             Mittelstufe III
      Ιταλικά/ Ισπανικά:   Superiore

3) συστατικές επιστολές δύο Καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε

4) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους

5)για τους άρρενες υποψηφίους, το πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας     λόγω σπουδών

6)βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 8ηΙουνίου 2018 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 210 9343088) με την ένδειξη της συγκεκριμένης Υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.

   

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΣΕ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

700 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»- 2ος  Κύκλοςκαι σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, ΦΕΚ 876/τ.Β’/13.03.2018,όπως εκάστοτε ισχύει), προκηρύσσει 700 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ΕλλάδαΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

¾            Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,

¾            Επιστήμες Ζωής

¾            Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 17/4/2018 και στην συνέχεια έως 24/4/2018, φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά).

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ:

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/espa-2014/espa-2014-0-18-2-kiklos

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες κυρίως την «Επικαιροποιημένη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – υποψηφιοτήτων» καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις».

Περαιτέρω πληροφορίες  και διευκρινήσεις παρέχονται  από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355 και 210-3726357 καθώς και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

   
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠ/ΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ-ΚΙΝΑ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Tsinghua University, διοργανώνειτον Ιούλιο του 2018 ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο Πεκίνο της Κίνας για ενδιαφερόμενους φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Το ταξίδι, που αποτελεί μια πρωτοβουλία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις στην αγγλική γλώσσα στους τομείς για τους οποίους είναι διάσημο το ερευνητικό πανεπιστήμιοTsinghua, όπως Πληροφορική, Τεχνολογία και Φυσικές Επιστήμες, και αποσκοπεί στην εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου μας.

Η Κίνα είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη και προοδευτική χώρα και αποτελεί ένανεξαιρετικά σημαντικό προορισμό από πολλές απόψεις. Η παράδοσή της είναι γνωστή και ηιστορία της έχει διάρκεια περισσότερο από 3000 χρόνια. Περισσότερο σημαντικό για τοπανεπιστήμιό μας είναι ότι η Κίνα είναι σήμερα ανεπτυγμένη και στον ακαδημαϊκό τομέα, ενώσε συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς τείνει να γίνει ηγέτιδα δύναμη. Τέλος, η οικονομική τηςπρόοδος και φιλόδοξα αναπτυξιακά προγράμματα όπως το One Belt One Road Initiative θέτουν τη βάση για αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μας και σύσφιξη τωνσχέσεων μεταξύ τους.


Το εκπαιδευτικό ταξίδι θα διαρκέσει περίπου 10 ημέρες με 8 διανυκτερεύσεις, και εκτόςαπό τις διαλέξεις θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε τεχνολογικές εταιρείες που έχουν έδρα στο Πεκίνο και εκδρομές σε σημαντικούς προορισμούς της Κίνας. Το κόστος για τη συμμετοχή στο ταξίδι υπολογίζεται να κυμανθεί μεταξύ 1000 και 1200 ευρώ, ενώ η διεξαγωγή του θα γίνει μέσα στις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου.
Το ταξίδι απευθύνεται στα τεχνικά και επιστημονικά τμήματα του πανεπιστημίου, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


Ακολουθεί η φόρμα δήλωσης συμμετοχής για το ταξίδι, την οποία παρακαλούμεσυμπληρώστε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και μόνο εφόσον είστε σίγουροι ότι θαμπορείτε να συμμετάσχετε σ' αυτό. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι θα χρειαστούμε επίσημη καιονομαστική πρόσκληση των συμμετεχόντων από το πανεπιστήμιο Tsinghua για την έκδοση τηςβίζας, συνεπώς η αρχική σύσταση της αποστολής θα είναι και οριστική. Στη συνέχεια θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να καταθέσουν μια προκαταβολή για το κόστος του ταξιδιού,ενώ θα υπάρξουν δόσεις για τα υπόλοιπα χρήματα. Φόρμα δήλωσης συμμετοχής: https://goo.gl/forms/Y6WMSNtI9LmtgXo22

Με εκτίμηση,
Αθανάσιος Παπανικολάου, Κυριακή Χιονά, Δημήτριος Παρασχάς
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Στοιχεία επικοινωνίας:

Θανάσης Παπανικολάου: 6933358797 / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. / fb.com/At.Papanikolaou
Κυριακή Χιονά: 6987577623 / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. / fb.com/ChionaKiki

   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (2018-2019)

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France, έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία.


Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης για:

1. Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster σε γαλλικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου
Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 μηνών, περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία, εφάπαξ επίδομα σπουδών και πολλά άλλα προνόμια.

2. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Master σε γαλλικές Ανώτατες Σχολές Μηχανικών ή Business Schools – Εταίρους

Οι επιλεχθέντες επωφελούνται από μια υποτροφία για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS) διάρκειας 10 μηνών και τα συναφή προνόμια.
Οι Σχολές μηχανικών EURECOM, École des Ponts ParisTech, και Σχολές διοίκησης επιχειρήσεων EDHEC, IÉSEG και Montpellier Business School προσφέρουν μείωση στα δίδακτρα του Master 2.
Το INRIA (κέντρο ερευνών στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών) προσφέρει 2 υποτροφίες με επίδομα σπουδών για ένα Master στην πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας.
Η HEC Paris συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος στο πρόγραμμα και προσφέρει επίσης μηνιαία τροφεία για ένα φοιτητή ο οποίος θα εισαχθεί σε ένα Master (dual degree programs σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα ή MSc, MS ενός έτους)

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες αυτές ορίζεται η 15η Μαΐου 2018.

Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών και η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:

http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ GOOGLE SUMMER OF CODE 2018

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 35 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες.
 
Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.
 
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-wedo/ major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).


Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271,e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Σχετικά με το δικτυακό τόπο:
-------------------------------------------------
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Καθ. Κ. Ματθιόπουλος
Επιμέλεια: Αναστασία Παπαδοπούλου - Διοικητική Υπάλληλος Π.Θ.

Ανάπτυξη - Επέκταση: itbiz
Τελευταία επέκταση: Σεπτέβριος 2010

Στατιστικα

Μέλη : 3
Περιεχόμενο : 323
Σύνδεσμοι : 71
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2580599
Έχουμε 131 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εικονες

ad2.jpg
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash