Language:

  • Greek
  • English (United Kingdom)

News & Announcements

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

There are no translations available.

Ενόψει της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, η Δομή υποστήριξης φοιτητών/τριών με Αναπηρίες  ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" θα ήθελε να σας ενημερώσει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.
              Σας γνωρίζουμε ότι οι οι φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεκτικοί, ανάπηροι κ.λπ.), που επιθυμούν κάποια διαφοροποίηση στην παρακολούθηση και στην εξέταση των μαθημάτων π.χ. προφορικές εξετάσεις αντί γραπτών, περισσότερος χρόνος εξέτασή τους κ.λπ., θα πρέπει να εγγράφονται στην δομή ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ώστε να ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Για να διαβάσετε τη σχετική επιστολή πατήστε εδώ.

                Επίσης μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο ιστότοπο της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: http://prosvasi.uth.gr για περισσότερες πληροφορίες.

            Για να δείτε τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται  πατήστε εδώ.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 120 ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

There are no translations available.

Σύμφωνα με το Α.Π. 6216/15-9-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Συμβούλιο της Ε.Ε.προκηρύσσει θέσεις για πρακτική άσκηση επί πληρωμή (paid traineeships) 120 νέων Ευρωπαίων πολιτών. Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη, καθώς και η αίτηση, μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://europa.eu/!hR88vR & http://www.consilium.europa.eu/el/general-secretariat/jobs/traineeships/how-to-apply/

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό, έως τις 16-10-2017.

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Fulbright 2018-2019

There are no translations available.

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες
To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019


Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.


Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ιδρύματος www.fulbright.gr
Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για έλληνες πολίτες, επικοινωνήστε με την κα Ελς Σιάκος Χάναπε, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος / Σύμβουλο Υποτροφιών Fulbright, με e-mail στο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Εγγραφή από Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018
Απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα οι οποίοι έχουν σημειώσει εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Απονέμονται υποτροφίες για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα περισσότερα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακού επιπέδου.
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/graduate-students

Πρόγραμμα για Υποψήφιους Διδάκτορες Εγγραφή από Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε ελληνικό πανεπιστήμιο οι οποίοι θα μπορούσαν να
ωφεληθούν από μια βραχυπρόθεσμη παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της έρευνάς τους. Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί στο θέμα, το στάδιο και το επίπεδο της έρευνας, καθώς και στην αναλυτική έκθεση της ερευνητικής πρότασης.
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/doctoral-dissertation-research-students Πρόγραμμα για Επιστήμονες Εγγραφή από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017
Απευθύνεται σε μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού ΑΕΙ /ΑΤΕΙ, καθώς και ερευνητικών ιδρυμάτων ή κέντρων της ημεδαπής (εξαιρουμένων των μεταδιδακτορικών ερευνητών), κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών σε οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο με τετραετή επαγγελματική πείρα, οι οποίοι επιθυμούν να διδάξουν ή να διεξαγάγουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/visiting-scholars

Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες Εγγραφή από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017
Απευθύνεται σε ενεργούς/επαγγελματίες καλλιτέχνες από οποιονδήποτε χώρο των καλών τεχνών: τη δημιουργική γραφή, τη μουσική, το θέατρο, τον χορό, την περφόρμανς, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και τα ψηφιακά μέσα. Σε καλλιτέχνες οι οποίοι επιθυμούν να οξύνουν τις δεξιότητές τους και να δώσουν ώθηση στη σταδιοδρομία τους, που αναζητούν ευκαιρίες για να εξελιχθούν και να γνωρίσουν την πολιτιστική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ίδρυμα ενδιαφέρεται για σαφώς ορισμένα / βιώσιμα πρότζεκτ τα οποία έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και δημιουργούν την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/artists

Πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (artist residency) Διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών και συγγραφέων του Santa Fe Art Institute (Santa Fe Art Institute’s international Artists and Writers Residency Program)
Εγγραφή από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017
Απευθύνεται σε δημιουργικούς επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα φιλοξενίας του Santa Fe Art Institute (SFAI). Το SFAI επιλέγει κάθε χρόνο θεματικές ενότητες που κινούνται γύρω από ζητήματα τα οποία απασχολούν διάφορες τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες. Το
Ίδρυμα αναζητά σαφώς ορισμένα / βιώσιμα πρότζεκτ τα οποία έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και ανοίγουν την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Οι υποψήφιοι επιλέγονται με γνώμονα την ακαδημαϊκή αριστεία, την προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης, τη συμμετοχή στα κοινά, τα λοιπά τους ενδιαφέροντα, την ικανότητά τους να ταυτιστούν δημιουργικά και κριτικά με τη θεματική της περιόδου φιλοξενίας για την οποία αιτούνται και τη δυνατότητά τους να λειτουργήσουν ως πρέσβεις πολιτισμού για την Ελλάδα.
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/artist-residency

