Language:

 • Greek
 • English (United Kingdom)

News & Announcements

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (μόνο για Κύπριους Φοιτητές)

There are no translations available.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018--2019

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

Ενημερώνουμε τους Κύπριους φοιτητές, δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2018-2019, ότι προκειμένου να αποφεύγεται η  ταλαιπωρία τους στα κατά τόπους γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής πρωτότυπα δικαιολογητικά.

1) Φορολογική Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου του πατέρα, της μητέρας και του ίδιου του φοιτητή για τον οποίο αιτείται το στεγαστικό επίδομα, όπου θα αναγράφονται τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018, ακόμα και αν αυτά είναι μηδενικά.

Σε περίπτωση που υπάρχουν εισοδήματα και στην Ελλάδα, απαιτούνται τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου για εισοδήματα 2018

2) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την εκάστοτε αρμόδια αρχή στην οποία να αποτυπώνεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του.

3) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης όπου θα αναγράφονται όλα τα μέλη καθώς και οι ημερομηνίες γέννησης των παιδιών.

4) Βεβαίωση από την αρμόδια Δημοτική Αρχή της Κύπρου για το σύνολο των κατοικιών που υπάρχουν στην κατοχή τόσο του φοιτητή όσο και των γονέων του, καθώς και τα ακριβή τ.μ. αυτών, στην οποία θα αναγράφεται σαφώς η μη ύπαρξη άλλων κατοικιών πέραν των όσων αναγράφονται.

5) Περιουσιακή κατάσταση από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου (πιστοποιητικό έρευνας ακίνητης περιουσίας-Παγκύπρια) του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του, με τα ακριβή τ.μ. των κατοικιών.

6) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 συμπληρωμένη και  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.

Πληροφορίες στην αρμόδια Υπάλληλο του Τμήματος κα Βάνα Παπαδοπούλου, τηλ.: 2410-565273.

 

2o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

There are no translations available.

Η Π.Ε.Β. διοργανώνει θερινό σχολείο για την Διδασκαλία της Εξελικτικής Βιολογίας 
 
Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων και το Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. συνδιοργανώνουν για 2η φορά ένα Θερινό Σχολείο σχετικά με τη Διδακτική της Βιολογίας.
 
Το θερινό σχολείο απευθύνεται κατά βάση σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για τη Διδακτική της Βιολογίας και γενικότερα των Φυσικών Επιστημών. Στο θερινό σχολείο συμμετέχουν 10 Πανεπιστημιακοί και Ερευνητές/τριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα θιχτούν θέματα που αφορούν:
 
• την Εξέλιξη με παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο
• το πώς η Βιολογία έχει επηρεάσει κατά καιρούς την κοινωνία και την ιστορία
• την κατανόηση της εξέλιξης από μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκ/σης (παρανοήσεις και προτάσεις για διδασκαλία που θα συμβάλλει στην αντικατάσταση τους από τις επιστημονικές ιδέες) 
• μη τυπική εκπαίδευση
• fake news και εκπαίδευση
 
Η σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ και δηλώσεις συμμετοχής ΕΔΩ 
 THERINO 2019 SXOLEIO
 
Από τη γραμματεία της ΠΕΒ

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων,
Έβρου 94-96, Αμπελόκηποι, Αθήνα
τηλ. 2105224632
Τ.Κ.: 115 27
URL: www.pev.gr
   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

There are no translations available.

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος του Στεγαστικού Επιδόματος.

   

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

There are no translations available.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τους γονείς τους, ότι οι αιτήσεις χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη  4  Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4  Ιουλίου  2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Η Αν. Προϊσταμένη Σίτισης της Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Κουκουβάνη

   

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

There are no translations available.

The Onassis Foundation
Science Lecture Series 2019
in BIOLOGY AND CHEMISTRY

Genome Editing

ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης, 08 – 12 Ιουλίου 2019

Σας γνωρίζουμε ότι οι διαλέξεις Ωνάση στη Βιολογία και τη Χημεία για το 2019 έχουν ως θέμα GenomeEditing”.

Κεντρικός ομιλητής των διαλέξεων είναι η Jennifer Doudna. Οι άλλοι ομιλητές είναι οι Dana Carroll (University of Utah, USA), Srinivasan Chandrasegaran (Johns Hopkins University, USA), Andrea Crisanti (Imperial College London, UK), Zoe Hilioti (Center for Research and Technology, CERTH, Greece), Maria Jasin (Senior Investigator, Sloan Kettering Institute, USA), Eva Nogales (UC Berkeley, USA), Erik Sontheimer (The University of Massachusetts Medical School, USA).

Οι Διαλέξεις Ωνάση που διεξάγονται για δέκατο όγδοο έτος σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση και το Ι.Τ.Ε., έχουν ως στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση και προώθηση νέων, ταλαντούχων επιστημόνων, μεταπτυχιακών και τελειόφοιτων φοιτητών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό στο χώρο των Θετικών επιστημών. Για έως 35 Έλληνες και έως 15 μη Έλληνες φοιτητές που επιλέγονται με βάση τις Ακαδημαϊκές τους επιδόσεις προσφέρεται οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ωνάση για τη συμμετοχή τους στις Διαλέξεις.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις Διαλέξεις Ωνάση στη Βιολογία και τη Χημεία περιέχονται στην ιστοσελίδα:

http://www.forth.gr/onassis/index.php?show=2019-07-08 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 7η Ιουνίου 2019.

Ομ. Καθηγητής Γιάννης Παπαμαστοράκης

Scientific Director of the Program:

“The Onassis Foundation Science Lecture Series”

Tel/Fax: +30 2810 394269, 2810391974 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

ΙΚΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

There are no translations available.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος» και κατ’ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΚΥΑ 63241/Ζ1/19.04.2019 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1639/τ.Β’/13.05.2019), προκηρύσσει 601 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.  

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους μεταδιδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: 

 

 • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,
 • Επιστήμες Ζωής
 • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

 

 Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 

 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στα €15.866.400,00 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως και την Παρασκευή 21/6/2019 και ώρα 15.00 στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://applications.iky.gr/ και στην συνέχεια να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. (Υπ’ όψιν Τμήματος Διαγωνισμών - Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) τον φάκελο υποψηφιότητάς τους (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά) έως και την Παρασκευή 28/6/2019

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις παρακάτω παρεχόμενες πληροφορίες και κυρίως την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις».
Περαιτέρω πληροφορίες  και διευκρινήσεις (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λπ.) παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ. - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394 και 210-3726355 καθώς και στο e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στα τηλ. 210-3726366, 210-3726367 ή μέσω του email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Συνημμένα αρχεία:

 

Κανονισμός Προγράμματος_Post Doc B κύκλος

 

Πρόσκληση (ΑΔΑ Ψ9Γ14653ΠΣ-6ΦΙ)

 

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

   

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

There are no translations available.

Η Ιταλική κυβέρνηση χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές, που αντιστοιχούν στο ποσό των 900€ μηνιαίως.

Καθε υποτροφία μπορεί να έχει εξάμηνη (6) ή εννεάμηνη (9) διάρκεια για μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικό, έρευνα ή σχολές εξειδίκευσης, ή τρίμηνη (3) διάρκεια για μαθήματα ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέχρι 30 Μαΐου 2019 στις 14.00 (ώρα Ιταλίας).

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα κριτήρια επιλογής, μπορείτε να δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

   

Page 2 of 10

Statistics

Members : 3
Content : 316
Web Links : 71
Content View Hits : 2911707
We have 108 guests online

Images

ad4.jpg
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
escort ankara porno izle sikiş ukash