Θερινά επιμορφωτικά προγράμματα για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Study of the United States Institutes for Secondary School Educators)
Αίτηση από Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017
Απευθύνονται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και σε επαγγελματίες στο πεδίο της εκπόνησης αναλυτικών προγραμμάτων, της εκπαίδευσης καθηγητών και της συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Μελέτης των ΗΠΑ (Study of the United States Institute – SUSI) έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων και στόχο να βελτιώσει την ποιότητα διδασκαλίας και να ενισχύσει την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολικά συστήματα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Λαμβάνει χώρα σε διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και εστιάζεται σε συγκεκριμένες θεματικές ή ζητήματα από το πεδίο των Αμερικανικών Σπουδών.
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-us-institutes-for-secondary-school-educators

Θερινά επιμορφωτικά προγράμματα για προπτυχιακούς φοιτητές (Study of the United States Institutes for Student Leaders from Europe)
Αίτηση από Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 Απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 18-25 ετών και έχουν διάρκεια πέντε εβδομάδων. Στόχος τους είναι οι φοιτητές να εμβαθύνουν στην κατανόησή τους για τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες.
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-us-institutes-for-european-student-leaders

Πρόγραμμα Fulbright Schuman Αίτηση από 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 1 Δεκεμβρίου 2017
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 1 Δεκεμβρίου 2017
Απευθύνεται σε ευρωπαίους πολίτες με ενδιαφέρον για θέματα που άπτονται της σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ. Το Πρόγραμμα Fulbright-Schuman, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βελγίου, χρηματοδοτείται από κοινού από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση για μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και προτάσεις για διαλέξεις στα πεδία των σχέσεων ΗΠΑ-ΕΕ, της ευρωπαϊκής πολιτικής ή των ευρωπαϊκών θεσμών σε ενδιαφερόμενους αμερικανούς και ευρωπαίους πολίτες. Επιτυχείς προτάσεις θα θεωρηθούν αυτές που θα εξετάζουν ένα ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος υπό μια συγκριτική οπτική και θα αφορούν περισσότερα από ένα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
www.fulbright.gr

   

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΕΛΙΔΕΚ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ MAΣ

There are no translations available.

Πολλά συγχαρητήρια στους νέους υποτρόφους ΕΛΙΔΕΚ του Τμήματός μας για την υποστήριξη της διδακτορικής τους διατριβής:

 

Ευθύμιος Κυριάκης (86/100)

Σωτηρίνα  Μακρή (85/100)

Υπάτιος  Σπανίδης (80/100)

Κατερίνα Καρρά (77/100)

Γεώργιος Μώρος (77/100)

Οι υποτροφίες αυτές είναι ύψους 900€ μηνιαίως και έχουν συνολική διάρκεια από 12 έως 36 μήνες.
Κατατέθηκαν συνολικά 2114 αιτήσεις και επελέγησαν για χρηματοδότηση 538 ΥΔ, εκ των οποίων 138 στις Επιστήμες Ζωής.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Κ.  Ματθιόπουλος

   

ΝΕΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PerformFISH-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

There are no translations available.

Perform fish cmyk

PerformFISH: Ένα πολύ σημαντικό Ερευνητικό Πρόγραμμα που εστιάζει στη Νέα Εποχή Ανάπτυξης της Μεσογειακής Υδατοκαλλιέργειας με κύριο γνώμονα τον καταναλωτή.

Δελτίο Τύπου: Ιούνιος 2017

Ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα, ύψους 7 εκατ. Ευρώ χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τίτλο PerformFISH ξεκίνησε επίσημα στο Βόλο στις 15-16 Μαΐου 2017. Το PerformFISH με κύριο γνώμονα τον καταναλωτή, στόχο έχει την ανάπτυξη παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, ενσωματώνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις που θα βοηθήσουν ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας που παράγουν τσιπούρα και λαβράκι στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η ιχθυοκαλλιέργεια των συγκεκριμένων ειδών είναι ένας πολύ σημαντικός εμπορικός κλάδος στη Μεσόγειο, που συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Η τσιπούρα και το λαβράκι είναι σε ποσοστιαία εμπορική αναλογία το τρίτο (36,4%) και τέταρτο (28,15%) είδος ιχθύων που εκτρέφονται περισσότερο στην ΕΕ και η συλλογική τους αξία (1,04 δισ. Ευρώ) ξεπερνά εκείνη του σολομού (780 εκατ. Ευρώ), της πέστροφας (550 εκατ. Ευρώ) ή της καλλιέργειας μυδιών (€ 490 εκατ.) (ΠΗΓΗ: FEAP.INFO). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με την έλλειψη ανάπτυξης και βελτίωσης της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο συντονιστής εταίρος του Performfish, με την κοινοπραξία του έργου να συγκεντρώνει 28 εταίρους από 10 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας στον τομέα της Μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας.

Το PerformFISH έχει την άμεση και αμέριστη υποστήριξη της βιομηχανίας, με τις ενώσεις παραγωγών από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Κροατία να συμμετέχουν ως βασικοί εταίροι στο έργο, εστιάζοντας στο να διασφαλίσουν ότι οι έρευνες ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τομέα και ότι η γνώση μεταφέρεται αποτελεσματικά στα μέλη τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενώσεις, μέσω της συμμετοχής τους, αντιπροσωπεύουν το 92,8% της συνολικής παραγωγής των ιχθύων τσιπούρας και λαβράκι στην ΕΕ.

                       DSC 5146  Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Κατερίνα Μούτου, συντονίστρια του PerformFISH από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δήλωσε:

"Το PerformFISH είναι ένα σημαντικό και επίκαιρο έργο για τον τομέα, καθώς χρειάζονται λύσεις για να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις   θεμελιώδεις αιτίες της σημερινής στασιμότητας στον τομέα της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Έχουμε συγκεντρώσει τους κορυφαίους ερευνητές και τη βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας από ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να σχεδιάσουμε μαζί αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα ώστε να αντιμετωπίσουμε άμεσα τις ανάγκες του τομέα. Αυτή η συνεργασία έρευνας-βιομηχανίας είναι  πραγματικά μοναδική και είναι πολύ συναρπαστικό να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε δουλεύοντας μαζί".

Κατά τα επόμενα πέντε έτη, το PerformFISH θα εργαστεί ώστε να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο, με βάση τις αντιλήψεις των καταναλωτών και τις απαιτήσεις της πραγματικής αγοράς. Σκοπός του είναι να υποστηρίξει τις ιχθυοκαλλιέργειες ώστε να λειτουργούν όχι μόνο σε ιδανικές οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά και με κοινωνικά και πολιτιστικά υπεύθυνο τρόπο.

Οι προσπάθειες του PerformFISH θα συμπληρωθούν από αυτές του «αδελφικού» προγράμματος MedAID (www.medaid-h2020.eu). Μαζί, τα δύο έργα αντιπροσωπεύουν μια επένδυση ύψους 14 εκατ. Ευρώ από την Ε.Ε. στην έρευνα για τη Μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια, υπογραμμίζοντας περαιτέρω τη δέσμευση της Ευρώπης να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτού του σημαντικού τομέα τροφίμων. Η καλλιέργεια ιχθύων, οστρακοειδών και υδρόβιων φυτών είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς τροφίμων στον κόσμο και η υδατοκαλλιέργεια παρέχει ήδη περίπου το ήμισυ του συνόλου των ψαριών που καταναλώνουμε. Στην Ευρώπη, η υδατοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παραγωγής ιχθύων και απασχολεί άμεσα περίπου 85.000 άτομα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/farmed-eu

Η ιστοσελίδα του έργουPerformFISH θα είναι σύντομα κοντά σας : www.performfish.eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PerformFISH, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Έργου (ProjectManager) – Γεωργία Ρήτου, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

DSC 5991

 * Οι 72 συμμετέχοντες της κοινοπραξίας PerformFISH κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης τον Μάιο στο Βόλο.

Το έργοPerformFISH θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο του 2022 με συνολικό προϋπολογισμό 7,045 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι "PerformFISHΠαραγωγή καθοδηγούμενη από τον καταναλωτή : Ενσωματώνοντας Καινοτόμες Προσεγγίσεις για Ανταγωνιστικές και Αειφόρες Επιδόσεις ολόκληρης της Αλυσίδας Αξίας της Μεσογειακής Υδατοκαλλιέργειας". Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αριθμός συμφωνητικού επιχορήγησης 727610.

Ο συντονιστής εταίρος του PerformFISH είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.). Η κύρια αποστολή του Π.Θ. είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Το Π.Θ. έχει συμμετάσχει ως εταίρος και ως συντονιστής σε αρκετά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στο πλαίσιο των RFSR, του 7ου ΠΠ, του INTERREG, του MED, του LIFE, του LLP, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», καθώς και σε πολλά διεθνή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από θεσμικά όργανα εκτός της ΕΕ.

horizon 2020

 

   

Eπιστημονική Διάλεξη κ. Ι. Ραγκούση

There are no translations available.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Της ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017,   ώρα: 14.00,  Αίθουσα "Κώστας  Σέκερης"

Iωάννης Ραγκούσης

Head of Genome Sciences at the McGill University,
Genome Quebec Innovation Centre (MUGQIC)
Associate Professor in Human Genetics at the Department of Bioengineering

Τίτλος:

Single cell genomics reveals a targetable EGFR-associated tumor-initiating program in breast cancer


Στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Βιοπολις, Λάρισα

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στις 2 μ.μ.
Αιθουσα "Κωνσταντίνος Σέκερης, στο 2ο όροφο


 

   

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ κ. Α. Γιακουντή

There are no translations available.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Της ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 MAΪΟΥ 2017,   ώρα: 14.00,  Αίθουσα "Κώστας  Σέκερης"

Aντώνιος Γιακουντής

BSRC Αλέξανδρος Φλέμινγκ

"A positive regulatory loop between a Wnt-regulated lincRNA and ASCL2 controls intestinal stem cell fate and colon cancer"

 

   

Page 9 of 11

Statistics

Members : 3
Content : 331
Web Links : 71
Content View Hits : 2653240
We have 245 guests online

Images

ad4.jpg
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash